Informační povinnost dle zákona 106/1999 Sb. lze uplatnit osobním dotazem u statutárního zástupce školy nebo prostřednictvím mailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., popř. datovou schránkou 6g2w8xq.

Maturitní témata pro školní rok 2018/2019

Ekonomické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 •  Bloku odborných předmětů
 •  Obhajoby maturitní práce
 •  Volitelného předmětu (cizí jazyk, MAT,ICT,ZSV)

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,IT,ZSV)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, blok odborných předmětů, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, ZSV, seznam četby ČJL


Obchodní akademie

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Ekonomiky
 • Účetnictví
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, EKO, UCE, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilováRUJ státní, seznam četby ČJL


Stavebnictví

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Pozemního stavitelství
 • Stavebních konstrukcí
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (anglický jazyk, MAT, ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, ICT, MAT, POS, STK, seznam četby ČJL


Technické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Volitelného předmětu 1 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Volitelného předmětu 2 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, CAD-arc, CAD-poc, FRJ profilová, FRJ státní, FYZ, CHE, ICT, MAT, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, STV, seznam četby ČJL


Písemná maturitní práce s obhajobou

Termíny + přihláška

Úprava maturitní práce

Úvodní stránky


 

 

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

se sídlem Cyrila Boudy 2954, 272 01 Kladno

IČ: 61894371

Vážení žáci naší školy,

dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

Povinností správně osobních údajů, v daném případě naší školy, je informovat subjekty osobních údajů, tedy vás, žáky školy, o zpracování osobních údajů a právech, která v souvislosti se zásadami ochrany osobních údajů máte.

Vaše osobní údaje jsme získali v rámci přihlášky ke studiu, popřípadě přímo od vás. Dále je zpracováváme jednat v rozsahu nezbytně nutném pro splnění veřejnoprávní povinnosti, kterou nám ukládá legislativa, především školský zákon, jednak v rámci dalších činností, které škola zajišťuje, nebo na jejich zajištění se podílí.

Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) přímo ukládá, které osobní údaje o žácích školy, jako subjektech osobních údajů, musíme spravovat.

Mimo to, co ukládá zákon, je ale pro vás jako žáky i vaše učitele mnohdy výhodné, pokud můžete komunikovat přímo, prostřednictvím elektronické komunikace, například e-mailu. Ovšem k tomu, abychom mohli v rámci našich povinností jako správně osobních údajů využít i takové informace, je potřebný souhlas s jejich užitím. Souhlas je vždy písemný. Za žáka ve věku do 16 let souhlas musí dát jeho zákonný zástupce, zpravidla rodič. Dovršením 16. roku však takový souhlas je neúčinný a je proto potřebné, aby každý žák, pokud využívá elektronickou komunikaci, souhlas dal sám. Souhlas zahrnuje i některé další případy, kdy je nutné osobní údaje zpracovat nad rámec toho, co stanoví školský zákon. Příkladem mohou být různé aktivity, na kterých se škola třeba jen podílí, výcvik v lyžování, výměnné pobyty v zahraničí, účast žáka na vědomostních i jiných soutěžích, kde je potřebné osobní údaje uvést a podobně.

Vaše osobní údaje bez vašeho předchozího písemného souhlasu nikomu jinému, než je zákonem stanoveno, nepředáváme. Snažíme se minimalizovat jejich zpracování a zajistit jejich ochranu před možným zneužitím. Vaše osobní údaje nezpracováváme žádným automatizovaným systémem.

Máte právo požadovat informaci o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na opravu vašich osobních údajů, pokud jsou nesprávné či neúplné, máte omezené právo na výmaz osobních údajů, či právo vznést námitku proti jejich zpracování. Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které nespadají pod zákonné zpracování.

Naše škola, jako veřejný subjekt, jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je JUDr. Jana Burleová, advokátka, se sídlem ve Slaném, B. Václavka 923. Můžete se s ní spojit na telefonním čísle 910 081 084 nebo na e-mailové adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Úkolem pověřence je monitorovat soulad reálného zpracování osobních údajů naší školou s obecným nařízením o ochraně osobních údajů, poskytovat pomoc či radu při uplatňování vašich požadavků v oblasti ochrany osobních údajů a dbát na bezpečnost vašich osobních údajů.

Orgánem dozoru nad zpracováním osobních údajů je Úřad pro ochranu osobních údajů sídlící na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon pevná linka: 234 665 111, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., kde můžete případně uplatnit stížnost, pokud s naším postupem budete nespokojeni.

Ve všech věcech týkajících se vašich osobních údajů, se nejprve prosím obracejte na své třídní učitele.

Ing. Eva Šimáčková

ředitelka

V letošním roce rorýsi snesli s největší pravděpodobností jedno vejce, které ale zůstalo hluché.
Nicméně dospělí zůstávali na hnízdě podle počasí, minimálně přes noc.
3. 7. 2018 však snesli další náhradní vejce a opět na něm sedí.

rosysi skola 2018

 

 

Mistr slova


Estetická dílna


Pozvánka na "Krásu okamžiku"


Kritéria přiímacího řízení 2019/2020


Předposlední divadelní představení Klubu mladého diváka. 11. února Divadlo Komedie - hra Gossip.


"Jak Mikuláššsá pomáhá"


14.1.2019 čeká divadelní příznivce úsměvná komedie "Velká zebra" v Divadle Palace Praha.


Oborový den ANJ


Jak dopadl Bobřík informatiky


Opět můžete sledovat živé vysílání ze školního krmítka, umístěného na parapetu ve sborovně.


Projektový den 28. 11. 2018 pro zájemce o studium rozšířen, doba konání 8:00-12:20 hod


Soutěž o nejlepší PF - zapojit se mohou všichni žáci i učitelé. Soutěžní PF lze zaslat na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (školní psycholožka) nebo zanést osobně do sekretariátu školy.


Finále "Mistra slova 2018"


Vyhlášení voleb do školské rady


 PMZ 2018/19 - Termíny+přihláška


Sosíkovské hrátky 2018


Úspěch v literární soutěži


Jižní Anglie křížem krážem


 „Kladenská veverka“ byla naším vítězstvím!!!


 Tečka za „Krásou okamžiku“.


logo 100 let

 Slavíme 100 let české státnosti ve Středočeském kraji 


 Kybešikana - bezpečný internet, jak se bránit


 Naše škola spolupracuje s ČKAIT


 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954