Informace pro maturanty

 • Maturitní zkouška proběhne nejdříve 21 dní po obnovení výuky
 • Ruší se písemná zkouška z českého a cizího jazyka ve státní části
 • Pokud nebude zahájena výuka do 1.6.2020 bude maturitní vysvědčení vystaveno na základě výsledků posledních 3 vysvědčení (tedy pololetí 4. ročníku, konec a pololetí 3.ročníku). Pokud žák v pololetí 4. ročníku neprospěl nebo nebyl klasifikován, bude komisionálně přezkoušen, pokud neuspěje neprospěl a tudíž není připuštěn k maturitní zkoušce.
 • Opatření platí i pro žáky, kteří konají v jarním termínu opravné zkoušky
 • Na žádost žáka je možné znovu vykonat maturitní zkoušku standardním způsobem v dalším zkušebním období.

Maturitní témata pro školní rok 2019/2020

Ekonomické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 •  Bloku odborných předmětů
 •  Obhajoby maturitní práce
 •  Volitelného předmětu (cizí jazyk, MAT,ICT,ZSV)

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,IT,ZSV)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, blok odborných předmětů, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, ZSV, seznam četby ČJL


Obchodní akademie

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
 • Účetnictví
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, blok odborných předmětů CR, blok odborných předmětů MSUCE, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilováRUJ státní, seznam četby ČJL


Stavebnictví

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Pozemního stavitelství
 • Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (anglický jazyk, MAT, ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, ICT, MAT, POS, blok odborných předmětů Pozemní stavby, blok odborných předmětů BIMseznam četby ČJL


Technické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Volitelného předmětu 1 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Volitelného předmětu 2 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, CAD-arc, CAD-poc, FRJ profilová, FRJ státní, FYZ, CHE, ICT, MAT, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, STV, seznam četby ČJL


Písemná maturitní práce s obhajobou

Termíny + přihláška pro rok 2019-20

Úprava maturitní práce

Úvodní stránky


 

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954