Letní škola BIM projektování

Ve dnech 15.9. – 18. 9. 2021 proběhla v Žatci  „Letní škola BIM projektování“. Tuto akci organizuje Ing. arch. Petr Vaněk – Odborná rada pro BIM z.s. Cílem této akce, je naskenovat ve 3D jednotlivé budovy Žateckého pivovaru a vytvořit jejich model v ArchiCADu.

Po zahájení akce a vzájemném představení zúčastněných škol jsme vyslechli blok vstupních přednášek. Následovalo přidělení budov Žateckého pivovaru jednotlivým školám a příprava počítačů. Pak již každá škola pracovala samostatně na přidělených objektech. Studenti si s pomocí geodetických přístrojů nejprve objekty zaměřili a pomocí získaného „Mračna bodů“ pak vytvářeli jejich 3D modely.

 Za naší školu se účastnili studenti 4. ročníku STA – Červenka Ondřej, Moravec Matyáš a Nosek Jan.

Na závěr jsme zrekapitulovali naši práci. Při modelování jsme získali mnoho nových poznatků.