20. února 2019 (středa)

Den otevřených dveří 15.00-17.00 h

Do 28. února 2019
Maturitní zkouška - jmenování předsedy zkušebních maturitních komisí a maturitního komisaře.

Do 1. března 2019
Přijímací řízení SŠ - odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky

13. března 2019 (středa)
Klasifikační porada 4. ročníků (čtvrtletní)

20. března 2019 (středa)
Školní kolo SOČ

Do 31. března 2019
Maturitní zkouška – jmenování místopředsedy a členů zkušebních maturitních komisí ředitelem školy (jarní období)

8. dubna (pondělí)
Klasifikační porada čtvrtletní pro 1.-3. ročníky, 14.10 h.
Třídní schůzky pro 1.-3. ročníky, od 16.00 h.

10. dubna 2019 (středa)
Písemná zkouška společné části MZ – písemná práce ČJL (12.30 h)

11. dubna 2019 (čtvrtek)
Písemná zkouška společné části MZ – písemná práce ANJ (8.00 h), NEJ (10.00 h), RUJ (12.30 h)

12. dubna 2019 (pátek)
Přijímací zkoušky, 1. kolo
Nácvik maturitních testů pro 4. ročníky

15. dubna (pondělí)
Přijímací zkoušky, 2. kolo
Středočeské divadlo, 1.-3. ročníky

17. dubna 2019 (středa)
Profilová zkouška, písemná část – ANJ, RUJ, MAT (8.00 h)
Náhradní termín všeobecného testu – přijímací řízení

26. dubna 2019 (pátek)
Závěrečná klasifikační porada 4. ročníků


29. dubna 2019 (pondělí)
Beseda pro 4. ročníky
• Policie ČR, 9.30 h
• Úřad práce, 10.30 h

2. května 2019 (čtvrtek)
Písemná zkouška společné části MZ – didaktický test MAT (8.00 h), ANJ (13.00 h)

3. května 2019 (pátek)
Písemná zkouška společné části MZ – didaktický test ČJL (8.00 h), NEJ (11.20 h), RUJ (14.00 h)

20. května – 24. května 2019
Maturitní zkouška – jarní zkušební období
• společná část – ústní zkoušky, profilová část
• třídy O4, E4

20. května – 24. května 2019 (týden)
Sportovní kurz tříd O2, S2

20. května – 24. května 2019 (týden)
Odborná praxe třídy T3

20. května – 31. května 2019 (10 dní)
Odborná praxe třídy S3

27. května – 31. května 2019
Maturitní zkouška – jarní zkušební období
• společná část – ústní zkoušky, profilová část
• třídy T4, S4

27. května – 31. května 2019 (týden)
Sportovní kurz tříd E2, T2

27. května – 31. května 2019 (týden)
Odborná praxe třídy E3

14. června – 27. června 2019 (10 dní)
Odborná praxe tříd O2, S2

17. června – 21. června 2019 (pondělí-pátek)
Vodácký kurz

24. června 2019 (pondělí)
Závěrečná klasifikační porada 1.-3. ročníků

Do 25. června 2019
Maturitní zkouška – odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce (podzimní období)

28. června 2019 (pátek)
Předání vysvědčení
Do 30. června 2019
Maturitní zkouška – jmenování maturitní komise pro podzimní zkušební období

2. září – 6. září 2019
Maturitní zkouška, společná část – didaktické testy a písemné práce

9. září – 11. září 2019
Maturitní zkouška, společná část – ústní zkoušky, profilová část

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954