V pátek 6. října 2017 se uskutečnil poznávací zájezd do rakouského Lince. Zájezd jsme pořádali v spolupráci s cestovní kanceláří SLAN tour. Akce se zúčastnilo 46 studentů ze tříd E1, O1, T1, E2, O2, E3, O3, T3, E4, O4 a T4.
Dopoledne jsme si prohlédli historickou část města. Procházku jsme zahájili na Hlavním náměstí s 20 metrů vysokým barokním sloupem sv. Trojice. Pokračovali jsme kolem minoritského kostela až k Zemskému domu, sídlu hejtmana, zemského sněmu a zemské vlády. Na jednom ze tří jeho nádvoří se nachází zajímavá Kašna planet. Uličkou kolem Mozartova domu, kde slavný skladatel při návštěvě města složil Lineckou symfonii, jsme se dostali až k Lineckému zámku, kde jsme se kochali vyhlídkou na město. Cestou ze zámku jsme navštívili kostel svatého Martina a Nový dóm.
Po krátké přestávce na oběd jsme se vydali přes řeku k muzeu Ars Electronica. Jedná se o interaktivní muzeum moderních technologií. Jednotlivé exponáty nám paní průvodkyně popsala v českém jazyce. Mohli jsme si tyto exponáty i vyzkoušet a na závěr jsme si užili 3D projekci o vesmíru.
Mgr. Natalia Kostiuková, Mgr. Simona Růžková

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954