Přijímací řízení - informace

 

Vážení rodiče, milí žáci,

děkuji, že jste si vybrali k dalšímu studiu právě naši školu, Váš zájem nás opravdu těší.
Chtěla bych Vás informovat o průběhu přijímacího řízení a snad tím přispět k uklidnění Vašich děti i Vás samotných.


V pátek 28. dubna 2017 v odpoledních hodinách budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení na webových stránkách školy. Na dveřích školy budou zveřejněny nejpozději v úterý 2. května 2017 v dopoledních hodinách. Zájemci o studium se pak rozdělí na dvě skupiny, na skupinu přijatých uchazečů a na skupinu nepřijatých.


Očekáváme, že přijatí uchazeči přinesou do školy zápisový lístek v co nejkratší době, byť je lhůta 10 pracovních dnů. Uvítala bych, kdyby mi ti, kteří preferují jinou školu a jsou přijati na naši školu, včas tuto skutečnost sdělili. Jistě chápete, že včasná informovanost přispěje ke klidu dalších, zatím nepřijatých, uchazečů. Za tento přístup Vám předem děkuji.
Rozhodnutí o přijetí se přijatým uchazečům nezasílá, je možné vyzvednout v sekretariátu školy.

Druhá skupina – nepřijatí uchazeči – nemusí propadat panice, tento stav není konečným pořadím. Nezapomeňte, že se dávají dvě přihlášky a může proto dojít k pohybu v umístění. Máte-li o studium u nás stále zájem, potvrďte mi prosím tuto skutečnost tím, že okamžitě podáte odvolání, jehož vzor najdete dole na této stránce. Odvolání je nutné podat do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.


Rozhodnutí o nepřijetí bude zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručeno poštou, do čtvrtka 4. května 2017 je možné osobní převzetí v sekretariátu školy.


V případě, že jste dali zápisový lístek na jinou školu a máte zájem o studium u nás, je možné vzít zápisový lístek zpět. Bude Vám vyhověno právě na základě odvolání. Zápisový lístek je možné vzít zpět pouze jednou.


Přeji Vám i Vašim dětem, aby byly přijaty na školu, která splní jejich očekávání a připraví je k maturitě a pro život.


S přátelským pozdravem
Ing. Eva Šimáčková
ředitelka

Vzor odvolání ke stažení zde

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954