Stavební laboratoř

Stavební laboratoř - co se tady zkoumá

Odplavitelné částice - kamenivo

Nasákavost kameniva

Zrnitost kameniva

lab1
Tvarový index - kamenivo Tvarový index - kamenivo Humusovitost - kamenivo
pH - voda Organické látky Vicatův přístroj
Pevnost v tlaku - cement Pevnost v tahu za ohybu - cement Výsledek - tahu za ohybu
VeBe - konzistence betonové směsi VeBe - konzistence betonové směsi Schmidtovo kladívko - pevnost betonu
Výsledek - pevnost v tlaku
 
Pevnost v tlaku - beton Weitzmannovo kladívko - pevnost betonulab14
Pevnost v tahu -ocel Výsledek - pevnosti v tahu oceli Míchání betonové směsi
© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954