Informace o přijímacím řízení

  • Přijímací zkoušky se budou konat 8. června 2020
  • Bude pouze jeden termín, na škole uvedené na 1. místě. Druhá škola se výsledky dozví
  • Kritéria přijímacího řízení se nemění
  • Zkracují se lhůty pro odevzdání zápisového lístku
  • Proti rozhodnutí se není možné odvolání, na uvolněná místa žáků, kteří odevzdají zápisový lístek na jinou školu budou přijímání další uchazeči podle pořadí.