Cizí jazyky

Soutěž Je sais faire en français

Student T3 Matyáš Pydych se v rámci Dnů Frankofonie zúčastnil soutěže Je sais faire en français. Účastníci měli za úkol natočit video, ve kterém představí své město. Ve velké konkurenci se Matyáš nakonec neprosadil, ale jeho práce určitě stojí za vidění.

Výborné výsledky našich studentů na olympiádě z ANJ a NEJ

Na konci března proběhla okresní kola olympiády z ANJ a NEJ, tento rok bohužel vzhledem k situaci distančně. I naše škola měla v soutěžích svá želízka v ohni a účast našich žáků byla více než úspěšná.

V okresním kole olympiády z ANJ zvítězil Filip Jícha ze třídy S2A a postupuje do krajského kola 🥇

I v olympiádě z NEJ jsme měli našeho studenta na stupních vítězů – na 3. místě se umístil Tobiáš Chromý ze třídy T3 🥉

Oběma úspěšným soutěžícím blahopřejeme a děkujeme i ostatním žákům za účast ve školních a okresních kolech soutěže, výkony to byly opravdu výborné!

Vive la Francophonie!Ať žije Frankofonie!

Pro všechny milovníky Francie, francouzské kultury, gastronomie, jazyka a vůbec francouzské atmosféry je měsíc březen neodmyslitelně spjat se dny Frankofonie.

I naše škola a studenti francouzštiny se v tomto měsíci noří do hrnce s kuskusem na kurkumě à la Maghrebienne, odpovídají na kvízové otázky nebo tvoří svá vlastní frankofonní videa. To vše za latinsko-francouzských rytmů.

Již proběhly tyto akce:

  • 18.3. – online koncert Benjamina Piata přímo z Nantes

Velmi příjemný ,,pokojový“ koncert, při kterém Benjamin Piat představil své nové album L´Eldorado inspirované latinskými rytmy. Akce probíhala ve francouzštině s částečným tlumočením do češtiny.

Teaser ELDORADO – Benjamin Piat – Bing video

  • 25.3. – kuchařský ateliér ,,Saveur du Maghreb“

Tentokráte z kuchyně přímo na náš stůl… Během ateliéru jsme se naučili připravovat Couscous du Maghreb a bylo to opravdu vynikající. Vařili jsme společně online a během míchání vařečkou se dozvěděli i další zajímavosti z tématu frankofonní gastronomie. Akce probíhala ve francouzštině s tlumočením do češtiny.

  • 25.3. – Le Velký quiz

Online kvíz probíhal zčásti ve francouzštině, zčásti v češtině a během testování nabídl na dvacet otázek týkajících se Francie a Frankofonie.

  • po celý březen – Atelier de la Francophonie

Ateliér, během kterého mají studenti natočit video komentované ve francouzštině a na téma ,,Procházka po mém městě/ vesnici“. Nejlepší práce budou vyhodnoceny v průběhu měsíce dubna.

kuchařský ateliér ,,Saveur du Maghreb“

V rámci oslav Dnů Frankofonie se studenti francouzštiny prvního a třetího ročníků zúčastnili kuchařského ateliéru „Saveurs de Maghreb“ – Kouzlo Maghrebu.

Pod taktovkou rodilého mluvčího jsme si společně uvařili maghrebský kuskus. Během přípravy jsme se dozvěděli mnoho zajímavostí z oblasti frankofonní gastronomie.

Celá akce probíhala ve francouzštině a byla tlumočena do češtiny.

Ateliér se setkal u studentů i učitelů s velice kladnou odezvou. Nejen že jsme si společně připravili večeři pro celou rodinu, ale i se nám podařilo vybočit ze stereotypu distanční výuky. 

                                                                                                              Jana Stříteská, Anna Sekeráková

Účast našich studentů na BBC Live Classes

Uznání profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 2021

Pro uznání profilové části maturitní zkoušky musí žáci do 31. 3. 2021 předat řediteli školy žádost o uznání zkoušky včetně certifikátu. Toto se vztahuje pouze na profilovou část. Seznam uznatelných certifikátů naleznete zde https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

  • Jsou možné tyto varianty:
  • 1. MAT státní, ANJ profilová (sloh + ústní zkoušení) maturita je uznána celá
  • 2. ANJ jako hlavní předmět a MAT/ZSV/jiný cizí jazyk v profilové verzi -> z cizího jazyka se i přesto píše státní didaktický test

Cambridge English First (FCE)

Information on English language exams available here https://www.britishcouncil.cz/en/exam/cambridge/dates-fees-locations. There are various places where you can take the test, one of them is for example http://www.sjs.cz/zkousky-a-certifikaty/cambridge-english-b2-first-fce.h