9. 11. 2017 proběhlo školní kolo „Mistra slova“, do finále postoupili tito žáci:

Rendla S3
Drešer O4
Karmazín E1
Holubovský E3
Ondřej O3

Toto pořadí je náhodný zápis, pořadí finalistů se nedělalo. Všem pěti gratulujeme a ostatním chceme vyjádřit velký obdiv a poděkován í, byli velmi dobří, kultivovaní, výběr finalistů byl pro porotu velký oříšek.

Finále proběhne ve čtvrtek 7. 12. 2017 v aule školy, počítáme s účastí všech tříd, ze kterých postupující jsou.

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954