Novoroční přání

Vážení učitelé, zaměstnanci, rodiče, milí žáci současní, bývalí i budoucí

Skončil rok, který se velice významně odlišoval od těch předchozích, rok s Covidem. Tato překážka otestovala schopnosti nás všech zvládat velice náročné situace, často stresující a vypadající beznadějně. Několikrát během roku jsme všichni doufali, že to již skončí, několikrát jsme „byli na dně“, ale bohužel, neskončilo a brzy neskončí.

Osobně si myslíme, že tuto těžkou dobu společnými silami zvládáme docela dobře, nechávám to, ale na posouzení jiných, proto vítáme každý názor, jak pozitivní tak negativní. Během roku jsme si osvojili zcela nové termíny, „distanční výuka, střídavá výuka, rotační výuka, online hodina, offline hodina, zbytné a nezbytné učivo, formativní hodnocení ….“, před rokem jsme o některých neměli ani ponětí. A hlavně, změnili jsme styl výuky, zamysleli jsme se nad „situací“, začali jsme se většinou opravdu řídit doporučením MŠMT a ČŠI, ze začátku to bylo někdy náročné, ale je to společnými silami zatím zvládnuté. Samozřejmě, nikdy nebude nic na 100 %, každý občas uvidí rezervy, nedostatky a chyby svoje i jiných, ale myslím, že všichni děláme vše pro to, aby škola fungovala, cítili jsme se spokojeně a žáci se naučili vše potřebné – to se nám skutečně daří. Moc a moc díky všem, je to totiž naše společná zásluha.

A co nás v příštím roce čeká? Od ledna se vracíme zcela k distanční výuce. O tom, jak to bude dál, se dá pouze „přemýšlet“, ale odpověď nezná nikdo. Maturity i  přijímací zkoušky snad proběhnou podle slibu pana ministra. Škola se přiklání na 100 % ke státním přijímacím zkouškám, tedy výsledky budou mít 100% váhu při rozhodování o přijetí. Naši maturanti i žáci 9. ročníků, kteří chtějí na „školu, která je bude bavit“, to zvládnou, já jim věřím. A věřme, že Covid porazíme a nejpozději od příštího školního roku se vrátíme k fungování školy tak, jak jsme byli dříve zvyklí. Všichni si to moc přejeme.

Motto naší školy „škola nás baví, chodíme se rádi“ se během posledního roku vrylo do povědomí nejen žáků a učitelů, ale myslím, že i do povědomí veřejnosti. Snažme se motto naplňovat, snažme se, abychom byli stejně jako dosud vstřícnou a přátelskou školou, kam všichni chodíme rádi a těšíme se do ní.  A to si myslím, že se nám opravdu podařilo dosáhnout, jsem za to strašně moc rád.

Ještě jednou díky všem, jste skvělí. Oslavte příchod nového roku v souladu s opatřením PES 5, dodržujme „pejska“, jen tak pomůžeme k návratu do normálu.

Tedy připijme „nealko“, oslavme „ v kruhu rodiny“ a věřme, že bude líp.

Váš ředitel a celé vedení školy

Autorka: Štěpánka Danihelková, T3