Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019, denní studium (2. kolo)

Obory:

36-47-M/01, Stavebnictví
78-42-M/02, Ekonomické lyceum

  1. Zákonní zástupci žáka podávají přihlášku do 2. kola přijímacího řízení do 29. května 2018. Přihláška musí obsahovat všechny náležitosti uvedené v § 1 vyhlášky 353/2016 Sb. Součástí je též zdravotní posudek podle § 1 odstavce g) téže vyhlášky.
  2. Postup a hodnocení druhého kola přijímacího řízení je upraveno směrnicí, která je přílohou těchto kritérií.
  3. Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazečem dne 1. 6. 2018. Tématem pohovoru bude zájem uchazeče o studium zvoleného oboru a základní všeobecný přehled.
  4. Výsledky druhého kola a seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn neprodleně po ukončení hodnocení druhého kola, tedy nejpozději 2. června 2018. Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů bude předáno rozhodnutí o nepřijetí. V případě přijetí doručí zákonní zástupci zápisový lístek do 10 pracovních dnů ode dne zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.
  5. Počet přijímaných žáků je stanoven ředitelkou školy na 10 žáků na obor Stavebnictví a 3 žáci na obor Ekonomické lyceum.

Kladno 17. 5. 2018

Ing. Eva Šimáčková

ředitelka

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954