Letošního Bobříka informatiky se zúčastnilo v kategorii Junior 39 žáků ze tříd T1 a T2, v kategorii Senior 24 žáků ze tříd T3 a T4.

Úspešným řešitelem se stal pouze jeden žák - Karel Dolník ze třídy T1. Blahopřejeme!

Podrobné výsledky najdete na nástěnce ve druhém patře.

Bobr 2016

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954