Pozor změna! Divadelní představení KMD, které mělo být 20.2.2018 se z důvodů nemoci herců nekoná.


„Kladenská veverka“ byla naším vítězstvím!!!


Poslední představení KMD - 9.3. Divadlo  Hybernia - muzikál Sibyla, královna ze Sáby


Tečka za „Krásou okamžiku“.


slavime 100 let logo

 

Slavíme 100 let české státnosti ve Středočeském kraji

 


 Mikulášská nadílka + sbírka na charitativní účel


Jižní Anglie křížem krážem

V termínu 25. - 30. 3. 2017 se uskuteční zájezd do Velké Británie, konkrétně do jižní Anglie. Jedná se o pobyt v hostitelských rodinách, program zájezdu - viz. příloha. Vážní zájemci se mohou hlásit vyučujícím anglického jazyka. První záloha (2 000,-) bude splatná do 15. 1. 2017.


Rorýsi odletěli - můžete sledovat živé vysílání krmení přezimujících ptáků z našeho školního krmítka


Klub mladých diváků čeká třetí představení letošní divadelní sezony.
 23.11.2017 večer - DIVADLO NA ZÁBRADLÍ - hra POŽITKÁŘI


Kybešikana - bezpečný internet, jak se bránit


Foto našich rorýsů na FB České společnosti ornitologické


U rorýsů se vylíhla dvě mláďata


Maturanti 2017 - foto z předávání vysvědčení


Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení na obor Stavebnictví


U rorýsů sneseno první vejce - přesně 16. května jako vloni


   Krajské kolo SOČ


Fotografie ze Sosíkovských hrátek ke stažní zde.


V krajském kole soutěže v grafických discipinách se student třídy E3 Jiří Dlouhý umístil na 3.-4.místě ve wordprocessingu. Blahopřejeme!!!


Školní časopis se loučíVychází poslední číslo.


V okresním kole soutěže AJ se student třídy S3 NIKITA GOLMGREN umístil na 2. MÍSTĚ! Gratulujeme!!!


Tečka za letošní "Krásou okamžiku"


  Naše škola spolupracuje s ČKAIT


 

Krajské kolo SOČ v Kladně

SOC3 2017

Na Střední průmyslové škole stavební a Obchodní akademii v Kladně se v úterý 25. dubna 2017 uskutečnil 39. ročník Středoškolské odborné činnosti (SOČ). Přivítali jsme soutěžící již podesáté.

Slavnostního zahájení v aule školy se zúčastnila řada významných hostů, např. PaedDr. Milan Škrabal, předseda Ústřední komise SOČ, prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., proděkan Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Praha, Ing. Miloslav Stöckel, předseda Školské rady SPŠS a OA Kladno, Mgr. Ingrid Vavřínková a další zástupci Odboru školství, mládeže a sportu Středočeského kraje.

V 18 oborech činnosti prezentovalo své práce 87 soutěžících z 28 středních škol Středočeského kraje. Práce hodnotili zástupci kladenských i pražských vysokých škol, kulturních institucí, dále lékaři, zástupci významných firem regionu.

Soutěžní dopoledne skončilo ve 14 hodin vyhlášením vítězů a postupujících prací do celostátní přehlídky SOČ. Z naší školy se na 1. místě v oboru Stavebnictví, architektura a design interiérů umístil Vojtěch Topinka. Dalšími vítězkami z Kladna byly Veronika Boguschová z Gymnázia Kladno a Vendula Pašková ze Sportovního gymnázia Kladno.

Výsledková listina

Fotografie ke stažení

SOC 2017

SOC2 2017

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954