Maturitní témata pro školní rok 2018/2019

Ekonomické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 •  Bloku odborných předmětů
 •  Obhajoby maturitní práce
 •  Volitelného předmětu (cizí jazyk, MAT,ICT,ZSV)

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,IT,ZSV)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, blok odborných předmětů, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, ZSV, seznam četby ČJL


Obchodní akademie

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Ekonomiky
 • Účetnictví
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, EKO, UCE, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilováRUJ státní, seznam četby ČJL


Stavebnictví

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Pozemního stavitelství
 • Stavebních konstrukcí
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (anglický jazyk, MAT, ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, ICT, MAT, POS, STK, seznam četby ČJL


Technické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Volitelného předmětu 1 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Volitelného předmětu 2 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, CAD-arc, CAD-poc, FRJ profilová, FRJ státní, FYZ, CHE, ICT, MAT, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, STV, seznam četby ČJL


Písemná maturitní práce s obhajobou

Termíny + přihláška


 

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954