V časopise Z+i 3/2016 vyšel článek o spolupráci naší školy a ČKAIT:

Na podzim loňského roku se oblast Praha rozhodla navázat spolupráci se středními stavebními školami v regionu.
A podařilo se. ČKAIT se setkala s nadšením studentů.

Jako Kladeňačka jsem po domluvě s kolegy z oblasti rovnou oslovila Střední průmyslovou školu stavební v Kladně. První setkání s představiteli školy proběhlo ještě na podzim téhož roku.
Po počátečních opatrných dotazech: „Proč to vlastně děláme a co za to budeme chtít?“ se rozběhla živá diskuse o historii a problémech školy. Nejprve pouze s vedením školy, potom s odbornými pedagogy. Měla jsem možnost si prohlédnout třídy, pochlubili se mi nově vybavenou učebnou a zkušebnou stavebních hmot. Na dotaz, co by potřebovali pro odbornou výuku nejvíce, odpovídali jednoznačně: exkurze a odborné přednášky.
Dále jsem se dozvěděla, že stavební průmyslovka má v podstatě jenom jednu paralelku, je součástí obchodní akademie. Zájemců o studium ve stavebním oboru středních škol bohužel ubývá a samostatná průmyslová škola stavební by se v současné době v dané lokalitě neudržela. Potom už jsem nabídla škole konkrétní program a na jaře letošního roku se vše rozjelo.
„Katastrofická“ přednáška
Dne 6. dubna proběhla přednáška člena výboru oblasti Praha, soudního znalce a pedagoga ČVUT Praha  Ing. Marka Novotného,Ph.D., na téma Stavební izolace a poruchy.
Počáteční obavy profesorů z toho, že středoškoláci nevydrží poslouchat ani celou vyučovací hodinu, se nenaplnily. Přednášky v aule školy se zúčastnilo téměř sto studentů.
Na úvod jsem seznámila studenty s krátkou historií a posláním ČKAIT, potom jsem již předala slovo přednášejícímu. Jako zkušený vysokoškolský pedagog měl nyní možnost zkusit si to se středoškoláky, což je něco trochu jiného. Jeho přednáška nebyla tedy výčtem suchých poznatků a informací, naopak zde zabralo vhodně zvolené „katastrofické“ pojetí poruch stavebních konstrukcí, proložené spoustou obrázků, odstrašujících příkladů a chyb projektantů a realizátorů. Studenti sledovali téměř bez dechu, kladli dotazy, živě reagovali. Více než hodina přednášky opravdu rychle uběhla, profesoři i přednášející těžko skrývali nadšení. Posluchači ocenili vysoce kvalitní informace a zároveň velice poutavý způsob jejich podání, přednášející si cenil zájmu studentů a jejich reakcí na danou tematiku.
UCEEB pro středoškoláky
Dne 15. dubna následovala exkurze do Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT v Buštěhradu. Exkurzi nám umožnil prof. Ing. Karel Kabele, CSc., z katedry TZB Stavební fakulty ČVUT v Praze. Společně jsme vytipovali pracovníka UCEEB, který studenty provedl. Byl jím Ing. Daniel Adamovský, Ph.D., navíc bývalý student stavební průmyslovky v Kladně.
Exkurze se nad očekávání zúčastnilo 27 studentů za doprovodu dvou profesorek. Oblastní kancelář Komory zajistila dopravu autobusem z Kladna, já jsem navigovala řidiče a exkurzi koordinovala.
Byli jsme krátce seznámeni s historií UCEEB, rozděleni do dvou skupin a poté nás již odváděl Ing. Adamovský a jeho kolega do hlubin centra. Studenti měli možnost prohlédnout si nejen velice zajímavě řešené budovy centra, ale vidět přímo v chodu unikátní zařízení, sledovat průběh experimentů, seznámit se s vizí do budoucnosti. Ty všímavé zaujal i včelín na střeše. Přítomné profesorky a Ing. Adamovský si zavzpomínali na společně strávená léta na průmyslovce v Kladně, mimo jiné i přítomní studenti zaznamenali možnost profesního úspěchu absolventa střední průmyslové školy. Já jsem tímto měla možnost se do centra podívat už podruhé, viděla jsem další nová zařízení, seznámila jsem se s novými programy, velice mě to obohatilo.
Spolupráce se SPŠ bude pokračovat v září po prázdninách přednáškou na téma požární bezpečnost staveb, kterou připravuji. Také si upřesníme další program spolupráce.
Informace, informace a zase informace
Na závěr ještě slova Ing. Marka Novotného,Ph.D., po úspěšné přednášce: „Považuji za velmi důležité vzájemné spolupráce a výměny názorů a informací mezi jednotlivými stupni vzdělání, tj. nejen mezi vysokým a středním školstvím, ale i s ČKAIT, která reprezentuje nesmírně nutné permanentní vzdělávání inženýrů, respektive stavbařů všeobecně.
Bez důkladné komunikace mezi sebou nemůžeme najít optimální formu a rozsah vzdělávání v oblasti stavebnictví. Jsem vděčen za každou takovouto příležitost, kdy je možné popularizovat stavebnictví a předvést jeho pestrost a zajímavost. Také je nutné ukázat důležitost ČKAIT, její činnosti ve stavebnictví a konkrétně v podpoře vzdělávání. Doufám, že podobné akce, podporující sdělování nových informací a motivující ke zvídavosti se budou rozvíjet, stejně tak jako spolupráce všech participujících subjektů.
Stejně jako tyto přednášky považuji za důležité i psaní odborných článků, statí, knih. Kromě vysoce vědeckých prací jsou nezbytné i ty, které budou bazálně popularizovat stavebnictví, ukazovat pozitivní věci, ale nevyhýbat se ani tomu negativnímu. Žijeme v období informačních technologií, tedy informujme a informujme.“
Co dodat na zhodnocení? Navázání kontaktu se SPŠ bylo cenné jak pro školu, tak pro ČKAIT. Hodláme v této aktivitě pokračovat.
Ing.Vladimíra Špačková
členka oblasti Praha,
členka výboru ČKAIT

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954