CZ EN DE RUJ FRJ
24.května 2016

Virtuální prohlídka školy - Foyer  - 1. patro - Fyzika - Chemie - 2. patro  - VYT3  - VYT4 - Jídelna - Tělocvična - Aula - Ubytování

Jsme státní škola, jejímž zřizovatelem je

Těší nás, že jste otevřeli webové stránky kladenské Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie, a děkujeme za čas, který věnujete naší škole.

Kromě oborů Stavebnictví a Obchodní akademie

nabízíme ještě vzdělávání v oborech

Technické lyceum a Ekonomické lyceum.

 

Součástí školy je také Domov mládeže, který nabízí ubytování a stravování.

Přes bohatou historii jsme školou moderní. 

Můžete se o tom přesvědčit listováním našimi webovými stránkami, komunikací se zaměstnanci školy nebo při návštěvě našich Dnů otevřených dveří, které organizujeme pro uchazeče o studium, učitele a výchovné poradce základních škol, naše absolventy i širokou veřejnost. Také si můžete prohlédnout školní časopis, který připravují žáci naší školy.

Škola je vybavena: