Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení na obor Stavebnictví, kód 36-47-M/01.

Přihlášky je možné podávat do pondělí 29. června 2020.

Kritéria přijímacího řízení

Aktuální informace ke stravování ve školním roce 2020/2021: 

Zahájení stravování:

- pro dospělé strávníky a zaměstnance 1. září 2020
- pro žáky 7. září 2020

Přihlášku ke stravování do školní jídelny podávají pouze noví strávníci. 

Noví strávníci musí odevzdat vyplněnou přihlášku, potvrzenou školou nejpozději do 11. září 2020.
Po tomto datu budou noví strávníci přijati pouze v případě nenaplnění kapacity školní jídelny.
Ke stravování budou přijjati pouze strávníci, kteří budou docházet na obědy alespoň 4 x týdně.
Příležitostní strávníci mohou být přijati pouze při nenaplnění kapacity jídelny.

Úřední hodiny (přijímání přihlášek, platby stravného):

21.08.2020 10.00-14.00 hod.
24.08.2020 11.30-14.30 hod.
26.08.2020 09.00-12.00 hod.
27.08.2020 09.00-12.00 hod.
28.08.2020 11.30-14.30 hod.
31.08.2020 11.30-15.00 hod.
01.09.2020 11.15-14.30 hod.
02.09.2020 11.15-14.30 hod.
03.09.2020 11.15-14.30 hod.
04.09.2020 11.30-14.30 hod.

 

Po 4. září 2020 se přihlášky přijímají v běžných úředních hodinách.

telefon: 602 701 909 Dvořáková
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. do 31.8.2020
           Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. od 1.9.2020

 • Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dní po obnovení výuky
 • Ruší se písemná zkouška z českého a cizího jazyka ve státní části
 • Pokud nebude zahájena výuka do 1.6.2020 bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě výsledků posledních 3 vysvědčení (tedy pololetí 4. ročníku, konec a pololetí 3.ročníku). Pokud žák v pololetí 4. ročníku neprospěl nebo nebyl klasifikován, bude komisionálně přezkoušen, pokud neuspěje neprospěl a tudíž není připuštěn k maturitní zkoušce.
 • Opatření platí i pro žáky, kteří konají v jarním termínu opravné zkoušky
 • Na žádost žáka je možné znovu vykonat maturitní zkoušku standardním způsobem v dalším zkušebním období.

Informace o distančních formách výuky

 • Po dobu uzavření škol probíhá výuka distanční formou.
 • Vyučující zasílají žákům probíranou látku a úkoly elektronicky, žáci studují formou samostudia s možností konzultací pomocí internetu, a plní stanovené úkoly.
 • Úkoly mohou být klasifikované, jejich plnění bude zohledněno v klasifikaci žáka.
 • Ke komunikaci se využívají komunikační prostředky dle uvážení vyučujícího, tedy e-mail, Moodle, Teams, Google, Skype apod.
 • Žáci se mohou kdykoliv obrátit na třídního učitele, poradenský tým a vedení školy s problémy a připomínkami. Kontakty byly sděleny a další informace jsou součástí Dopisu vedení školy a Dopisu výchovného poradce žákům.
 • Vedení školy je průběžně každý týden informováno vyučujícími a způsobu výuky, budou přijímána průběžná upřesňující opatření.

Pár informací o Office 365 a Teams

Teams jsou součástí Office 365, ve kterém mají žáci k dispozici webové aplikace Outlook, Word, Excel a Powerpoint. Ke všem aplikacím je přístup odevšad, kde je internet.

Teams lze nainstalovat i na mobilní telefon.

Každý žák dostal od třídního učitele přihlašovací údaje. Má také k dispozici email s velikostí schránky 50 Gb pro každého. Dostane se do něj pomocí poštovního klienta Outlook.

Dále má každý své osobní úložiště OneDrive o velikosti 1 TB.

Učitelé vytváří tvé učební týmy, kde mají žáci studijní materiály a odevzdávají zadané úkoly.

Pomocí Teams mohou žáci a učitelé spolu komunikovat, s využitím Chatu, telefonování (včetně videopřenosu nebo skupinového rozhovoru) a také mohou využívat sdílení obrazovky.

Pokud jste přihlášeni do Teams a chcete např. používat Excel, stačí se dostat na office.com, kde jsou aplikace přístupné. Tedy i Outlook pro poštu.

Nějaké odkazy na videa o používání Teams k výuce.
https://www.youtube.com/watch?v=J6FFqQW_3XM
https://www.youtube.com/watch?v=nyflUCof1p
https://www.youtube.com/watch?v=suIwA2dvxD4
https://www.youtube.com/watch?v=oDDRV4R2bwk
https://www.youtube.com/watch?v=QvZPlbw1x6g
https://www.youtube.com/watch?v=fJbkUd_lMx0
https://www.youtube.com/watch?v=MXHaGc29Rwo
https://www.youtube.com/watch?v=c5ALy8Fdq_I

 

JAZYKOVÉ ZKOUŠKY NA NAŠÍ ŠKOLE

cambridge english

Naše škola spolupracuje s certifikovaným zkušebním pracovištěm Akcent International House Prague

https://www.akcent.cz/cs/studenti/clanek/zkousky_z_anglictiny_cambridge_english_33

Pořádáme zkoušky Cambridge English nanečisto:
• tzv. Mock test (B2 – First) – únor 2020
• následně v ostré verzi (B2 – First, C1 – Advanced) – červen 2020

Certifikát Vám pomůže při prokazování Vaší skutečné úrovně AJ, při dalším studiu, při žádostech o účast v Erasmu na VŠ, při hledání zaměstnání.
Výhodou účasti na naší škole je známé prostředí, sleva při počtu nad 15 účastníků, ústní zkoušení certifikovanými zkoušejícími, zpětná vazba.

FCE NANEČISTO
Co: úroveň B2 – First (FCE) Mock test – Reading, Writing, Use of English, Listening, Speaking
Kdy: úterý 11. 2. 2020 čas upřesníme
Kde: v budově školy
Kdo: zájemci z 1. - 4. ročníků; certifikovaní zkoušející z Akcentu
Cena: 450,-
Info: vyučující AJ
Přihláška s platbou v hotovosti: do 14. 1. 2020 u Mgr. Schveinertové, kabinet č. 113
Proč: zjistíte svou skutečnou úroveň AJ; rozhodnete se, jakou ostrou zkoušku následně složíte

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954