• Přijímací zkoušky se budou konat 8. června 2020
  • Bude pouze jeden termín, na škole uvedené na 1. místě. Druhá škola se výsledky dozví
  • Kritéria přijímacího řízení se nemění
  • Zkracují se lhůty pro odevzdání zápisového lístku
  • Proti rozhodnutí se není možné odvolání, na uvolněná místa žáků, kteří odevzdají zápisový lístek na jinou školu budou přijímání další uchazeči podle pořadí.
© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954