Oborový den pro třídy S3 a S4

Dne 23. 3. 2017 jsme navštívili střediska živočišné výroby Školního zemědělského podniku Lány : Rudu, Požáry a Lány.
Žáci při prohlídkách s přednáškou plnili zadané úkoly.

Pedagogický doprovod: Jana Hnízdilová, Jaroslava Bláhová
Foto: Ondřej Sýkora, Matěj Mach, Vladimír Bybliv, Jiří Fečkanin

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954