Ekonomické předměty

Ekonomická olympiáda

Letošní školní rok se bude konat již pátý ročník Ekonomické olympiády, které se, jako v předchozích letech, naše škola zúčastní.

Školní kola budou probíhat online v termínu 23. 11. 2020 – 4. 12. 2020. O podrobnějším datu a hodině budou žáky informovat vyučující.

Na webových stránkách soutěže naleznete veškeré další informace včetně harmonogramu, doporučené literatury pro školní kolo, vzorového testu a fotografií z minulých ročníků.