Evropský den jazyků

Ve dnech 22. – 24. 9. jsme oslavili Evropský den jazyků, který se letos konal už po 20. Studenti 3. a 4. ročníků připravili soutěžní panely o evropských jazycích a žáci 1. a 2. ročníků poté plnili zábavné úkoly.

Výsledky soutěže oznámíme ve středu 29. 9. 2021.