Ekonomické předměty

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze – o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

Soutěž je určena pro studenty 3. a 4. ročníků středních škol. Cílem je napsat práci z ekonomie. Uzávěrka přihlášek je do 18. 2. 2021, práci je nutné odevzdat do 15. 3. 2021.

Nejlepších 10 studentů získá finanční odměnu, která bude odstupňována dle pořadí v soutěži:

1. místo 20 000,- 
2. místo 15 000,-
3. místo 10 000,-
4. – 10. místo 5 000,-

Nejlepších 10 studentů bude přijato na základě výsledků soutěže na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bez přijímací zkoušky.

Více informací naleznete zde.

Finanční gramotnost

Jubilejního desátého ročníku soutěže Finanční gramotnost se letos účastnilo 240 škol, počet účastníků přesáhl 13 000, jedná se tedy o zcela rekordní účast. Naše škola se rovněž účastnila a ukázala se ve velmi dobrém světle, což dokazují velmi kvalitní výsledky většiny žáků. V soutěži, kde žáci uplatňují své získané znalosti především z oblasti financí a ekonomie (rozpočty, investování, apod.), se nejlépe dařilo dívkám, které obsadily devět z deseti nejlepších umístění.

V nadcházejícím okresním kole budou naši školu reprezentovat žákyně: Veronika Rejnová, Daniela Zbihlejová a Michaela Pytáková, kterým budeme držet palce!

Ekonomická Olympiáda

Do krajského kola Ekonomické Olympiády postoupilo 7 žáků z obrů OA i EL, moc gratulujeme. Krajské kolo letos proběhne, vzhledem k situaci, online v termínu 16. 3. 2021. O podrobnějších informacích bude postupující žáky informovat Ing. Vostrá.

Na webových stránkách soutěže naleznete veškeré další informace týkající se letošního kola i kol minulých.

Středoškolská business soutěž – High School Business Challenge

Studentky 3. ročníku Ekonomického lycea se z vlastní iniciativy rozhodly přihlásit do největší mezinárodní středoškolské business soutěže. V této soutěži nejde jen o teoretické znalosti, ale o schopnost pracovat v týmu a čelit skutečným obchodním výzvám. Jste jedničky, všichni Vám budeme držet palce 🙂

Informace o soutěži naleznete zde.