Suplování:   Úterý 16.10.2018 (sudý týden)

datum výpisu: 16.10.2018 (11:35)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Matějovičová Věra

 

Hn

<>

....

Eb

Sp

<>

 

..

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Eberlová Martina

4.hod

supl. (Mt)

EKO

S3

(T2)

 

Hnízdilová Jana

1.hod

supl. (Mt)

POS

S3

(E1)

 

Lexová Naděžda

4.hod

výměna >>

ČJL

O3

 

na 17.10. 2.hod

 

6.hod

výměna <<

ČJL

S2

(S2)

z 19.10. 2.hod

Sedlmajerová Miroslava

2.hod

změna

ANJ

E1 (anj2)

(E1)

 

Segmüllerová Renata

2.hod

výměna <<

EKO

S4

(S4)

z 17.10. 4.hod

Sekerková Svatava

2.hod

výměna >>

MAT

O3

 

na 17.10. 3.hod

Spurný František

5.hod

supl. (Mt)

OBN

S3

(T2)

 

Suková Kateřina

6.hod

změna

ANJ

T2 (anj2)

(T2)

 

Vostrá Lucie

2.hod

výměna <<

EKO

O3

(O3)

z 17.10. 3.hod

 

4.hod

výměna <<

UCE

O3

(O3)

z 17.10. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

E1

2.hod

ANJ

anj2

(E1)

změna

Sedlmajerová Miroslava

 

O3

2.hod

EKO

 

(O3)

výměna <<

Vostrá Lucie

z 17.10. (St) 3.hod

 

2.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 17.10. (St) 3.hod

 

4.hod

UCE

 

(O3)

výměna <<

Vostrá Lucie

z 17.10. (St) 2.hod

 

4.hod

ČJL

   

výměna >>

 

na 17.10. (St) 2.hod

S2

6.hod

ČJL

 

(S2)

výměna <<

Lexová Naděžda

z 19.10. (Pá) 2.hod

 

6.hod

SME

   

výměna >>

 

na 19.10. (Pá) 2.hod

S3

1.hod

POS

 

(E1)

supluje

Hnízdilová Jana

(Mt)

 

4.hod

EKO

 

(T2)

supluje

Eberlová Martina

(Mt)

 

5.hod

OBN

 

(T2)

supluje

Spurný František

(Mt)

 

8.hod

STK

pra2

 

odpadá

 

(Mt)

 

9.hod

STK

pra2

 

odpadá

 

(Mt)

S4

2.hod

EKO

 

(S4)

výměna <<

Segmüllerová Renata

z 17.10. (St) 4.hod

 

2.hod

STK

   

výměna >>

 

na 17.10. (St) 4.hod

T2

6.hod

ANJ

anj2

(T2)

změna

Suková Kateřina

 

 

 

Suplování:   Středa 17.10.2018 (sudý týden)

datum výpisu: 16.10.2018 (11:35)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Housarová Eliška

 

Sm

Mt

Mu

Ks

-

Ks

Mu

       

Kostiuková Natalia

           

Sch

-

       

Souček Martin

             

Sj

       

Změny v rozvrzích učitelů:

Doušová Lenka

3.hod

výměna <<

MAT

E3

(E3)

z 15.10. 2.hod

 

3.hod

výměna >>

MAT

O1

 

na 4.hod

 

4.hod

výměna <<

MAT

O1

(O1)

z 3.hod

Eberlová Martina

2.hod

výměna <<

EKO

O2

(02)

z 4.hod

 

4.hod

výměna >>

EKO

O2

 

na 2.hod

Fichtnerová Martina

3.hod

výměna <<

EKO

O1

(O1)

z 4.hod

 

4.hod

výměna >>

EKO

O1

 

na 3.hod

 

5.hod

přesun >>

IT

E2 (s1)

 

na 23.10. 7.hod

Ksandrová Lenka

4.hod

spojeno (Hs)

IT

S3 (anj1)

(VT3v)

 
 

6.hod

spojeno (Hs)

IT

S3 (anj2)

(VT3v)

 

Lexová Naděžda

2.hod

výměna <<

ČJL

O3

(O3)

z 16.10. 4.hod

 

2.hod

výměna >>

ČJL

O2

 

na 4.hod

 

3.hod

výměna >>

ČJL

E4

 

na 18.10. 5.hod

 

4.hod

výměna <<

ČJL

O2

(02)

z 2.hod

Matějovičová Věra

2.hod

supl. (Hs)

SME

S2

(S2)

 
 

4.hod

výměna <<

STK

S4

(S4)

z 16.10. 2.hod

Muller Vladimír

3.hod

supl. (Hs)

IT

O2

(VT1v)

 
 

7.hod

supl. (Hs)

IT

S2

(VT1v)

 

Opatrný Václav

1.hod

výměna <<

MAT

E2

(E2)

z (12.10. 4.hod)

Segmüllerová Renata

4.hod

výměna >>

EKO

S4

 

na 16.10. 2.hod

Sekerková Svatava

3.hod

výměna <<

MAT

O3

(O3)

z 16.10. 2.hod

Schveinertová Markéta

6.hod

supl. (Kos)

NEJ

O2 (nej2)+

(S4)

 

Souček Martin

1.hod

supl. (Hs)

DEJ

S2

(S2)

 
 

1.hod

výměna >>

DEJ

E2

 

na 12.10. 4.hod

Spurný František

1.hod

výměna <<

PRN

E4

(VT1v)

z 22.10. 6.hod

 

3.hod

výměna <<

PRN

E4

(E4)

z 18.10. 5.hod

Šimáčková Eva

3.hod

výměna >>

UCE

E3

 

na 15.10. 2.hod

Šímová Jitka

7.hod

supl. (Sm)

OBN

O1

(O1)

 

Vostrá Lucie

1.hod

výměna >>

UCE

E4

 

na 22.10. 6.hod

 

2.hod

výměna >>

UCE

O3

 

na 16.10. 4.hod

 

3.hod

výměna >>

EKO

O3

 

na 16.10. 2.hod

Změny v rozvrzích tříd:

E2

1.hod

MAT

 

(E2)

výměna <<

Opatrný Václav

z (12.10. 4.hod)

 

1.hod

DEJ

   

výměna >>

 

na 12.10. 4.hod

 

5.hod

IT

s1

 

přesun >>

 

na 23.10. (Út) 7.hod

 

6.hod

NEJ

nej2

(S4)

supluje

Schveinertová Markéta

(Kos)

E3

3.hod

MAT

 

(E3)

výměna <<

Doušová Lenka

z 15.10. (Po) 2.hod

 

3.hod

UCE

   

výměna >>

 

na 15.10. (Po) 2.hod

E4

1.hod

PRN

 

(VT1v)

výměna <<

Spurný František

z 22.10. (Po) 6.hod

 

1.hod

UCE

   

výměna >>

 

na 22.10. (Po) 6.hod

 

3.hod

PRN

 

(E4)

výměna <<

Spurný František

z 18.10. (Čt) 5.hod

 

3.hod

ČJL

   

výměna >>

 

na 18.10. (Čt) 5.hod

O1

3.hod

EKO

 

(O1)

výměna <<

Fichtnerová Martina

z 4.hod

 

3.hod

MAT

   

výměna >>

 

na 4.hod

 

4.hod

MAT

 

(O1)

výměna <<

Doušová Lenka

z 3.hod

 

4.hod

EKO

   

výměna >>

 

na 3.hod

 

7.hod

OBN

 

(O1)

supluje

Šímová Jitka

(Sm)

O2

2.hod

EKO

 

(02)

výměna <<

Eberlová Martina

z 4.hod

 

2.hod

ČJL

   

výměna >>

 

na 4.hod

 

3.hod

IT

 

(VT1v)

supluje

Muller Vladimír

(Hs)

 

4.hod

ČJL

 

(02)

výměna <<

Lexová Naděžda

z 2.hod

 

4.hod

EKO

   

výměna >>

 

na 2.hod

 

6.hod

NEJ

nej2

(S4)

supluje

Schveinertová Markéta

(Kos)

O3

2.hod

ČJL

 

(O3)

výměna <<

Lexová Naděžda

z 16.10. (Út) 4.hod

 

2.hod

UCE

   

výměna >>

 

na 16.10. (Út) 4.hod

 

3.hod

MAT

 

(O3)

výměna <<

Sekerková Svatava

z 16.10. (Út) 2.hod

 

3.hod

EKO

   

výměna >>

 

na 16.10. (Út) 2.hod

S2

1.hod

DEJ

 

(S2)

supluje

Souček Martin

(Hs)

 

2.hod

SME

 

(S2)

supluje

Matějovičová Věra

(Hs)

 

7.hod

IT

 

(VT1v)

supluje

Muller Vladimír

(Hs)

S3

4.hod

IT

anj1

(VT3v)

spojí

Ksandrová Lenka

(Hs)

 

6.hod

IT

anj2

(VT3v)

spojí

Ksandrová Lenka

(Hs)

S4

4.hod

STK

 

(S4)

výměna <<

Matějovičová Věra

z 16.10. (Út) 2.hod

 

4.hod

EKO

   

výměna >>

 

na 16.10. (Út) 2.hod

T2

6.hod

NEJ

nej2

(S4)

supluje

Schveinertová Markéta

(Kos)

 

Zpracováno v systému Bakaláři