Ve dnech 9. – 10. května 2016 se uskutečnil poznávací zájezd do Vídně. Zájezd jsme pořádali ve spolupráci s cestovní kanceláří SLAN tour. Akce se zúčastnilo 33 studentů ze tříd E1, T1, O1, E2, T2, O2, E3, T3 a O3.
Na cestu jsme se vydali v pondělí 9. května v 5 hodin ráno. Po několikahodinové cestě autobusem jsme v půl desáté dorazili do Vídně. Nejprve jsme si prohlédli Hundertwasserovy domy. Poté jsme absolvovali krátkou okružní jízdu, při které jsme z okénka autobusu mohli spatřit nejvýznamnější pamětihodnosti centra Vídně. Následovala pěší prohlídka historického centra. Prošli jsme kolem budovy parlamentu, radnice i Burgtheatru. Prohlédli jsme si Hofburg. Na ulici Graben jsme měli krátké volno, abychom mohli načerpat síly na pokračování prohlídky města.
Odpoledne jsme navštívili Dóm sv. Štěpána. Podle původního plánu jsme měli výtahem vyjet na jeho věž Pummerin, ale výtah zrovna procházel revizí. Rozhodli jsme se, že se o pohled na město z ptačí perspektivy nenecháme připravit, a proto jsme po 343 schodech vystoupali na Jižní věž chrámu. Potom jsme procházkou po malebných uličkách a náměstích dorazili zpět k Hofburgu. Nejprve jsme si odpočinuli v hradní zahradě a pak jsme obdivovali exponáty v Klenotnici. V pět hodin jsme Vídeň opustili. Vraceli jsme se na naše území, kde jsme měli zajištěno ubytování v hotelu Club ve Vranovské Vsi. Po večeři jsme ještě společně fandili našim hokejistům a pak jsme se uložili ke spánku.
V úterý 10. května jsme hned po snídani vyjeli zpátky směrem do Vídně. Měli jsme v plánu navštívit zámek Schönbrunn. Absolvovali jsme zhruba hodinovou prohlídku Grand tour s audioprůvodcem v češtině. Viděli jsme celkem čtyřicet nádherně zařízených soukromých apartmá i reprezentačních místností. Následovala procházka zámeckým parkem a návštěva nejstarší zoologické zahrady v Evropě. Chovají zde mnoho vzácných zvířat včetně pandy velké. Ve tři hodiny odpoledne jsme se všichni sešli u autobusu a vyrazili jsme na cestu domů. Tu nám zpestřila zastávka v nákupním centru Free Port Hatě. Do Kladna jsme se vrátili v deset hodin večer.
Studenti měli možnost poznat nejvýznamnější architektonické památky Vídně a zorientovat se v cizím jazykovém prostředí. Dozvěděli se mnoho informací z historie Vídně i celého Rakouska. Získané vědomosti mohou využít nejen v hodinách němčiny, ale i zeměpisu a dějepisu.
Simona Růžková, Natalia Kostiuková

Viden 2016

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954