Maturity - podzimní termín


Maturitní písemné zkoušky společné části se konají na spádové škole od 2.9.2019 do 6.9.2019 -- pozvánky byl žákům zaslány

Konkrétní rozpis maturitní zkoušky 9.9.2019 a 10.9.2019 bude žákům oznámen nejpozději 2.9.2019

Stanovení termínů a členů zkušební komise pro podzimní maturitní zkoušky za školní rok 2018/2019: pro třídy  E4, O4, S4 a T4


Maturitní témata pro školní rok 2019/2020

Ekonomické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 •  Bloku odborných předmětů
 •  Obhajoby maturitní práce
 •  Volitelného předmětu (cizí jazyk, MAT,ICT,ZSV)

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,IT,ZSV)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, blok odborných předmětů, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, ZSV, seznam četby ČJL


Obchodní akademie

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
 • Účetnictví
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT,ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, FRJ profilová, FRJ státní, ICT, MAT, blok odborných předmětů CR, blok odborných předmětů MSUCE, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilováRUJ státní, seznam četby ČJL


Stavebnictví

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Pozemního stavitelství
 • Souhrnná zkouška z předmětů zaměření a odborných předmětů
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (anglický jazyk, MAT, ICT)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, ICT, MAT, POS, blok odborných předmětů Pozemní stavby, blok odborných předmětů BIMseznam četby ČJL


Technické lyceum

V profilové části žáci povinně maturují z

 • Volitelného předmětu 1 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Volitelného předmětu 2 (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)
 • Obhajoby maturitní práce

A dále je možné volit nepovinný předmět (cizí jazyk, MAT, ICT, FYZ, CHE, STV, CAD)

Maturitní témata ke stažení:

ANJ profilová, ANJ státní, CAD-arc, CAD-poc, FRJ profilová, FRJ státní, FYZ, CHE, ICT, MAT, NEJ profilová, NEJ státní, RUJ profilová, RUJ státní, STV, seznam četby ČJL


Písemná maturitní práce s obhajobou

Termíny + přihláška pro rok 2019-20

Úprava maturitní práce

Úvodní stránky


 

 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954