loga eu

Projekt „Efektivním vzděláváním k odborné gramotnosti“

Jedním z cílů dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Středočeském kraji je vytváření podmínek pro trvalé zvyšování kvality a relevance vzdělávání a vytvoření podmínek pro zajištění maximální možné efektivity fungování výchovně vzdělávací soustavy v kraji.

Středočeský kraj pomáhá tyto cíle naplnit podporou a spolufinancováním s využitím finančních prostředků ze strukturálních fondů EU.

Škola zpracovala projekt s názvem „Efektivním vzděláváním k odborné gramotnosti“, který byl schválen a již je zrealizován.

Realizace se týkala:

  • rekonstrukce odborných učeben chemie, fyziky a biologie
  • rekonstrukce auly školy – vzniklo místo pro výuku, přednášky, školení, školní, krajské, celostátní soutěže, mezinárodní setkávání žáků, prezentaci školy
  • vybudování stavební zkušební laboratoře - přístup k ověření kvality výrobků vznikajících na stavbě - více obrázků zde
  • vybudování stavebního dvora – simuluje reálnou stavbu – výuka pod širým nebem nebo pod přístřeškem
© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954