logo Comenius

Projekt vznikl za podpory Národní agentury pro evropské vzdělávací programy

Partnerské školy : 

 • Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno
 • Liceo ginnasio „G.Siotto Pintor“ - Cagliari, Itálie (Sardinie)
 • Konya Eregli Lisesi - Turecko

Obsah projektu

 • Studium vlivu reklamy a médií na hodnotové preference mladých lidí.
 • Výměna informací mezi partnerskými školami.
 • Tvorba textů, prezentací a vzdělávacího pásma.
 • Veřejné prezentace a návštěvy škol.

Zpracovávaná témata

 • Kritický popis reklamních strategií.
 • Přehled světa médií.
 • Podíl médií na rozvoji psychosomatických onemocnění.
 • Pozitivní rozměr reklamy.

Aktivity v roce 2008-2009

 • Vznik pracovních týmů /5 pedagogů a 90 studentů/.
 • Výběr témat a začátek práce.
 • Setkání učitelů v Cagliari /diskuze o školských systémech partnerských zemí, výměna informací o práci na projektech, plánování dalších aktivit/.
 • Prezentace projektů.
 • Setkání žáků v Kladně /prezentace,seminář k tvorbě projektů, kulturní a společenské aktivity. 
 • Setkání v Konyi /prezentace, společné výtvarničení, přijetí na škole, cestování/.
 • Pořádání seminářů pro studenty naší školy.
 • Závěrečné setkání v Cagliari /prezentace konečných verzí projektů, oficiální zakončení.

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954