Stanovení maturitních komisí:

        E4, O4, S4, T4


Přihláška k tématu maturitní práce s termíny:

       Ke stažení zde, termíny pro STA a TL (zaměření stavebnictví)


Informace k maturitní práci:

Pokyny,       Úprava,       Strany 1-5Seznam četby z ČJL ke státní maturitě:   zde pro všechny obory 

Seznam okruhů z jazyků ke státní maturitě: 

Obchodní akademie: ANJ, NEJ, RUJ, FRJ;        Stavebnictví:  ANJ;       Ekonomické lyceum:  ANJ, NEJ, RUJ, FRJ;      Technické lyceum:  ANJ, NEJ, RUJ, FRJMaturitní předměty profilové části maturitní zkoušky a maturitní okruhy pro šk.r.2017/18

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno,  Cyrila Boudy 2954, Kladno

V souladu se zákonem č. 370/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a vyhlášky č. 371/2012 Sb., kterou se mění vyhlášk č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, v platném znění, ředitelka střední školy, jejíž činnost vykonává Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954, určuje následující:


 Obor vzdělávání 63-41-M/02 Obchodní akademie

Žáci třídy O4 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.

Povinné zkoušky

Účetnictví  -  ústní zkouška

Ekonomika - ústní zkouška

Soubor odborných ekonomických předmětů -  písemná zkouška s obhajobou písemné práce

Nepovinné zkoušky

Anglický jazyk -písemná a ústní zkouška

Německý jazyk- písemná a ústní zkouška

Ruský jazyk- písemná a ústní zkouška

Matematika - písemná a ústní zkouška

Informační technologie -  ústní zkouška

Maturitní témata ke stažení zde: UCE , EKO , ANJ , NEJ , RUJ , FRJMAT , ICT


 Obor vzdělávání 36-47-M/01 Stavebnictví

Žáci třídy S4 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.

Povinné zkoušky

Pozemní stavitelství - ústní zkouška

Stavební konstrukce - ústní zkouška

Soubor odborných předmětů ze stavebnictví -písemná zkouška s obhajobou písemné práce

Nepovinné předměty

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška

Německý jazyk - písemná a ústní zkouška

Matematika  -písemná a ústní zkouška

Informační technologie - ústní zkouška

Maturitní témata ke stažení zde: POS , STK , ANJ , MAT , ICT


 Obor vzdělávání 78-42-M/02 Ekonomické lyceum

Žáci třídy E4 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.

Povinné předměty

Ekonomika nebo Účetnictví - ústní zkouška

Další povinnou zkoušku vybírají z volitelných předmětů - ústní zkouška

Soubor odborných ekonomických předmětů - písemná zkouška s obhajobou písemné práce

Volitelné předměty

Ekonomika (pokud si nevybrali jako povinnou) - ústní zkouška

Účetnictví (pokud si nevybrali jako povinnou) - ústní zkouška

Matematika - písemná a ústní zkouška

Informační technologie - ústní zkouška

Základy společenských věd - ústní zkouška

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška

Německý jazyk - písemná a ústní zkouška

Francouzský jazyk -  písemná a ústní zkouška

Ruský jazyk- písemná a ústní zkouška

Maturitní témata ke stažení zde: EKO , UCE , MAT , ICT , ZSV , ANJ , NEJFRJRUJ


 Obor vzdělávání 78-42-M/01 Technické lyceum

Žáci třídy T4 konají v jarním a podzimním zkušebním období roku 2018 profilovou zkoušku ze tří povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek.

Povinné zkoušky

Soubor odborných předmětů - písemná zkouška s obhajobou písemné práce

Další dvě povinné a dvě nepovinné zkoušky vybírají z těchto předmětů:

Matematika - písemná a ústní zkouška

Fyzika - ústní zkouška

Informační technologie - ústní zkouška

Anglický jazyk - písemná a ústní zkouška

Německý jazyk - písemná a ústní zkouška

Ruský jazyk - písemná a ústní zkouška

Francouzský jazyk -  písemná a ústní zkouška

Chemie -ústní zkouška

CAD systémy-  ústní zkouška

Pozemní stavitelství - ústní zkouška

Maturitní témata ke stažení zde: MAT , FYZ , ICT , ANJ , NEJ , RUJ , FRJ , CHE , CAD , STV


 

Ing. Eva Šimáčková v. r.

ředitelka školy

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954