Aktuální informace ke stravování

Aktuální informace ke stravování ve školním roce 2020/2021:

Zahájení stravování:

– pro dospělé strávníky a zaměstnance 1. září 2020
– pro žáky 7. září 2020

Přihlášku ke stravování do školní jídelny podávají pouze noví strávníci.

Noví strávníci musí odevzdat vyplněnou přihlášku, potvrzenou školou nejpozději do 11. září 2020.
Po tomto datu budou noví strávníci přijati pouze v případě nenaplnění kapacity školní jídelny.
Ke stravování budou přijjati pouze strávníci, kteří budou docházet na obědy alespoň 4 x týdně.
Příležitostní strávníci mohou být přijati pouze při nenaplnění kapacity jídelny.

Úřední hodiny (přijímání přihlášek, platby stravného):

21.08.2020 10.00-14.00 hod.
24.08.2020 11.30-14.30 hod.
26.08.2020 09.00-12.00 hod.
27.08.2020 09.00-12.00 hod.
28.08.2020 11.30-14.30 hod.
31.08.2020 11.30-15.00 hod.
01.09.2020 11.15-14.30 hod.
02.09.2020 11.15-14.30 hod.
03.09.2020 11.15-14.30 hod.
04.09.2020 11.30-14.30 hod.

Po 4. září 2020 se přihlášky přijímají v běžných úředních hodinách.

telefon: 602 701 909 Dvořáková
email: dvorakovahana.oa@seznam.cz do 31.8.2020
dvorakova@spssoa.cz od 1.9.2020