• Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dní po obnovení výuky
  • Ruší se písemná zkouška z českého a cizího jazyka ve státní části
  • Pokud nebude zahájena výuka do 1.6.2020 bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě výsledků posledních 3 vysvědčení (tedy pololetí 4. ročníku, konec a pololetí 3.ročníku). Pokud žák v pololetí 4. ročníku neprospěl nebo nebyl klasifikován, bude komisionálně přezkoušen, pokud neuspěje neprospěl a tudíž není připuštěn k maturitní zkoušce.
  • Opatření platí i pro žáky, kteří konají v jarním termínu opravné zkoušky
  • Na žádost žáka je možné znovu vykonat maturitní zkoušku standardním způsobem v dalším zkušebním období.
© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954