Informace pro rodiče žáků, kteří nastupují v září 2017 do 1. ročníků

Školní rok 2017/2018 začíná dne 4. září 2017 v 8:00 hodin.

Tento den žáci
• obdrží potvrzení o studiu a další potřebná potvrzení (v srpnu potvrzení vydávat nebudeme)
• dostanou čip (škola je vybavena přístupovým systémem) za vratnou zálohu 120,- Kč. Čip lze současně používat pro objednávání a výdej jídel ve školní jídelně (možnost objednávání jídel je i přes internet)
• dostanou klíček od šatní skříňky za vratnou zálohu 100,- Kč
• dostanou omluvný list
• zakoupí si průkaz studenta za 10,- Kč (kdo bude mít zájem)
• vyplní osobní list žáka
• přinesou originál závěrečného vysvědčení z 9. třídy k ověření ukončení povinné školní docházky
• uhradí adaptační kurz (2100,- Kč)


Třídní schůzka rodičů se koná v pondělí 4. září 2017 od 16:00 hodin v aule školy.

Program:
• představení třídního učitele
• seznámení se školním řádem
• organizace školního roku
• adaptační kurz
• přístup do školy – čipy
• školní jídelna – stravování
• SRPDŠ
• konzultační hodiny učitelů
• klasifikace žáků – známky se zapisují do programu Bakaláři, rodiče obdrží přístupová hesla na internet


Burza učebnic – 15. září 2017


 

Adaptační kurz
Termín: 5. – 8. září 2017
Místo: Soběšín
Cena po příspěvku SRPDŠ: 2100 KČ

Bližší informace ke stažení zde

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954