Informace k přijímacímu řízení

Přijímací zkoušky se konají:

1. termín: pátek 12. dubna 2019, začátek v 8.30 h
2. termín: pondělí 15. dubna 2019, začátek v 8.30 h

Součástí přijímacího řízení je školní test všeobecných znalostí, který se koná v den přijímací zkoušky ve 13.00 hodin. Náhradní termín pro uchazeče, kteří vykonávají v 1. termínu zkoušky na Sportovním gymnáziu, se koná ve středu 17. dubna 2019 v 8.15 hodin.


Vzorový test všeobecných znalostí


Informace pro uchazeče a jejich rodiče

 

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji, že jste si vybrali k dalšímu studiu právě naši školu, Váš zájem nás opravdu těší.

Chtěli bychom Vás informovat o dalším průběhu přijímacího řízení a tím přispět k uklidnění Vašich děti i Vás samotných.

V pondělí 29. dubna 2019 budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení. Zájemci o studium se pak rozdělí na dvě skupiny, na skupinu přijatých uchazečů a na skupinu nepřijatých.

Očekáváme, že přijatí uchazeči  přinesou do školy zápisový lístek v co nejkratší době, byť je lhůta 10 pracovních dnů. Uvítali bychom, kdyby ti, kteří preferují jinou školu a jsou přijati na naši školu, včas tuto skutečnost sdělili. Jistě chápete, že včasná informovanost přispěje ke klidu dalších, zatím nepřijatých uchazečů. Za tento přístup Vám moc děkujeme.

Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá, je možné vyzvednout v sekretariátu školy od pondělí 29. dubna 2019 od 12.00 hodin.

Druhá skupina – nepřijatí uchazeči – nemusí propadat panice, tento stav není konečným pořadím. Nezapomeňte, že se dávají dvě přihlášky a může proto dojít k pohybu v umístění. Máte-li o studium u nás stále zájem, potvrďte prosím tuto skutečnost tím, že okamžitě podáte odvolání, jehož vzor najdete na internetu. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Rozhodnutí o nepřijetí bude možné osobně převzít v sekretariátu školy od 12.00 h v pondělí 29. dubna 2019 do pátku 3. května 2019. Pokud si ho v této době nevyzvednete, bude zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů zasláno poštou.

Prosíme Vás, abyste po zveřejnění výsledků v každém případě kontaktovali školu, osobně, telefonicky nebo e-mailem a sdělili nám, zda máte či nemáte o studium u nás zájem. Náš poradenský tým se Vám bude snažit pomoci s případným rozhodováním a budeme se snažit nalézt řešení každé situace, která může vzniknout.

Přejeme Vám i Vašim dětem, aby byly přijaty na školu, která splní jejich očekávání a připraví je k maturitě a pro život.

S přátelským pozdravem

RNDr. Václav Opatrný

ředitel

Kontakty:

Tel: 312 247 170

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

osobní návštěva:        od 29. 4. 2019 do 14. 5. 2019 v pracovní dny

pondělí-čtvrtek 7.30 – 16.00 h

pátek               7.30 – 14.00 h


Vzor odvolání ke stažení zde


 

Nahlédnutí do spisu

Vážení rodiče,

rozhodování o přijetí Vašich dětí do prvního ročníku naší školy probíhá ve správním řízení a podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je veden pro každého uchazeče spis. Jako zákonní zástupci svých dětí jste účastníci tohoto řízení a podle § 38 uvedeného řádu máte právo nahlížet do spisu. Ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu máte právo se před rozhodnutím školy vyjádřit k podkladům shromážděným pro toto rozhodnutí.

Nahlédnutím do spisu zjistíte pouze způsob výpočtu a bodovou hodnotu, která je podkladem pro sestavení pořadí uchazečů.

Vzhledem k provozním možnostem školy budou spisy připraveny k případnému nahlédnutí po předání výsledků CERMATEm a jejich zpracování, tedy v pondělí dne  29. 4. 2019 od 8.00 do 11.00 hodin.

Oficiální výsledky přijímacího řízení, vydávání rozhodnutí o přijetí a nepřijetí, přijímání zápisových lístků, přijímání odvolání a poskytování dalších informací bude zahájeno v pondělí 29. 4. 2019 ve 12.00 hodin.

Kontakty:

Tel: 312 247 170

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

možnost osobní návštěvy:      od 29. 4. 2019 do 14. 5. 2019 v pracovní dny

pondělí-čtvrtek: 7.30 – 16.00 h

pátek:                 7.30 – 14.00 h

RNDr. Václav Opatrný

ředitel

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954