Označení: 78-42-M/02

Forma studia : denní studium


Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

  • Cestovní ruch

  • Výpočetní technika


 Profil absolventa

Absolvent oboru vzdělávání Ekonomické lyceum je připraven na další studium na vyšších a vysokých školách zejména se zaměřením na oblast studia ekonomiky, práv, financí, podnikání a služeb.

Absolvent se také dobře uplatní přímo v praxi v oblasti administrativní, ekonomické a služeb, což mu umožňuje počítačová gramotnost včetně desetiprstové techniky, odborná znalost  účetnictví, ekonomiky a 2 cizích jazyků. 

Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení

Studium oboru Ekonomické lyceum je ukončené maturitní zkouškou.  Stupeň dosaženého vzdělání je střední vzdělání s maturitní zkouškou.
Absolventi obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce a protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a příslušným prováděcím právním předpisem.

Školní vzdělávací program je k nahlédnutí v sekretariátu školy.

 

UČEBNÍ  PLÁN dle ŠVP platný pro žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku v roce 2017, 2018 a  2019
EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02

 

hodin týdně

celkem hodin 
za studium

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk1 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk2 3 3 3 3 12
 Dějepis 2 2 0 0 4
 Zeměpis 2 0 0 0 2
 Občanská nauka 0 2 2 3 7
 Fyzika 3 3 0 0 6
 Chemie 2 2 0 0 4
 Biologie 2 2 0 0 4
 Matematika 4 3 3 3 13
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informační technologie 2 2 2 2 8
 Pís. a elektr. komunikace 2 2 2 1 7
 Ekonomika 3 2 2 2 9
 Účetnictví 0 0 3 3 6
 Finance 0 0 2 2 4
 Statistika 0 1 1 0 2
 Volitelný seminář 0 0 1 1 2
 Odborná práce 0 0 0 0,5 0,5
           
 Cestovní ruch          
 Management a marketing cestovního ruchu 0 0 3 2 5
 Geografie cestovního ruchu 0 0 2 2 4
 Výpočetní technika          
 Počítačovésítě 0 0 2 0 2
 Multimédia 0 0 3 0 3
 Programování 0 0 0 2 2
 Tvorba webových stránek 0 0 0 2 2
 Marketingový specialista          
 Marketingová komunikace 0 0 3 2 5
 Fiktivní firma 0 0 2 2 4
 CELKEM 33 32 34 32,5 131,5

 

UČEBNÍ  PLÁN dle ŠVP platný pro žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku v roce 2014, 2015, 2016
EKONOMICKÉ LYCEUM 78-42-M/02

 

hodin týdně

celkem hodin
za studium

  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
 Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk1 3 3 3 3 12
 Cizí jazyk2 3 3 3 3 12
 Dějepis 1 2 1 0 4
 Zeměpis 2 0 0 0 2
 Občanská nauka 0 2 2 2 6
 Právo 0 0 1 3 4
 Fyzika 3 3 0 0 6
 Chemie 2 2 0 0 4
 Biologie 2 2 0 0 4
 Matematika 4 4 3 3 14
 Tělesná výchova 2 2 2 2 8
 Informační technologie 2 2 2 2 8
 Pís. a elektr. komunikace 2 2 2 1 7
 Ekonomika 3 2 2 2 9
 Účetnictví 0 0 4 4 8
 Finance 0 0 2 2 4
 Statistika 0 0 1 1 2
 Volitelný seminář 0 0 1 1 2
 Odborná práce 0 0 0 0,5  
 CELKEM 32 32 32 32,5 128,5

Poznámka:

  • Místo názvu Cizí jazyk1, Cizí jazyk2 mají žáci uveden konkrétní jazyk z nabídky (Anglický jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk, Francouzský jazyk) 
  • Volitelný seminář-žáci volí jeden z předmětů - Seminář ZSV, Konverzace v anglickém jazyce nebo Aplikovaná matematika

 

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954