Zájem o projektové dny stoupá

V roce 2013 se naše škola zapojila do projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů“, v srpnu 2018 skončila jeho udržitelnost. Rozhodně jsme chtěli, aby výborně vybavené laboratoře, učebny informačních technologií a ostatní odborné učebny byly přístupny nejen našim žákům. Proto jsme pro školní rok 2018/2019 připravili pro žáky základních škol projektové dny. Projektové dny jsou naplánovány na středy v každém měsíci a obsah projektových dnů lze zařadit do výuky základních škol – předmětů fyzika, chemie, přírodopis, informační technologie, pracovní činnosti (viz záložka projektové dny).

Zájemci z řad žáků jsou rozděleni do skupin a zapojeni do výuky vybraných činností, naši žáci se ujímají role asistentů (styl žáci učí žáky).

Od října 2018 projevili zájem o tuto nabídku učitelé a žáci ZŠ Pchery, ZŠ Velvary, ZŠ Norská Kladno – celkem 87 žáků, individuální výuku si zkusilo 9 jednotlivců.

V prosinci 2018 jsme navázali spolupráci s Mgr. Ivou Dubravskou, vedoucí projektu MAP II v Kladně. V rámci této spolupráce budou realizovány od 9. ledna do 20. února 2019 celkem čtyři projektové dny. Zapojí se celkem šest základních škol a výuku přírodovědných předmětů, programování 3D a „být geodetem“ si vyzkouší cca 150 žáků.

Projektové dny na naší škole jsou pozitivně hodnoceny. Věříme, že vzbudí u žáků zvídavost a zájem o technické vzdělávání.

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954