Leošního 11. ročníku Bobříka informatiky se zúčastnilo v kategorii Junior 56 žáků ze tříd T1 a T2, v kategorii Senior 35 žáků ze tříd T3 a T4.

Úspešnými řešiteli se stalo 7 žáků kategorie Junior a 1 žákyně z kategorie Senior - Markéta Čechurová z T4. 

Odnesli si sladkou odměnu a diplom a všem blahopřejeme !

Markéta Čechurová postupuje spolu s Danielem Holubovským do ústředního kola soutěže.

Podrobné výsledky najdete na nástěnce ve druhém patře.

Bobr 2018

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954