- za podpory Statutárního města Kladna - Komise Rady města Kladna pro životní prostředí

 

Téma : Zmapování čistoty přírodních vod na Kladensku.

Cílem projektu je zmapovat čistotu přírodních vod vybraných lokalit na Kladensku pomocí bioindikátorů tj. organismů, jejichž činnost, výskyt nebo stav může být použit k posouzení stavu životního prostředí.

Téma bude zahrnuto do vyučovacích jednotek z předmětu biologie. Předmět je vyučován ve všech oborech naší školy a je součástí Školního vzdělávacího plánu, a to zejména v oborech Technického a Ekonomického lycea, kde je obsažen vyučovací blok ekologie v širším rozsahu. Očekávaným přínosem projektu je prohloubení znalostí a zájmu studentů o ochranu životního prostředí díky jejich praktickému zapojení.

Pro realizaci projektu je zapotřebí vytvořit materiální podmínky, za nichž by bylo možné výsledky zpracovávat a vyhodnocovat. Zde patří poděkování za finanční podporu projektu poskytnutou Komisí Rady města Kladna.

Zde jsi můžete prohlédnout fotografie z práce v terénu:

ekologie2

ekologie1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ekologie4

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954