Adaptace 1. ročníků za námi… jak se povedla?

Ve dnech 2. – 3. září proběhl adaptační program 1. ročníků vedených tradičně instruktory Agentury WENKU, bohužel opět po roce v netradiční formě ve škole oproti obvyklému mimoškolnímu pobytu v přírodě. Doufejme, že se to nestane tradicí…

Nově vznikající kolektivy měly možnost vzájemně se poznat a nastartovat vstřícné vztahy, které jsou pro dlouhodobé soužití velmi důležité. Věříme, že i díky takto společně strávenému času, se daří vytvářet vztahy ve velké míře hlavně pozitivní, minimálně aspoň tolerantní. Toto se přenáší do příznivého klimatu, kdy nikdo nemusí mít obavy chodit do školy (pokud nehrozí nepřipraveným zkoušení či písemka 😊). a jde ruku v ruce s mottem školy „Škola nás baví, chodíme sem rádi“.

Přeji všem úspěšné a pohodové studium Petr Procházka – metodik prevence