Ekonomické předměty

Soutěž o cenu děkana Národohospodářské fakulty VŠE v Praze o nejlepší středoškolskou práci v oblasti ekonomie

Cílem soutěže je motivovat studenty středních škol napsat rozsáhlejší práci na ekonomické téma, a tím jim pomoci tříbit nejen jejich ekonomické myšlení, ale i zlepšit jejich schopnosti při koncipování odborného textu.

  • Podání přihlášek do soutěže: do 18.2. 2022
  • Termín odevzdání soutěžní práce: do 15.4. 2022
  • Termín oznámení výsledků soutěže: do 15.5. 2022

Ceny:
Nejlepších 10 studentů získá finanční odměnu, která bude odstupňována dle pořadí v soutěži:

1. místo 20 000,- 
2. místo 15 000,- 
3. místo 10 000,- 
4. – 10. místo 5 000,-

Nejlepších 10 studentů bude přijato na základě výsledků soutěže na Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické bez přijímací zkoušky.

Pravidla, možná témata a další informace naleznete zde: https://nf.vse.cz/socd_sp/

V případě zájmu kontaktujte Ing. Horáčkovou nebo Ing. Vostrou.

Soutěž a podnikej

„V pátek 24. 9. nás navštívil bývalý student Ondřej Holubovský, který přišel předat své zkušenosti se soutěží Soutěž a podnikej. Žáci tříd E3 a O3 se aktivně zapojovali a možná se soutěže i zúčastní.“

Ocenění v soutěži o nejlepší slogan

Naši žáci získali v celostátní soutěži diplom za nejlepší slogan v rámci CEFIF. Jednalo se o fiktivní firmu
Euphoria, s. r. o,. která se zabývá výrobou dortů. Jejich slogan zní: „Prožij si svůj sladký sen!“ Gratulujeme 🙂