Cizí jazyky

Účast našich studentů na BBC Live Classes

Uznání profilové maturitní zkoušky z cizího jazyka 2021

Pro uznání profilové části maturitní zkoušky musí žáci do 31. 3. 2021 předat řediteli školy žádost o uznání zkoušky včetně certifikátu. Toto se vztahuje pouze na profilovou část. Seznam uznatelných certifikátů naleznete zde https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/STANDARDIZOVANE-ZKOUSKY/ZKOUSKY_PROFIL_CERTIFIKATY_2020-2021.pdf

  • Jsou možné tyto varianty:
  • 1. MAT státní, ANJ profilová (sloh + ústní zkoušení) maturita je uznána celá
  • 2. ANJ jako hlavní předmět a MAT/ZSV/jiný cizí jazyk v profilové verzi -> z cizího jazyka se i přesto píše státní didaktický test

Cambridge English First (FCE)

Information on English language exams available here https://www.britishcouncil.cz/en/exam/cambridge/dates-fees-locations. There are various places where you can take the test, one of them is for example http://www.sjs.cz/zkousky-a-certifikaty/cambridge-english-b2-first-fce.h