Doporučení a informace pro žáky

Vzhledem k epidemiologické situaci a vzhledem k tomu, že hygiena bude pravděpodobně nařizovat karanténu i očkovaným – konkrétní informace a opatření stále nemáme – doporučujeme od  pondělí toto:

  • Používejte respirátory po celou dobu pobytu ve škole – tedy i ve třídě při výuce. Pokud budete mít respirátor, je pravděpodobné (ale zaručit nemůžeme), že do karantény nepůjdete.
  • Pokud se necítíte zcela dobře, nechoďte do školy, budete omluveni.  Za kontakt na základě kterého se nařizuje karanténa se považuje kontakt bez respirátoru, ne starší než 2 dny, tedy pokud se necítíte úplně dobře nechte si sami udělat test,  pokud vyjdete pozitivně a ve škole 3 dny před testem nebudete, „nepošlete“ celou třídu do karantény.

Jedná se o doporučení, zda budete či nebudete respektovat je na vašem zvážení.

Upozorňuji, že používání respirátorů ve společných prostorech je povinné a též je zakázáno chodit do školy v případě jakýchkoliv zdravotních potíží bez souhlasu lékaře.

Každý žák je osobně zodpovědný, že se v pondělí před příchodem do třídy otestuje, pokud není ve škole tak ihned při návratu do školy (v sekretariátu).

Další informace

  • Při pololetní klasifikaci se nepočítá absence, pouze splnění požadavků daných “Kritérii klasifikace“, se kterými jste byli seznámeni. Všichni vyučující zváží „snížení počtu nutných známek“ individuálně. Vyučující mají možnost po dohodě se žákem i nahradit chybějící známky známkou „5“ a tím umožnit klasifikaci (ale horší známkou).
  • Pokud byste nesplnili a byli nehodnoceni, nic se neděje, dokončíte po dohodě co nejdříve během února, není to žádný problém.
  • Pokud nebudete ve škole budou vyučující dávat vše na TEAMSy, podle počtu chybějících bude probíhat případně hybridní výuka, po návratu bude vaše absence zohledněna.

Prosím chápejte tuto situaci, škola za ní nemůže, snažíme se dávat „podněty“ ke změně, bohužel „nic nezmůžeme“. Věřím, že společně překonáme a „vydržíme“ – zdraví je to nejcennější.

Tedy hodně sil, „škola nás přece baví a chodíme tam rádi“

 Vedení školy