Informace k výuce platné od 30. 4. 2021

  • Od 3. 5. 2021 se zavádí praktická výuka – pro každou třídu cca 1x za 14 dní (informace mají třídy, rozdělení do skupin a přesné časy si dohodnou s vyučujícími; před zahájením je povinné testování nebo předložení dokladu o prodělaném Covidu či očkování, během výuky a v celé budově je nutné mít respirátor FFP2).
  • V ostatních předmětech probíhá výuka stále distanční formou dle pokynů pro 2. pololetí. – je možné zvýšení počtu offline hodin a domluva s vyučujícími na jiných časech online hodin.
  • Sekretariát je v provozu denně v čase 8:00 – 11:30.
  • Školní jídelna je v provozu pro žáky, kteří jsou ve škole.