Vážení rodiče,
rozhodování o přijetí Vašich dětí do prvního ročníku naší školy probíhá ve správním řízení a podle § 17 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, je veden pro každého uchazeče spis. Jako zákonní zástupci svých dětí jste účastníci tohoto řízení a podle § 38 uvedeného řádu máte právo nahlížet do spisu. Ve smyslu § 36 odst. 3 správního řádu máte právo se před rozhodnutím školy vyjádřit k podkladům shromážděným pro rozhodnutí.
Nahlédnutím do spisu zjistíte pouze způsob výpočtu a bodovou hodnotu, která je podkladem pro sestavení pořadí uchazečů.
Vzhledem k provozním možnostem školy budou spisy připraveny k případnému nahlédnutí dne 28. 04. 2017 od 15:00 do 16:00 hodin.

Kladno 11. dubna 2017


Ing. Eva Šimáčková
ředitelka

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954