Psycholog

PhDr. Ivana Křelinová

Konzultační hodiny ve škole:

  • středa:    7:30 – 14:30 hodin

Na konzultaci je lepší se předem domluvit. Termíny lze upravit dle individuálních potřeb.

Budova Domova mládeže (vedle školy),  číslo kanceláře 18

Kontakt:  krelinova@spssoa.cz

Tel. 311 690 802

Školní psycholog

Škola je zapojena do operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ, který je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

V rámci tohoto projektu působí ve škole školní psycholožka: