Opatření obecné povahy – přijímací zkoušky

V tomto opatření je upřesněn možný postup uchazečů, kteří se nedostavili na jeden termín přijímacích zkoušek. Další informace byly všem, kterých se týká, zaslány e-mailem.