lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E1  (Lexová Naděžda)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FRJ (frj1)
Sek
(O1)

CHE
Kr
(E1)

BIO
Pk
(E1)

NEJ (nej1)
An
(O1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

PEK
Se
(VT1v)

ANJ (s2)
Su
(E2)

   

NEJ (nej2)
Kos
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(E1)

ANJ (anj1)
Hr
(E1)

RUJ (ruj1)
Dh
(O3)

 
Ú
t

 

EKO
Ho
(E1)

IT
Mr
(VT1v)

ANJ (s2)
Su
(E4)

ZEM
Sm
(E1)

MAT
Fr
(E1)

NEJ (nej3)
Kos
(E1)

ČJL
LE
(E1)

     

ANJ (anj1)
Hr
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(O1)

 
S
t

 

ČJL
LE
(E1)

FRJ (frj1) Sek (O1)

BIO
Pk
(E1)

CHE (s1)
Kr
(E1)

FYZ (s1)
Ma
(FYZ)

ANJ (s2)
Su
(S1B)

MAT
Fr
(E1)

NEJ (nej3)
Kos
(E1)

   

NEJ (nej1) An (E3)

NEJ (nej2) Kos (E1)

FYZ (s2)
Ma
(FYZ)

CHE (s2)
Kr
(E1)

ANJ (anj1)
Hr
(E1)

RUJ (ruj1) Dh (T1)

 
Č
t

 

ČJL
LE
(E1)

IT (s1)
Mr
(VT2m)

MAT
Fr
(E1)

EKO (s1)
Ho
(E1)

NEJ (nej1)
An
(O1)

PEK (s1)
Se
(VT2m)

FRJ (frj1)
Sek
(E1)

FYZ
Ma
(E1)

DEJ
Sm
(E1)

 

NEJ (nej2)
Kos
(T1)

PEK (s2)
Se
(VT1v)

IT (s2)
Mr
(VT2m)

EKO (s2)
Ho
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(O1)

RUJ (ruj1)
Dh
(E1)

 
P
á

 

MAT
Fr
(E1)

DEJ
Sm
(E1)

ZEM
Sm
(E1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

EKO
Ho
(E1)

FYZ
Ma
(E1)

     

NEJ (nej3)
Kos
(E1)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E1  (Lexová Naděžda)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FRJ (frj1)
Sek
(O1)

CHE
Kr
(E1)

BIO
Pk
(E1)

NEJ (nej1)
An
(O1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

PEK
Se
(VT1v)

ANJ (s2)
Su
(E2)

   

NEJ (nej2)
Kos
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(E1)

ANJ (anj1)
Hr
(E1)

RUJ (ruj1)
Dh
(O3)

 
Ú
t

 

EKO
Ho
(E1)

IT
Mr
(VT1v)

ANJ (s2)
Su
(E4)

ZEM
Sm
(E1)

MAT
Fr
(E1)

NEJ (nej3)
Kos
(E1)

ČJL
LE
(E1)

     

ANJ (anj1)
Hr
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(O1)

 
S
t

 

ČJL
LE
(E1)

FRJ (frj1) Sek (O1)

BIO
Pk
(E1)

CHE (s1)
Kr
(E1)

FYZ (s1)
Ma
(FYZ)

ANJ (s2)
Su
(S1B)

MAT
Fr
(E1)

NEJ (nej3)
Kos
(E1)

   

NEJ (nej1) An (E3)

NEJ (nej2) Kos (E1)

FYZ (s2)
Ma
(FYZ)

CHE (s2)
Kr
(E1)

ANJ (anj1)
Hr
(E1)

RUJ (ruj1) Dh (T1)

 
Č
t

 

ČJL
LE
(E1)

IT (s1)
Mr
(VT2m)

MAT
Fr
(E1)

EKO (s1)
Ho
(E1)

NEJ (nej1)
An
(O1)

PEK (s1)
Se
(VT2m)

FRJ (frj1)
Sek
(E1)

FYZ
Ma
(E1)

DEJ
Sm
(E1)

 

NEJ (nej2)
Kos
(T1)

PEK (s2)
Se
(VT1v)

IT (s2)
Mr
(VT2m)

EKO (s2)
Ho
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(O1)

RUJ (ruj1)
Dh
(E1)

 
P
á

 

MAT
Fr
(E1)

DEJ
Sm
(E1)

ZEM
Sm
(E1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

EKO
Ho
(E1)

FYZ
Ma
(E1)

     

NEJ (nej3)
Kos
(E1)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E2  (Urbánková Kamila)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

DEJ
Sm
(E2)

ANJ (Anj1)
Hr
(O4)

CHE (S1)
Kr
(E2)

FYZ (S1)
Fr
(FYZ)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

EKO (S1)
Ur
(E4)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

NEJ (Nej1)
An
(02)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

ANJ (Anj2)
Sch
(E2)

FYZ (S2)
Fr
(FYZ)

CHE (S2)
Kr
(E2)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej2)
An
(02)

 
Ú
t

 

FYZ
Fr
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

MAT
(E2)

IT (S1)
Ma
(VT2m)

ANJ (Anj1)
Hr
(02)

PEK (S1)
Se
(VT1v)

ČJL
Pt
(E2)

     

NEJ (Nej2)
An
(02)

EKO (S2)
Ur
(E2)

ANJ (Anj2)
Sch
(E2)

IT (S2)
Ma
(VT2m)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
S
t

 

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

OBN
Stř
(E2)

CHE
Kr
(E2)

DEJ
Sm
(E2)

PEK (S2)
Se
(VT2m)

BIO
KN
(E2)

MAT
(E2)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Č
t

 

PEK
Se
(VT1v)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

ANJ (Anj1)
Hr
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(02)

OBN
Stř
(E2)

IT
Ma
(VT1v)

ČJL
Pt
(E2)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

NEJ (Nej2)
An
(E2)

ANJ (Anj2)
Sch
(O1)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
P
á

 

MAT
(E2)

NEJ (Nej3)
Kos
(02)

BIO
KN
(E2)

STA
Ur
(E2)

ČJL
Pt
(E2)

EKO
Ur
(E2)

FYZ
Fr
(E2)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E2  (Urbánková Kamila)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

DEJ
Sm
(E2)

ANJ (Anj1)
Hr
(O4)

CHE (S1)
Kr
(E2)

FYZ (S1)
Fr
(FYZ)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

EKO (S1)
Ur
(E4)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

NEJ (Nej1)
An
(02)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

ANJ (Anj2)
Sch
(E2)

FYZ (S2)
Fr
(FYZ)

CHE (S2)
Kr
(E2)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej2)
An
(02)

 
Ú
t

 

FYZ
Fr
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

MAT
(E2)

IT (S1)
Ma
(VT2m)

ANJ (Anj1)
Hr
(02)

PEK (S1)
Se
(VT1v)

ČJL
Pt
(E2)

     

NEJ (Nej2)
An
(02)

EKO (S2)
Ur
(E2)

ANJ (Anj2)
Sch
(E2)

IT (S2)
Ma
(VT2m)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
S
t

 

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

OBN
Stř
(E2)

CHE
Kr
(E2)

DEJ
Sm
(E2)

PEK (S2)
Se
(VT2m)

BIO
KN
(E2)

MAT
(E2)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Č
t

 

PEK
Se
(VT1v)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

ANJ (Anj1)
Hr
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(02)

OBN
Stř
(E2)

IT
Ma
(VT1v)

ČJL
Pt
(E2)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

NEJ (Nej2)
An
(E2)

ANJ (Anj2)
Sch
(O1)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
P
á

 

MAT
(E2)

NEJ (Nej3)
Kos
(02)

BIO
KN
(E2)

STA
Ur
(E2)

ČJL
Pt
(E2)

EKO
Ur
(E2)

FYZ
Fr
(E2)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E3  (Horáčková Alice)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ČJL
LE
(E3)

MAT
Op
(E3)

PEK
Sp
(VT1v)

UCE
Vo
(E3)

Koj (ja-n) Su (T3)

OBN
Stř
(E3)

FRJ (frj)
Stř

NEJ (nej2)
An
(O3)

   

AMAT (ama1) (E3)

ZSV (zsv) Sm (O1)

RUJ (ruj1)
Kos
(T3)

Koj (jaz) Su (T3)

NEJ (nej3)
Kos
(T3)

 

RUJ (ruj2)
Dh
(E3)

 

 
Ú
t

 

ANJ (anj1)
Su
(E3)

EKO (S1)
Ho
(E3)

IT (S1)
Fi
(VT2m)

UCE (S1)
Vo
(E3)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

FI
Vo
(E3)

     

Mkom (Mar2) Ho (O3)

Mkom (Mar2) Ho (O3)

ANJ (anj2)
Sd
(O1)

IT (S2)
Fi
(VT2m)

UCE (S2)
Vo
(E3)

EKO (S2)
Ho
(O4)

Mkom (Mar3) Kas (E3)

Mkom (Mar3) Kas (E3)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

 
S
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

ANJ (anj1)
Su
(E3)

MAT
Op
(E3)

AMAT (ama2)
Fr
(T3)

FRJ (frj) Stř (O3)

OBN
Stř
(E3)

ČJL
LE
(E3)

   

NEJ (nej2) An (E3)

ANJ (anj2)
Sd
(O4)

RUJ (ruj1)
Kos
(S3)

NEJ (nej3) Kos (T3)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

 
Č
t

 

Koj (jaz2)
Sch
(E3)

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

EKO
Ho
(E3)

MAT
Op
(E3)

PEK
Sp
(VT1v)

FRJ (frj) Stř (E3)

RUJ (ruj1)
Kos
(O3)

IT
Fi
(VT1v)

Ffir (Mar3)
Ur
(PC-j)

Ffir (Mar3)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej2) An (O3)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej3) Kos (T3)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Mcr (Cr)
Fi
(O3)

 
 

 
P
á

 

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

Mkom (Mar1) Eb (E3)

STA
Ur
(VT1v)

UCE
Vo
(E3)

ČJL
LE
(E3)

FI
Vo
(E3)

ANJ (anj1)
Su
(O3)

     

Mkom (Mar2) Ho (E2)

Gcr (Cr)
Ur
(O3)

Mkom (Mar3) Kas (O4)

ANJ (anj2)
Sd
(E3)

Gcr (Cr) Ur (O3)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E3  (Horáčková Alice)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ČJL
LE
(E3)

MAT
Op
(E3)

PEK
Sp
(VT1v)

UCE
Vo
(E3)

Koj (ja-n) Su (T3)

OBN
Stř
(E3)

FRJ (frj)
Stř

NEJ (nej2)
An
(O3)

   

AMAT (ama1) (E3)

ZSV (zsv) Sm (O1)

RUJ (ruj1)
Kos
(T3)

Koj (jaz) Su (T3)

NEJ (nej3)
Kos
(T3)

 

RUJ (ruj2)
Dh
(E3)

 

 
Ú
t

 

ANJ (anj1)
Su
(E3)

EKO (S1)
Ho
(E3)

IT (S1)
Fi
(VT2m)

UCE (S1)
Vo
(E3)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

FI
Vo
(E3)

     

Mkom (Mar2) Ho (O3)

Mkom (Mar2) Ho (O3)

ANJ (anj2)
Sd
(O1)

IT (S2)
Fi
(VT2m)

UCE (S2)
Vo
(E3)

EKO (S2)
Ho
(O4)

Mkom (Mar3) Kas (E3)

Mkom (Mar3) Kas (E3)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

 
S
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

ANJ (anj1)
Su
(E3)

MAT
Op
(E3)

AMAT (ama2)
Fr
(T3)

FRJ (frj) Stř (O3)

OBN
Stř
(E3)

ČJL
LE
(E3)

   

NEJ (nej2) An (E3)

ANJ (anj2)
Sd
(O4)

RUJ (ruj1)
Kos
(S3)

NEJ (nej3) Kos (T3)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

 
Č
t

 

Koj (jaz2)
Sch
(E3)

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

EKO
Ho
(E3)

MAT
Op
(E3)

PEK
Sp
(VT1v)

FRJ (frj) Stř (E3)

RUJ (ruj1)
Kos
(O3)

IT
Fi
(VT1v)

Ffir (Mar3)
Ur
(PC-j)

Ffir (Mar3)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej2) An (O3)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej3) Kos (T3)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Mcr (Cr)
Fi
(O3)

 
 

 
P
á

 

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

Mkom (Mar1) Eb (E3)

STA
Ur
(VT1v)

UCE
Vo
(E3)

ČJL
LE
(E3)

FI
Vo
(E3)

ANJ (anj1)
Su
(O3)

     

Mkom (Mar2) Ho (E2)

Gcr (Cr)
Ur
(O3)

Mkom (Mar3) Kas (O4)

ANJ (anj2)
Sd
(E3)

Gcr (Cr) Ur (O3)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E4  (Vostrá Lucie)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

UCE
Ho
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(O4)

ANJ (anj1)
Sd
(E4)

MAT
Op
(E4)

PEK
Sp
(VT1v)

ČJL
Pe
(E4)

OBN
Sp
(E4)

   

NEJ (nej3)
An
(E4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

ANJ (anj2)
Su
(S3)

RUJ (ruj2)
Dh
(T2)

 
Ú
t

 

MAT
Op
(E4)

ANJ (anj1)
Sd
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(T4)

ČJL
Pe
(E4)

OBN
Sp
(E4)

FI
Kas
(E4)

Koj (Jaz)
Sch
(E4)

   

NEJ (nej3)
An
(O4)

ANJ (anj2)
Su
(E1)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

RUJ (ruj2)
Dh
(T2)

 
S
t

 

IT (s1)
Fi
(VT2m)

UCE (s1)
Ho
(E4)

NEJ (nej1)
Kos
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(E4)

EKO
Vo
(E4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Opr (m11)
Sm

   

NEJ (nej3)
An
(T4)

Prg (It)
Sk
(VT4m)

Prg (It)
Sk
(VT4m)

UCE (s2)
Ho
(E4)

IT (s2)
Fi
(VT2m)

RUJ (ruj1)
Dh
(T4)

Opr (m13)
Mr

RUJ (ruj2)
Dh
(O4)

Mkom (Mar)
Fi
(E4)

Mkom (Mar)
Fi
(E4)

 
Č
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

ČJL (anj1)
Pe
(E4)

FI (anj1)
Kas
(T4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

ZSV (ZSV)
Sm
(E4)

Opr (m14)
Op

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Web (It)
Mu
(VT3v)

Web (It)
Mu
(VT3v)

ANJ (anj2)
Su
(T4)

ČJL (anj2)
Pe
(E4)

AMAT (AMA)
(T4)

Ffir (Mar)
Ur
(PC-j)

Ffir (Mar)
Ur
(PC-j)

 
P
á

 

ANJ (anj1)
Sd
(E4)

EKO
Vo
(E4)

MAT
Op
(E4)

UCE
Ho
(E4)

OBN
Sp
(VT1v)

IT
Fi
(VT1v)

Opr (m5)
Vo

     

FI (anj2)
Kas
(O1)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  E4  (Vostrá Lucie)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

UCE
Ho
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(O4)

ANJ (anj1)
Sd
(E4)

MAT
Op
(E4)

PEK
Sp
(VT1v)

ČJL
Pe
(E4)

OBN
Sp
(E4)

 

Opr (m9)
Kas

NEJ (nej3)
An
(E4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

ANJ (anj2)
Su
(S3)

RUJ (ruj2)
Dh
(T2)

 
Ú
t

 

MAT
Op
(E4)

ANJ (anj1)
Sd
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(T4)

ČJL
Pe
(E4)

OBN
Sp
(E4)

FI
Kas
(E4)

Koj (Jaz)
Sch
(E4)

 

Opr (m10)
Kas

NEJ (nej3)
An
(O4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

ANJ (anj2)
Su
(E1)

RUJ (ruj2)
Dh
(T2)

Opr (m8)
Sp

 
S
t

 

IT (s1)
Fi
(VT2m)

UCE (s1)
Ho
(E4)

NEJ (nej1)
Kos
(E4)

NEJ (nej2) Kos (E4)

EKO
Vo
(E4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Opr (m1)
Fi

   

NEJ (nej3) An (T4)

RUJ (ruj1)
Dh
(T4)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

Prg (It)
Sk
(VT4m)

Prg (It)
Sk
(VT4m)

UCE (s2)
Ho
(E4)

IT (s2)
Fi
(VT2m)

Opr (m3) Ho

Opr (m12)
Sm

Opr (m2)
Ho

 

Mkom (Mar)
Fi
(E4)

Mkom (Mar)
Fi
(E4)

 

 
Č
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

ČJL (anj1)
Pe
(E4)

FI (anj1)
Kas
(T4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

ZSV (ZSV)
Sm
(E4)

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Web (It)
Mu
(VT3v)

Web (It)
Mu
(VT3v)

ANJ (anj2)
Su
(T4)

ČJL (anj2)
Pe
(E4)

AMAT (AMA)
(T4)

Ffir (Mar)
Ur
(PC-j)

Ffir (Mar)
Ur
(PC-j)

 
P
á

 

ANJ (anj1)
Sd
(E4)

EKO
Vo
(E4)

MAT
Op
(E4)

UCE
Ho
(E4)

OBN
Sp
(VT1v)

IT
Fi
(VT1v)

Opr (m4)
Vo

     

FI (anj2)
Kas
(O1)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O1  (Kasík Martin)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FRJ (frj1)
Sek
(O1)

ZEM
Sm
(O1)

ČJL
Sek
(O1)

RUJ (Ruj1)
Dh
(O3)

IT (S2)
Kas
(VT2m)

ANJ (Anj1)
Bv
(E1)

MAT
Fr
(O1)

OBN
Stř
(O1)

   

IT (S1)
Kas
(VT1v)

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Hr
(O1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(E1)

NEJ (Nej2)
Kos
(E1)

 
Ú
t

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

FYZ
Ma
(O1)

EKO
Kas
(O1)

CHE
Km
(O1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

   

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

 
S
t

 

MAT
Fr
(O1)

FRJ (frj1) Sek (O1)

PEK (S1)
Sp
(VT2m)

EKO (S1)
Kas
(O1)

IT
Kas
(VT1v)

ČJL
Sek
(O1)

ZEM
Sm
(O1)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

   

RUJ (Ruj1) Dh (T1)

NEJ (Nej1) An (E3)

EKO (S2)
Kas
(O1)

PEK (S2)
Sp
(VT2m)

NEJ (Nej2) Kos (E1)

 
Č
t

 

OBN
Stř
(O1)

ANJ (Anj1)
Bv
(E1)

PEK
Sp
(VT1v)

ČJL
Sek
(O1)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E1)

MAT
Fr
(O1)

FRJ (frj1)
Sek
(E1)

EKO
Kas
(O1)

   

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Hr
(O1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

NEJ (Nej2)
Kos
(T1)

 
P
á

 

PEK
Sp
(VT1v)

MAT
Fr
(O1)

FYZ
Ma
(O1)

BIO
Pk
(O1)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

EKO
Kas
(O1)

ANJ (Anj1)
Bv
(O1)

     

ANJ (Anj2)
Hr
(02)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O1  (Kasík Martin)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FRJ (frj1)
Sek
(O1)

ZEM
Sm
(O1)

ČJL
Sek
(O1)

RUJ (Ruj1)
Dh
(O3)

IT (S2)
Kas
(VT2m)

ANJ (Anj1)
Bv
(E1)

MAT
Fr
(O1)

OBN
Stř
(O1)

   

IT (S1)
Kas
(VT1v)

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Hr
(O1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(E1)

NEJ (Nej2)
Kos
(E1)

 
Ú
t

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

FYZ
Ma
(O1)

EKO
Kas
(O1)

CHE
Km
(O1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

   

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

 
S
t

 

MAT
Fr
(O1)

FRJ (frj1) Sek (O1)

PEK (S1)
Sp
(VT2m)

EKO (S1)
Kas
(O1)

IT
Kas
(VT1v)

ČJL
Sek
(O1)

ZEM
Sm
(O1)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

   

RUJ (Ruj1) Dh (T1)

NEJ (Nej1) An (E3)

EKO (S2)
Kas
(O1)

PEK (S2)
Sp
(VT2m)

NEJ (Nej2) Kos (E1)

 
Č
t

 

OBN
Stř
(O1)

ANJ (Anj1)
Bv
(E1)

PEK
Sp
(VT1v)

ČJL
Sek
(O1)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E1)

MAT
Fr
(O1)

FRJ (frj1)
Sek
(E1)

EKO
Kas
(O1)

   

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Hr
(O1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

NEJ (Nej2)
Kos
(T1)

 
P
á

 

PEK
Sp
(VT1v)

MAT
Fr
(O1)

FYZ
Ma
(O1)

BIO
Pk
(O1)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

EKO
Kas
(O1)

ANJ (Anj1)
Bv
(O1)

     

ANJ (Anj2)
Hr
(02)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O2  (Eberlová Martina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FI
Fi
(02)

EKO
Eb
(02)

MAT
Op
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(02)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

   

NEJ (Nej1)
An
(02)

ANJ (Anj2)
Sch
(T1)

NEJ (Nej2)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Ú
t

 

UCE
Ur
(02)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

MAT
Op
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(T3)

IT
Vo
(VT1v)

ČJL
Pt
(02)

OBN
Sp
(02)

 

PEK
Lm
(VT1v)

 

NEJ (Nej2)
An
(02)

ANJ (Anj2)
Sch
(02)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
S
t

 

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

ČJL
Pt
(02)

STA
Ur
(02)

FI
Fi
(02)

UCE
Ur
(02)

DEJ
Sm
(02)

EKO
Eb
(02)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Č
t

 

OBN
Sp
(02)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

IT (S1)
Vo
(VT2m)

RUJ (Ruj1)
Dh
(02)

EKO (S1)
Eb
(02)

ČJL
Pt
(02)

PEK (S1)
Lm
(VT2m)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

NEJ (Nej2)
An
(E2)

EKO (S2)
Eb
(02)

PEK (S2)
Lm
(VT2m)

IT (S2)
Vo
(VT1v)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
P
á

 

DEJ
Sm
(02)

NEJ (Nej3)
Kos
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(02)

MAT
Op
(02)

UCE
Ur
(02)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

     

ANJ (Anj2)
Sch
(S4)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O2  (Eberlová Martina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FI
Fi
(02)

EKO
Eb
(02)

MAT
Op
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(02)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

   

NEJ (Nej1)
An
(02)

ANJ (Anj2)
Sch
(T1)

NEJ (Nej2)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Ú
t

 

UCE
Ur
(02)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

MAT
Op
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(T3)

IT
Vo
(VT1v)

ČJL
Pt
(02)

OBN
Sp
(02)

 

PEK
Lm
(VT1v)

 

NEJ (Nej2)
An
(02)

ANJ (Anj2)
Sch
(02)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
S
t

 

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

ČJL
Pt
(02)

STA
Ur
(02)

FI
Fi
(02)

UCE
Ur
(02)

DEJ
Sm
(02)

EKO
Eb
(02)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Č
t

 

OBN
Sp
(02)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

IT (S1)
Vo
(VT2m)

RUJ (Ruj1)
Dh
(02)

EKO (S1)
Eb
(02)

ČJL
Pt
(02)

PEK (S1)
Lm
(VT2m)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

NEJ (Nej2)
An
(E2)

EKO (S2)
Eb
(02)

PEK (S2)
Lm
(VT2m)

IT (S2)
Vo
(VT1v)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
P
á

 

DEJ
Sm
(02)

NEJ (Nej3)
Kos
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(02)

MAT
Op
(02)

UCE
Ur
(02)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

     

ANJ (Anj2)
Sch
(S4)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O3  (Fichtnerová Martina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

EKO
Fi
(O3)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

FI
Fi
(O3)

ANJ (anj1)
Sd
(O3)

FRJ (frj) Stř (E1)

NEJ (nej2)
An
(O3)

Usof (S2)
Vo
(VT2m)

Usof (S2)
Vo
(VT2m)

NEJ (nej1) An (O3)

ANJ (anj2)
Su
(O4)

RUJ (ruj1) Kos (T3)

NEJ (nej3)
Kos
(T3)

RUJ (ruj2) Dh (E3)

 
Ú
t

 

FI
Fi
(O3)

PRN
Sp
(O3)

ČJL
LE
(O3)

ANJ (anj1)
Sd
(O3)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

IT
Fi
(VT1v)

     

Mkom (Mar2) Ho (O3)

Mkom (Mar2) Ho (O3)

ANJ (anj2)
Su
(T1)

Mkom (mar3) Kas (E3)

Mkom (mar3) Kas (E3)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

 
S
t

 

STA
Kas
(VT1v)

ANJ (anj1)
Sd
(T3)

MAT
Fr
(O3)

ČJL
LE
(O3)

NEJ (nej1)
An
(O3)

FRJ (frj) Stř (O3)

UCE
Vo
(O3)

PEK
Sp
(VT1v)

   

NEJ (nej2) An (E3)

ANJ (anj2)
Su
(O3)

RUJ (ruj1)
Kos
(S3)

NEJ (nej3) Kos (T3)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

 
Č
t

 

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

OBN
Stř
(O3)

EKO (S1)
Fi
(O3)

UCE (S1)
Vo
(O3)

FRJ (frj) Stř (E3)

IT (S1)
Fi
(VT3v)

 

Ffir (mar3)
Ur
(PC-j)

Ffir (mar3)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej2) An (O3)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej3) Kos (T3)

NEJ (nej1)
An
(T3)

IT (S2)
Fi
(VT2m)

UCE (S2)
Vo
(408)

EKO (S2)
Fi
(E3)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Mcr (Cr)
Fi
(O3)

 

RUJ (ruj1)
Kos
(O3)

 

 
P
á

 

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

Mkom (Mar1) Eb (E3)

PRN
Sp
(O3)

ČJL
LE
(O3)

UCE
Vo
(O3)

MAT
Fr
(O3)

PEK
Sp
(VT1v)

     

Mkom (Mar2) Ho (E2)

Gcr (Cr)
Ur
(O3)

Mkom (mar3) Kas (O4)

Gcr (Cr) Ur (O3)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O3  (Fichtnerová Martina)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

EKO
Fi
(O3)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

FI
Fi
(O3)

ANJ (anj1)
Sd
(O3)

FRJ (frj) Stř (E1)

NEJ (nej2)
An
(O3)

Usof (S1)
Vo
(VT2m)

Usof (S1)
Vo
(VT2m)

NEJ (nej1) An (O3)

ANJ (anj2)
Su
(O4)

RUJ (ruj1) Kos (T3)

NEJ (nej3)
Kos
(T3)

RUJ (ruj2) Dh (E3)

 
Ú
t

 

FI
Fi
(O3)

PRN
Sp
(O3)

ČJL
LE
(O3)

ANJ (anj1)
Sd
(O3)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

Ffir (Mar1) Ur (PC-j)

IT
Fi
(VT1v)

     

Mkom (Mar2) Ho (O3)

Mkom (Mar2) Ho (O3)

ANJ (anj2)
Su
(T1)

Mkom (mar3) Kas (E3)

Mkom (mar3) Kas (E3)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

Mcr (Cr) Fi (S2A)

 
S
t

 

STA
Kas
(VT1v)

ANJ (anj1)
Sd
(T3)

MAT
Fr
(O3)

ČJL
LE
(O3)

NEJ (nej1)
An
(O3)

FRJ (frj) Stř (O3)

UCE
Vo
(O3)

PEK
Sp
(VT1v)

   

NEJ (nej2) An (E3)

ANJ (anj2)
Su
(O3)

RUJ (ruj1)
Kos
(S3)

NEJ (nej3) Kos (T3)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

 
Č
t

 

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

OBN
Stř
(O3)

EKO (S1)
Fi
(O3)

UCE (S1)
Vo
(O3)

FRJ (frj) Stř (E3)

IT (S1)
Fi
(VT3v)

 

Ffir (mar3)
Ur
(PC-j)

Ffir (mar3)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej2) An (O3)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

NEJ (nej3) Kos (T3)

NEJ (nej1)
An
(T3)

IT (S2)
Fi
(VT2m)

UCE (S2)
Vo
(408)

EKO (S2)
Fi
(E3)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Mcr (Cr)
Fi
(O3)

 

RUJ (ruj1)
Kos
(O3)

 

 
P
á

 

Mkom (Mar1)
Eb
(E3)

Mkom (Mar1) Eb (E3)

PRN
Sp
(O3)

ČJL
LE
(O3)

UCE
Vo
(O3)

MAT
Fr
(O3)

PEK
Sp
(VT1v)

     

Mkom (Mar2) Ho (E2)

Gcr (Cr)
Ur
(O3)

Mkom (mar3) Kas (O4)

Gcr (Cr) Ur (O3)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O4  (Sekerková Svatava)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

EKO
Eb
(O4)

NEJ (nej2) Kos (T4)

NEJ (nej1)
Kos
(O4)

FI
Kas
(O4)

ČJL
LE
(O4)

Usof (S2)
Vo
(VT2m)

Usof (S2)
Vo
(VT2m)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

 

NEJ (nej3) An (E4)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

Opr (m10) Sp

 

Opr (m1)
Fi
(mim)

 

 
Ú
t

 

PEK
Sp
(VT1v)

UCE
Vo
(O4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(T4)

ČJL
LE
(O4)

MAT
Sk
(O4)

ANJ (anj1)
Bv
(O4)

PRN
Sp
(VT1v)

FI
Kas
(O4)

 

NEJ (nej3)
An
(O4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

ANJ (anj2)
Su
(O3)

RUJ (ruj2)
Dh
(T2)

 
S
t

 

EKO
Eb
(O4)

UCE
Vo
(O4)

NEJ (nej1)
Kos
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(E4)

MAT
Sk
(O4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Opr (m9)
Ur

   

RUJ (ruj1)
Dh
(T4)

NEJ (nej3)
An
(T4)

Mkom (Mar1)
Fi
(E4)

Mkom (Mar1)
Fi
(E4)

Opr (m7)
Vo

RUJ (ruj2)
Dh
(O4)

Mkom (Mar2)
Kas
(S1A)

Mkom (Mar2)
Kas
(S1A)

 
Č
t

 

UCE (S1)
Vo
(O4)

ČJL (S1)
LE
(O4)

ČJL (S2)
LE
(O4)

ANJ (anj1)
Bv
(O4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Ffir (Mar1)
Ur
(PC-j)

UCE (S2)
Vo
(E4)

Opr (m3)
Fi

ANJ (anj2)
Su
(S2B)

Ffir (Mar1)
Ur
(PC-j)

Opr (m9)
Sp

 
P
á

 

UCE
Vo
(O4)

KAj
Su
(VT1v)

MAT
Sk
(O4)

FI (S1)
Kas
(O4)

ANJ (anj1)
Bv
(E4)

PRN
Sp
(O4)

IT (S1)
Fi
(VT2m)

     

IT (S2)
Fi
(VT2m)

ANJ (anj2)
Su
(O4)

FI (S2)
Kas
(O4)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  O4  (Sekerková Svatava)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

EKO
Eb
(O4)

NEJ (nej2) Kos (T4)

NEJ (nej1) Kos (O4)

FI
Kas
(O4)

ČJL
LE
(O4)

Usof (S1)
Vo
(VT2m)

Usof (S1)
Vo
(VT2m)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

Ffir (Mar2)
Ur
(PC-j)

 

NEJ (nej3) An (E4)

RUJ (ruj1) Dh (E4)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

Opr (m14) Kas

Opr (m11)
Sp

Opr (m13) Sp

Opr (m2) Fi (mim)

 
Ú
t

 

PEK
Sp
(VT1v)

UCE
Vo
(O4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(T4)

ČJL
LE
(O4)

MAT
Sk
(O4)

ANJ (anj1)
Bv
(O4)

PRN
Sp
(VT1v)

FI
Kas
(O4)

 

NEJ (nej3)
An
(O4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

ANJ (anj2)
Su
(O3)

RUJ (ruj2)
Dh
(T2)

 
S
t

 

EKO
Eb
(O4)

UCE
Vo
(O4)

NEJ (nej1) Kos (E4)

NEJ (nej2) Kos (E4)

MAT
Sk
(O4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Gcr (Cr)
Ur
(O4)

Opr (m8)
Ur

   

RUJ (ruj1) Dh (T4)

NEJ (nej3) An (T4)

Opr (m4) Ho

RUJ (ruj2) Dh (O4)

Mkom (Mar1)
Fi
(E4)

Mkom (Mar1)
Fi
(E4)

Opr (m6) Vo

Opr (m5) Ho

   

Mkom (Mar2)
Kas
(S1A)

Mkom (Mar2)
Kas
(S1A)

   

 
Č
t

 

UCE (S1)
Vo
(O4)

ČJL (S1)
LE
(O4)

ČJL (S2)
LE
(O4)

ANJ (anj1)
Bv
(O4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

Mcr (Cr)
Kas
(E4)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

Ffir (Mar1)
Ur
(PC-j)

UCE (S2)
Vo
(E4)

ANJ (anj2)
Su
(S2B)

Ffir (Mar1)
Ur
(PC-j)

Opr (m12)
Sp

 
P
á

 

UCE
Vo
(O4)

KAj
Su
(VT1v)

MAT
Sk
(O4)

FI (S1)
Kas
(O4)

ANJ (anj1)
Bv
(E4)

PRN
Sp
(O4)

IT (S1)
Fi
(VT2m)

     

IT (S2)
Fi
(VT2m)

ANJ (anj2)
Su
(O4)

FI (S2)
Kas
(O4)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S1A  (Barabáš Jan)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

POS
Bs
(S1A)

KOC
Bs
(S1A)

KOC
Bs
(S1A)

ČJL
Pe
(S1A)

IT
Bs
(VT1v)

CAD
Se
(VT3v)

FYZ
Ma
(S1A)

     

 
Ú
t

 

PRA (S1)
Pc
(S1A)

PRA (S1)
Pc
(S1A)

MAT
Fr
(S1A)

ČJL
Pe
(S1A)

PRA
Pc
(S1A)

PRA (S2)
Pc
(S1A)

PRA (S2)
Pc
(S1A)

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

 
S
t

 

ANJ
Hr
(S1A)

CHE
Km
(S1A)

ARC
Bl
(S1A)

ODK
Bl
(S1A)

DEJ
Sm
(S1A)

MAT
Fr
(S2A)

IT
Bs
(VT1v)

     

 
Č
t

 

DEG
Hn
(S1A)

MAT
Fr
(S1A)

BIO
KN
(S1A)

ANJ
Hr
(S1A)

POS
Bs
(S1A)

ČJL
Pe
(S1A)

PRA
Pc
(S1A)

     

 
P
á

 

FYZ
Ma
(S1A)

DEG
Hn
(S1A)

MAT
Fr
(S1A)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

ANJ
Hr
(S1A)

POS
Bs
(S1A)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S1A  (Barabáš Jan)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

POS
Bs
(S1A)

KOC
Bs
(S1A)

KOC
Bs
(S1A)

ČJL
Pe
(S1A)

IT
Bs
(VT1v)

CAD
Se
(VT3v)

FYZ
Ma
(S1A)

     

 
Ú
t

 

PRA (S1)
Pc
(S1A)

PRA (S1)
Pc
(S1A)

MAT
Fr
(S1A)

ČJL
Pe
(S1A)

PRA
Pc
(S1A)

PRA (S2)
Pc
(S1A)

PRA (S2)
Pc
(S1A)

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

 
S
t

 

ANJ
Hr
(S1A)

CHE
Km
(S1A)

ARC
Bl
(S1A)

ODK
Bl
(S1A)

DEJ
Sm
(S1A)

MAT
Fr
(S2A)

IT
Bs
(VT1v)

     

 
Č
t

 

DEG
Hn
(S1A)

MAT
Fr
(S1A)

BIO
KN
(S1A)

ANJ
Hr
(S1A)

POS
Bs
(S1A)

ČJL
Pe
(S1A)

PRA
Pc
(S1A)

     

 
P
á

 

FYZ
Ma
(S1A)

DEG
Hn
(S1A)

MAT
Fr
(S1A)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

ANJ
Hr
(S1A)

POS
Bs
(S1A)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S1B  (Kűhn Marek)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ANJ
Bv
(S1B)

ČJL
Pt
(S1B)

ARC
Bl
(S1B)

IT
Mr
(VT1v)

MAT
Fr
(S1B)

FYZ
Ma
(S1B)

POS
Bs
(S1B)

     

 
Ú
t

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

ANJ
Bv
(S1B)

MAT
Fr
(S1B)

DEG
Hn
(S1B)

PRA
Lh
(S1B)

POS
Bs
(S1B)

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

 
S
t

 

CHE
Km
(S1B)

IT
Mr
(VT1v)

FYZ
Ma
(S1B)

ČJL
Pt
(S1B)

POS
Bs
(S1B)

CAD
Hn
(VT3v)

BIO
KN
(S1B)

     

 
Č
t

 

PRA (S2)
Lh
(S1B)

PRA (S2)
Lh
(S1B)

DEJ
Sm
(S1B)

MAT
Fr
(S1B)

PRA
Lh
(S1B)

PRA (S1)
Lh
(S1B)

PRA (S1)
Lh
(S1B)

     

 
P
á

 

KOC
Bs
(S1B)

KOC
Bs
(S1B)

ČJL
Pt
(S1B)

MAT
Fr
(S1B)

DEG
Hn
(S1B)

ANJ
Bv
(S1B)

ODK
Bl
(S1B)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S1B  (Kűhn Marek)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ANJ
Bv
(S1B)

ČJL
Pt
(S1B)

ARC
Bl
(S1B)

IT
Mr
(VT1v)

MAT
Fr
(S1B)

FYZ
Ma
(S1B)

POS
Bs
(S1B)

     

 
Ú
t

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

ANJ
Bv
(S1B)

MAT
Fr
(S1B)

DEG
Hn
(S1B)

PRA
Lh
(S1B)

POS
Bs
(S1B)

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

 
S
t

 

CHE
Km
(S1B)

IT
Mr
(VT1v)

FYZ
Ma
(S1B)

ČJL
Pt
(S1B)

POS
Bs
(S1B)

CAD
Hn
(VT3v)

BIO
KN
(S1B)

     

 
Č
t

 

PRA (S2)
Lh
(S1B)

PRA (S2)
Lh
(S1B)

DEJ
Sm
(S1B)

MAT
Fr
(S1B)

PRA
Lh
(S1B)

PRA (S1)
Lh
(S1B)

PRA (S1)
Lh
(S1B)

     

 
P
á

 

KOC
Bs
(S1B)

KOC
Bs
(S1B)

ČJL
Pt
(S1B)

MAT
Fr
(S1B)

DEG
Hn
(S1B)

ANJ
Bv
(S1B)

ODK
Bl
(S1B)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S2A  (Hnízdilová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ČJL
Pe
(S2A)

MAT
(S2A)

SME
Mt
(S2A)

ANJ
Hr
(S2A)

IT
Mr
(VT3v)

         

 
Ú
t

 

POS
Hn
(S2A)

DEG
Hn
(S2A)

ČJL
Pe
(S2A)

PRA
Lh
(S2A)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

 

PRA (s2)
Lh
(S2A)

PRA (s2)
Lh
(S2A)

 

 
S
t

 

 

GEO
Bs
(S2A)

ANJ
Hr
(S2A)

MAT
(S2A)

ARC
Bl
(S2A)

IT
Mr
(VT1v)

KOC
Hn
(VT3v)

KOC
Hn
(VT3v)

   

 
Č
t

 

FYZ
Mr
(S2A)

ČJL
Pe
(S2A)

POS
Hn
(S2A)

SME
Mt
(S2A)

DEJ
Sm
(S2A)

MAT
(S2A)

GEO
Bs
(S2A)

     

 
P
á

 

DEG
Hn
(S2A)

FYZ
Mr
(S2A)

POS
Hn
(S2A)

ARC
Bl
(S2A)

ANJ
Hr
(S2A)

CAD
Ks
(VT3v)

CAD
Ks
(VT3v)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S2A  (Hnízdilová Jana)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ČJL
Pe
(S2A)

MAT
(S2A)

SME
Mt
(S2A)

ANJ
Hr
(S2A)

IT
Mr
(VT3v)

         

 
Ú
t

 

POS
Hn
(S2A)

DEG
Hn
(S2A)

ČJL
Pe
(S2A)

PRA
Lh
(S2A)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

 

PRA (s1)
Lh
(S2A)

PRA (s1)
Lh
(S2A)

 

 
S
t

 

 

GEO
Bs
(S2A)

ANJ
Hr
(S2A)

MAT
(S2A)

ARC
Bl
(S2A)

IT
Mr
(VT1v)

KOC
Hn
(VT3v)

KOC
Hn
(VT3v)

   

 
Č
t

 

FYZ
Mr
(S2A)

ČJL
Pe
(S2A)

POS
Hn
(S2A)

SME
Mt
(S2A)

DEJ
Sm
(S2A)

MAT
(S2A)

GEO
Bs
(S2A)

     

 
P
á

 

DEG
Hn
(S2A)

FYZ
Mr
(S2A)

POS
Hn
(S2A)

ARC
Bl
(S2A)

ANJ
Hr
(S2A)

CAD
Ks
(VT3v)

CAD
Ks
(VT3v)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S2B  (Segmüllerová Renata)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

SME
Mt
(S2B)

IT
Mu
(VT1v)

KOC
Se
(VT3v)

KOC
Se
(VT3v)

ČJL
Pt
(S2B)

GEO
Bs
(S2B)

   

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

 
Ú
t

 

FYZ
Km
(S2B)

ANJ
Bv
(S2B)

DEJ
Sm
(S2B)

POS
Se
(S2B)

ČJL
Pt
(S2B)

MAT
Mr
(S2B)

DEG
Hn
(S2B)

     

 
S
t

 

CAD
Ks
(VT3v)

CAD
Ks
(VT3v)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

MAT
Mr
(S2B)

POS
Se
(S2B)

ARC
Bl
(S2B)

     

 
Č
t

 

SME
Mt
(S2B)

DEG
Hn
(S2B)

ANJ
Bv
(S2B)

IT
Mu
(VT1v)

PRA
Pc
(S2B)

GEO
Bs
(S2B)

 

PRA (s1)
Pc
(S2B)

PRA (s1)
Pc
(S2B)

 

 
P
á

 

MAT
Mr
(S2B)

ČJL
Pt
(S2B)

POS
Se
(S2B)

ANJ
Bv
(S2B)

ARC
Bl
(S2B)

FYZ
Km
(S2B)

       

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S2B  (Segmüllerová Renata)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

SME
Mt
(S2B)

IT
Mu
(VT1v)

KOC
Se
(VT3v)

KOC
Se
(VT3v)

ČJL
Pt
(S2B)

GEO
Bs
(S2B)

   

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

 
Ú
t

 

FYZ
Km
(S2B)

ANJ
Bv
(S2B)

DEJ
Sm
(S2B)

POS
Se
(S2B)

ČJL
Pt
(S2B)

MAT
Mr
(S2B)

DEG
Hn
(S2B)

     

 
S
t

 

CAD
Ks
(VT3v)

CAD
Ks
(VT3v)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

MAT
Mr
(S2B)

POS
Se
(S2B)

ARC
Bl
(S2B)

     

 
Č
t

 

SME
Mt
(S2B)

DEG
Hn
(S2B)

ANJ
Bv
(S2B)

IT
Mu
(VT1v)

PRA
Pc
(S2B)

GEO
Bs
(S2B)

 

PRA (s2)
Pc
(S2B)

PRA (s2)
Pc
(S2B)

 

 
P
á

 

MAT
Mr
(S2B)

ČJL
Pt
(S2B)

POS
Se
(S2B)

ANJ
Bv
(S2B)

ARC
Bl
(S2B)

FYZ
Km
(S2B)

       

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S3  (Maršík Jiří)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

ANJ (anj1)
Sd
(S3)

SME
Mt
(S3)

STK
Mt
(S3)

STK (S1)
Mt
(S3)

STK (S1)
Mt
(S3)

 

ANJ (anj2)
Sch

GEO (S2)
Sa
(VT1v)

GEO (S2)
Sa
(VT1v)

 
Ú
t

 

ČJL
Pt
(S3)

OBN
Pt
(S3)

Tsta (OBB)
Bl
(S3)

IT
Mu
(VT1v)

EKO
Eb
(S3)

POS
Eb
(S3)

MAT
Mr
(S3)

     

BIM (BIM)
Ks
(VT4m)

 
S
t

 

MAT
Mr
(S3)

POS
Eb
(S3)

KOC (S1k)
Hn
(VT4m)

KOC (S1k)
Hn
(VT4m)

KOC (S1k)
Hn
(VT4m)

IT (S2)
Mu
(VT2m)

IT (S1)
Mu
(VT2m)

     

KOC (s2k)
Ks
(VT3v)

KOC (s2k)
Ks
(VT3v)

KOC (s2k)
Ks
(VT3v)

ANJ (anj2)
Sch
(S3)

ANJ (anj1)
Sd
(S3)

 
Č
t

 

 

SME
Mt
(S3)

SME
Mt
(S3)

EKO
Eb
(S3)

ČJL
Pt
(S3)

STK
Mt
(S3)

POS
Eb
(S3)

     

 
P
á

 

ČJL
Pt
(S3)

ANJ (anj1)
Sd
(S4)

MAT
Mr
(S3)

CAD (S1k)
Va
(VT4m)

CAD (S1k)
Va
(VT4m)

POS
Eb
(S3)

EKO
Eb
(S3)

     

ANJ (anj2)
Sch
(S3)

CAD (s2k)
Ks
(VT3v)

CAD (s2k)
Ks
(VT3v)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S3  (Maršík Jiří)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

ANJ (anj1)
Sd
(S3)

SME
Mt
(S3)

STK
Mt
(S3)

GEO (S1)
Sa
(VT1v)

GEO (S1)
Sa
(VT1v)

 

ANJ (anj2)
Sch

STK (S2)
Mt
(S3)

STK (S2)
Mt
(S3)

 
Ú
t

 

ČJL
Pt
(S3)

OBN
Pt
(S3)

Tsta (OBB)
Bl
(S3)

IT
Mu
(VT1v)

EKO
Eb
(S3)

POS
Eb
(S3)

MAT
Mr
(S3)

     

BIM (BIM)
Ks
(VT4m)

 
S
t

 

MAT
Mr
(S3)

POS
Eb
(S3)

KOC (S1k)
Hn
(VT4m)

KOC (S1k)
Hn
(VT4m)

KOC (S1k)
Hn
(VT4m)

IT (S2)
Mu
(VT2m)

IT (S1)
Mu
(VT2m)

     

KOC (s2k)
Ks
(VT3v)

KOC (s2k)
Ks
(VT3v)

KOC (s2k)
Ks
(VT3v)

ANJ (anj2)
Sch
(S3)

ANJ (anj1)
Sd
(S3)

 
Č
t

 

 

SME
Mt
(S3)

SME
Mt
(S3)

EKO
Eb
(S3)

ČJL
Pt
(S3)

STK
Mt
(S3)

POS
Eb
(S3)

     

 
P
á

 

ČJL
Pt
(S3)

ANJ (anj1)
Sd
(S4)

MAT
Mr
(S3)

CAD (S1k)
Va
(VT4m)

CAD (S1k)
Va
(VT4m)

POS
Eb
(S3)

EKO
Eb
(S3)

     

ANJ (anj2)
Sch
(S3)

CAD (s2k)
Ks
(VT3v)

CAD (s2k)
Ks
(VT3v)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S4  (Ksandrová Lenka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

MAT
(S4)

ČJL
LE
(S4)

OBN
LE
(S4)

STK
Mt
(S4)

STK
Mt
(S4)

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

BIM (BIM)
Ks
(VT3v)

POS
Se
(S4)

Opr (m4)
Ks

BIM (BIM)
Ks
(VT3v)

 
Ú
t

 

ČJL (OBB)
LE
(S4)

CAD (OBB)
Ks
(VT4m)

SEko
Se
(VT3v)

Pap (OBB)
Bs
(S4)

MAT
(S4)

ANJ (Anj1)
Sd
(T4)

POS
Se
(S4)

Opr (m7)
Pc

   

CAD (BIM)
Ks
(VT4m)

ČJL (BIM)
LE
(S4)

Sb (BIM)
Eb
(VT4m)

ANJ (Anj2)
Sch
(S4)

 
S
t

 

STK
Mt
(S4)

STK
Mt
(S4)

POS
Se
(S4)

ANJ (Anj1)
Sd
(S4)

MAT
(S4)

STK (s2)
Mt
(S4)

STK (s2)
Mt
(S4)

     

ANJ (Anj2)
Sch
(S3)

Opr (m1)
Bl

Opr (m12)
Se

 
Č
t

 

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

SEko
Se
(S4)

OBN
LE
(S4)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Dív) KN (TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

   

Opr (m9) Se

SBIM (BIM)
Ks
(VT3v)

SBIM (BIM)
Ks
(VT3v)

Opr (m2) Ks

Opr (m5) Mt

 
P
á

 

KOC (OBB)
Va
(VT4m)

KOC (OBB)
Va
(VT4m)

KOC (OBB)
Va
(VT4m)

POS
Se
(S4)

ANJ (Anj1)
Sd
(S3)

ČJL
LE
(S4)

SEko
Se
(S4)

Opr (m8)
Bs

   

KOC (BIM)
Ks
(VT3v)

KOC (BIM)
Ks
(VT3v)

KOC (BIM)
Ks
(VT3v)

ANJ (Anj2)
Sch
(S4)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  S4  (Ksandrová Lenka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

MAT
(S4)

ČJL
LE
(S4)

OBN
LE
(S4)

STK
Mt
(S4)

STK
Mt
(S4)

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

BIM (BIM)
Ks
(VT3v)

POS
Se
(S4)

 

BIM (BIM)
Ks
(VT3v)

 
Ú
t

 

ČJL (OBB)
LE
(S4)

CAD (OBB)
Ks
(VT4m)

SEko
Se
(VT3v)

Pap (OBB)
Bs
(S4)

MAT
(S4)

ANJ (Anj1)
Sd
(T4)

POS
Se
(S4)

     

CAD (BIM)
Ks
(VT4m)

ČJL (BIM)
LE
(S4)

Sb (BIM)
Eb
(VT4m)

ANJ (Anj2)
Sch
(S4)

 
S
t

 

STK
Mt
(S4)

STK
Mt
(S4)

POS
Se
(S4)

ANJ (Anj1)
Sd
(S4)

MAT
(S4)

STK (s1)
Mt
(S4)

STK (s1)
Mt
(S4)

     

ANJ (Anj2)
Sch
(S3)

 
Č
t

 

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

Obb (OBB)
Bl
(VT4m)

SEko
Se
(S4)

OBN
LE
(S4)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Chl)
KN
(TV1)

TEV (Dív) KN (TV1)

TEV (Dív)
KN
(TV1)

   

Opr (m10) Se

SBIM (BIM)
Ks
(VT3v)

SBIM (BIM)
Ks
(VT3v)

Opr (m11)
Se

Opr (m3) Ks

Opr (m6) Mt

 
P
á

 

KOC (OBB)
Va
(VT4m)

KOC (OBB)
Va
(VT4m)

KOC (OBB)
Va
(VT4m)

POS
Se
(S4)

ANJ (Anj1)
Sd
(S3)

ČJL
LE
(S4)

SEko
Se
(S4)

     

KOC (BIM)
Ks
(VT3v)

KOC (BIM)
Ks
(VT3v)

KOC (BIM)
Ks
(VT3v)

ANJ (Anj2)
Sch
(S4)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T1  (Procházka Petr)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FRJ (frj1)
Sek
(O1)

ČJL
Sek
(T1)

CAD (S1)
Ks
(VT4m)

RUJ (Ruj1)
Dh
(O3)

CHE
Kr
(T1)

MAT
(T1)

ANJ (Anj1)
Hr
(T1)

     

CAD (S2)
Se
(VT3v)

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Su
(S2A)

RUJ (Ruj2)
Dh
(E1)

NEJ (Nej2)
Kos
(E1)

 
Ú
t

 

TEK (S1)
Se
(T1)

BIO
Pk
(T1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

IT (S1)
Bs
(VT2m)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

DEJ
Sm
(T1)

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

IT (S2)
Bs
(VT2m)

TEK (S2)
Se
(408)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

 
S
t

 

MAT
(T1)

FRJ (frj1) Sek (O1)

ČJL
Sek
(T1)

IT
Bs
(VT1v)

ANJ (Anj1)
Hr
(T1)

CHE (S1)
Kr
(T1)

FYZ (S1)
Ma
(FYZ)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

   

RUJ (Ruj1) Dh (T1)

NEJ (Nej1) An (E3)

ANJ (Anj2)
Su
(E3)

FYZ (S2)
Ma
(FYZ)

CHE (S2)
Kr
(T1)

NEJ (Nej2) Kos (E1)

 
Č
t

 

MAT
(T1)

FYZ
Ma
(T1)

ČJL
Sek
(T1)

ZEM
Sm
(T1)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E1)

ANJ (Anj1)
Hr
(E2)

FRJ (frj1)
Sek
(E1)

DEJ
Sm
(T1)

   

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Su
(T1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

NEJ (Nej2)
Kos
(T1)

 
P
á

 

TEK (S1)
Se
(T1)

FYZ
Ma
(T1)

BIO
Pk
(T1)

IT
Bs
(VT1v)

TEK (S2)
Se
(T1)

ZEM
Sm
(T1)

MAT
(T1)

     

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T1  (Procházka Petr)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

FRJ (frj1)
Sek
(O1)

ČJL
Sek
(T1)

CAD (S1)
Ks
(VT4m)

RUJ (Ruj1)
Dh
(O3)

CHE
Kr
(T1)

MAT
(T1)

ANJ (Anj1)
Hr
(T1)

     

CAD (S2)
Se
(VT3v)

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Su
(S2A)

RUJ (Ruj2)
Dh
(E1)

NEJ (Nej2)
Kos
(E1)

 
Ú
t

 

TEK (S1)
Se
(T1)

BIO
Pk
(T1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

IT (S1)
Bs
(VT2m)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

DEJ
Sm
(T1)

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

IT (S2)
Bs
(VT2m)

TEK (S2)
Se
(408)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

 
S
t

 

MAT
(T1)

FRJ (frj1) Sek (O1)

ČJL
Sek
(T1)

IT
Bs
(VT1v)

ANJ (Anj1)
Hr
(T1)

CHE (S1)
Kr
(T1)

FYZ (S1)
Ma
(FYZ)

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

   

RUJ (Ruj1) Dh (T1)

NEJ (Nej1) An (E3)

ANJ (Anj2)
Su
(E3)

FYZ (S2)
Ma
(FYZ)

CHE (S2)
Kr
(T1)

NEJ (Nej2) Kos (E1)

 
Č
t

 

MAT
(T1)

FYZ
Ma
(T1)

ČJL
Sek
(T1)

ZEM
Sm
(T1)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E1)

ANJ (Anj1)
Hr
(E2)

FRJ (frj1)
Sek
(E1)

DEJ
Sm
(T1)

   

NEJ (Nej1)
An
(O1)

ANJ (Anj2)
Su
(T1)

RUJ (Ruj2)
Dh
(O1)

NEJ (Nej2)
Kos
(T1)

 
P
á

 

TEK (S1)
Se
(T1)

FYZ
Ma
(T1)

BIO
Pk
(T1)

IT
Bs
(VT1v)

TEK (S2)
Se
(T1)

ZEM
Sm
(T1)

MAT
(T1)

     

NEJ (Nej3)
Kos
(E1)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T2  (Komárková Simona)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

CAD (Arc)
Ks
(VT4m)

CAD (It)
Se
(VT4m)

ANJ (Anj1)
Bv
(T1)

FYZ
Km
(T2)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

BIO
KN
(T2)

STv (Arc)
Bs
(T2)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

CAD (Sta)
Ks
(VT4m)

NEJ (Nej1)
An
(02)

STv (Sta)
Bs
(T2)

IT (S1)
Mr
(VT2m)

ANJ (Anj2)
Hr
(T2)

NEJ (Nej2)
An
(02)

IT (S2)
Mr
(VT2m)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

Tpoc (It)
Mu
(VT2m)

 
Ú
t

 

MAT
(T2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

IT
Mr
(VT1v)

ČJL
LE
(T2)

DEJ
Sm
(T2)

CHE (S1)
Km
(T2)

CHE (S2)
Km
(O1)

     

NEJ (Nej2)
An
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(T1)

ANJ (Anj2)
Hr
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
S
t

 

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

MAT
(T2)

IT
Mr
(VT1v)

EKO
Eb
(T2)

ČJL
LE
(T2)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Č
t

 

EKO
Eb
(T2)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

MAT
(T2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(02)

Tf
Mr
(T2)

ČJL
LE
(T2)

FYZ (S2)
Km
(FYZ)

FYZ (S1)
Km
(FYZ)

CHE
Km
(T2)

 

NEJ (Nej1)
An
(02)

NEJ (Nej2)
An
(E2)

ANJ (Anj2)
Hr
(T2)

ANJ (Anj1)
Bv
(T2)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
P
á

 

BIO
KN
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(02)

MAT
(T2)

FYZ
Km
(T2)

STv (Arc)
Bs
(T2)

STv (Arc)
Bs
(T2)

DEJ
Sm
(T2)

     

STv (Sta)
Bs
(T2)

STv (Sta)
Bs
(T2)

Tpoc (It)
Mu
(VT2m)

Tpoc (It)
Mu
(VT2m)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T2  (Komárková Simona)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

CAD (Arc)
Ks
(VT4m)

CAD (It)
Se
(VT4m)

ANJ (Anj1)
Bv
(T1)

FYZ
Km
(T2)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

BIO
KN
(T2)

STv (Arc)
Bs
(T2)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

CAD (Sta)
Ks
(VT4m)

NEJ (Nej1)
An
(02)

STv (Sta)
Bs
(T2)

IT (S1)
Mr
(VT2m)

ANJ (Anj2)
Hr
(T2)

NEJ (Nej2)
An
(02)

IT (S2)
Mr
(VT2m)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

Tpoc (It)
Mu
(VT2m)

 
Ú
t

 

MAT
(T2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(E2)

IT
Mr
(VT1v)

ČJL
LE
(T2)

DEJ
Sm
(T2)

CHE (S1)
Km
(T2)

CHE (S2)
Km
(O1)

     

NEJ (Nej2)
An
(02)

ANJ (Anj1)
Bv
(T1)

ANJ (Anj2)
Hr
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
S
t

 

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

MAT
(T2)

IT
Mr
(VT1v)

EKO
Eb
(T2)

ČJL
LE
(T2)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

     

NEJ (Nej1)
An
(02)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

 
Č
t

 

EKO
Eb
(T2)

RUJ (Ruj2)
Kos
(E2)

MAT
(T2)

RUJ (Ruj1)
Dh
(02)

Tf
Mr
(T2)

ČJL
LE
(T2)

FYZ (S2)
Km
(FYZ)

FYZ (S1)
Km
(FYZ)

CHE
Km
(T2)

 

NEJ (Nej1)
An
(02)

NEJ (Nej2)
An
(E2)

ANJ (Anj2)
Hr
(T2)

ANJ (Anj1)
Bv
(T2)

FRJ (Frj)
Sek
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(T2)

 
P
á

 

BIO
KN
(T2)

NEJ (Nej3)
Kos
(02)

MAT
(T2)

FYZ
Km
(T2)

STv (Arc)
Bs
(T2)

STv (Arc)
Bs
(T2)

DEJ
Sm
(T2)

     

STv (Sta)
Bs
(T2)

STv (Sta)
Bs
(T2)

Tpoc (It)
Mu
(VT2m)

Tpoc (It)
Mu
(VT2m)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T3  (Schveinertová Markéta)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

STv (Arc)
Bl
(T3)

Prds
Bl
(VT3v)

MAT
Mr
(T3)

DEG
(T3)

Koj (ja-n)
Su
(T3)

ČJL
Pe
(T3)

FRJ (frj)
Stř
(E1)

NEJ (nej2)
An
(O3)

Ps (it1)
Ma
(VT3v)

Ps (it1)
Ma
(VT3v)

AMAT (ama1)
(E3)

NEJ (nej1)
An
(O3)

NEJ (nej3)
Kos
(T3)

Ps (It2)
Mu
(VT4m)

Ps (It2)
Mu
(VT4m)

Koj (jaz)
Su
(T3)

RUJ (ruj2)
Dh
(E3)

 
Ú
t

 

Tf
Mr
(T3)

ANJ (S1)
Sch
(T3)

CHE (S1)
Km
(T3)

Prds
Bl
(VT3v)

MULt (it1)
Ma
(VT3v)

ČJL
Pe
(T3)

STv (Arc)
Bl
(T3)

CAD (It)
Ks
(VT3v)

CAD (It)
Ks
(VT3v)

CAD (Arc)
Va
(VT4m)

MULt (It2)
Sk
(VT4m)

CHE (S2)
Km
(O1)

ANJ (S2)
Sch

CAD (Arc)
Va
(VT4m)

ARC (Arc)
Bl
(T3)

 
S
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

ANJ (S1)
Sch
(T3)

OBN
Stř
(T3)

AMAT (ama2)
Fr
(T3)

FRJ (frj) Stř (O3)

MAT
Mr
(T3)

EKO
Eb
(T3)

   

NEJ (nej2) An (E3)

IT (S1)
Sk
(VT4m)

FYZ (S2)
Km
(FYZ)

NEJ (nej1)
An
(O3)

NEJ (nej3) Kos (T3)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

 
Č
t

 

ČJL
Pe
(T3)

DEG
(T3)

MULt (it1)
Ma
(VT3v)

MULt (it1)
Ma
(VT3v)

FYZ (S1)
Km
(FYZ)

FRJ (frj) Stř (E3)

IT (S2)
Sk
(VT4m)

     

NEJ (nej2) An (O3)

MULt (It2)
Sk
(VT4m)

MULt (It2)
Sk
(VT4m)

NEJ (nej3) Kos (T3)

ANJ (S2)
Sch
(T3)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

NEJ (nej1)
An
(T3)

STv (Arc)
Bl
(T3)

ARC (Arc)
Bl
(T3)

 
 

 
P
á

 

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

CHE
Km
(T3)

MAT
Mr
(T3)

FYZ
Km
(T3)

IT (S1)
Sk
(VT4m)

ANJ (S1)
Sch
(T3)

     

ANJ (S2)
Sch
(T3)

IT (S2)
Sk
(VT4m)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T3  (Schveinertová Markéta)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

STv (Arc)
Bl
(T3)

Prds
Bl
(VT3v)

MAT
Mr
(T3)

DEG
(T3)

Koj (ja-n)
Su
(T3)

ČJL
Pe
(T3)

FRJ (frj)
Stř
(E1)

NEJ (nej2)
An
(O3)

Ps (it1)
Ma
(VT3v)

Ps (it1)
Ma
(VT3v)

AMAT (ama1)
(E3)

NEJ (nej1)
An
(O3)

NEJ (nej3)
Kos
(T3)

Ps (It2)
Mu
(VT4m)

Ps (It2)
Mu
(VT4m)

Koj (jaz)
Su
(T3)

RUJ (ruj2)
Dh
(E3)

 
Ú
t

 

Tf
Mr
(T3)

ANJ (S1)
Sch
(T3)

CHE (S1)
Km
(T3)

Prds
Bl
(VT3v)

MULt (it1)
Ma
(VT3v)

ČJL
Pe
(T3)

STv (Arc)
Bl
(T3)

CAD (It)
Ks
(VT3v)

CAD (It)
Ks
(VT3v)

CAD (Arc)
Va
(VT4m)

MULt (It2)
Sk
(VT4m)

CHE (S2)
Km
(O1)

ANJ (S2)
Sch

CAD (Arc)
Va
(VT4m)

ARC (Arc)
Bl
(T3)

 
S
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

ANJ (S1)
Sch
(T3)

OBN
Stř
(T3)

AMAT (ama2)
Fr
(T3)

FRJ (frj) Stř (O3)

MAT
Mr
(T3)

EKO
Eb
(T3)

   

NEJ (nej2) An (E3)

IT (S1)
Sk
(VT4m)

FYZ (S2)
Km
(FYZ)

NEJ (nej1)
An
(O3)

NEJ (nej3) Kos (T3)

RUJ (ruj2) Dh (T2)

 
Č
t

 

ČJL
Pe
(T3)

DEG
(T3)

MULt (it1)
Ma
(VT3v)

MULt (it1)
Ma
(VT3v)

FYZ (S1)
Km
(FYZ)

FRJ (frj) Stř (E3)

IT (S2)
Sk
(VT4m)

     

NEJ (nej2) An (O3)

MULt (It2)
Sk
(VT4m)

MULt (It2)
Sk
(VT4m)

NEJ (nej3) Kos (T3)

ANJ (S2)
Sch
(T3)

RUJ (ruj2) Dh (O4)

NEJ (nej1)
An
(T3)

STv (Arc)
Bl
(T3)

ARC (Arc)
Bl
(T3)

 
 

 
P
á

 

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

CHE
Km
(T3)

MAT
Mr
(T3)

FYZ
Km
(T3)

IT (S1)
Sk
(VT4m)

ANJ (S1)
Sch
(T3)

     

ANJ (S2)
Sch
(T3)

IT (S2)
Sk
(VT4m)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T4  (Doušová Lenka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ČJL
Pt
(T4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(O4)

Web (poc)
Mu
(VT4m)

Web (poc)
Mu
(VT4m)

CHE (S1)
Kr
(T4)

FYZ (S1)
Km
(FYZ)

DEG
(T4)

   

NEJ (nej3)
An
(E4)

STv (sta)
Eb
(T4)

STv (sta)
Eb
(T4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

FYZ (S2)
Km
(FYZ)

CHE (S2)
Kr
(T4)

RUJ (ruj2)
Dh

STv (arc)
Eb
(T4)

STv (arc)
Eb
(T4)

 
Ú
t

 

IT (poc)
Sk
(VT3v)

IT (poc)
Sk
(VT3v)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1) Kos (T4)

ANJ (anj1)
Sd
(T1)

CAD (poc)
Ks
(VT3v)

CAD (poc)
Ks
(VT3v)

Opr (m2) Mu

Tf
Mr
(T4)

 

RUJ (ruj1) Dh (E4)

Opr (m5) Bl

NEJ (nej3)
An
(O4)

Opr (m10) Hn

CAD (sta)
Va
(VT4m)

CAD (sta)
Va
(VT4m)

Opr (m12) Hn

URB (arc)
Bl
(T4)

URB (arc)
Bl
(T4)

Opr (m13) Ks

ANJ (anj2)
Su
(T4)

Opr (m15) Va

RUJ (ruj2)
Dh

 

CAD (arc)
Va
(VT4m)

CAD (arc)
Va
(VT4m)

 
   

 
S
t

 

Prg (poc)
Sk
(VT4m)

CHE
Kr
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(E4)

OBN
Pt
(T4)

MAT
(T4)

ČJL (anj1)
Pt
(T4)

ANJ (anj1)
Sd
(T4)

   

RUJ (ruj1)
Dh
(T4)

NEJ (nej3)
An
(T4)

UTY (sta)
Bl
(T4)

ANJ (anj2)
Su

ČJL (anj2)
Pt

Opr (m3)
Stř

RUJ (ruj2)
Dh
(O4)

 
Č
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

MAT
(T4)

Prg (poc)
Sk
(VT4m)

Koj (Jaz)
Sch
(02)

IT (sta)
Sk
(VT3v)

IT (sta)
Sk
(VT3v)

 

ZSV (ZSV)
Sm
(E4)

UTY (sta)
Bl
(T4)

IT (arc)
Sk
(VT3v)

IT (arc)
Sk
(VT3v)

AMAT (AMA)
(T4)

 
P
á

 

FYZ
Km
(T4)

MAT
(T4)

ANJ (anj1)
Sd
(E3)

ČJL
Pt
(T4)

DEG
(T4)

OBN
Pt
(T4)

Tf
Mr
(T4)

Opr (m9)
Eb

   

ANJ (anj2)
Su
(T4)

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  T4  (Doušová Lenka)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

ČJL
Pt
(T4)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(O4)

Web (poc)
Mu
(VT4m)

Web (poc)
Mu
(VT4m)

CHE (S1)
Kr
(T4)

FYZ (S1)
Km
(FYZ)

DEG
(T4)

   

NEJ (nej3)
An
(E4)

STv (sta)
Eb
(T4)

STv (sta)
Eb
(T4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

FYZ (S2)
Km
(FYZ)

CHE (S2)
Kr
(T4)

RUJ (ruj2)
Dh

STv (arc)
Eb
(T4)

STv (arc)
Eb
(T4)

 
Ú
t

 

IT (poc)
Sk
(VT3v)

IT (poc)
Sk
(VT3v)

NEJ (nej2)
Kos
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(T4)

ANJ (anj1)
Sd
(T1)

CAD (poc)
Ks
(VT3v)

CAD (poc)
Ks
(VT3v)

Opr (m4)
Bl

Tf
Mr
(T4)

 

NEJ (nej3)
An
(O4)

RUJ (ruj1)
Dh
(E4)

CAD (sta)
Va
(VT4m)

CAD (sta)
Va
(VT4m)

URB (arc)
Bl
(T4)

URB (arc)
Bl
(T4)

ANJ (anj2)
Su
(T4)

Opr (m14)
Va

RUJ (ruj2)
Dh

Opr (m11)
Hn

CAD (arc)
Va
(VT4m)

CAD (arc)
Va
(VT4m)

 
S
t

 

Prg (poc)
Sk
(VT4m)

CHE
Kr
(T4)

NEJ (nej1)
Kos
(E4)

NEJ (nej2)
Kos
(E4)

OBN
Pt
(T4)

MAT
(T4)

ČJL (anj1)
Pt
(T4)

ANJ (anj1)
Sd
(T4)

   

NEJ (nej3)
An
(T4)

UTY (sta)
Bl
(T4)

RUJ (ruj1)
Dh
(T4)

ANJ (anj2)
Su

ČJL (anj2)
Pt

RUJ (ruj2)
Dh
(O4)

 
Č
t

 

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Dív)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

TEV (Chl)
Pk
(TV1)

MAT
(T4)

Prg (poc)
Sk
(VT4m)

Koj (Jaz)
Sch
(02)

IT (sta)
Sk
(VT3v)

IT (sta)
Sk
(VT3v)

 

ZSV (ZSV)
Sm
(E4)

Opr (m1)
Sk

UTY (sta)
Bl
(T4)

IT (arc)
Sk
(VT3v)

IT (arc)
Sk
(VT3v)

AMAT (AMA)
(T4)

 
P
á

 

FYZ
Km
(T4)

MAT
(T4)

ANJ (anj1)
Sd
(E3)

ČJL
Pt
(T4)

DEG
(T4)

OBN
Pt
(T4)

Tf
Mr
(T4)

Opr (m8)
Eb

   

ANJ (anj2)
Su
(T4)

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Andielová Hana  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

E4 (nej3) +
NEJ
(E4)

 
 
-- Poh --

E1 (nej1) +
NEJ
(O1)

E2 (Nej1) +
NEJ
(02)

E2 (Nej2) +
NEJ
(02)

O3 (nej1) +
NEJ
(O3)

E3 (nej2) +
NEJ
(O3)

   

 
Ú
t

 

 

E2 (Nej2) +
NEJ
(02)

E4 (nej3) +
NEJ
(O4)

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 
S
t

 

E2 (Nej1) +
NEJ
(02)

E1 (nej1) +
NEJ
(E3)

 
 
-- Poh --

E4 (nej3) +
NEJ
(T4)

O3 (nej1) +
NEJ
(O3)

E3 (nej2) +
NEJ
(E3)

       

 
Č
t

 

 

E2 (Nej1) +
NEJ
(02)

 

E2 (Nej2) +
NEJ
(E2)

E1 (nej1) +
NEJ
(O1)

E3 (nej2) +
NEJ
(O3)

O3 (nej1) +
NEJ
(T3)

     

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

   

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Andielová Hana  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

E4 (nej3) +
NEJ
(E4)

 
 
-- Poh --

E1 (nej1) +
NEJ
(O1)

E2 (Nej1) +
NEJ
(02)

E2 (Nej2) +
NEJ
(02)

O3 (nej1) +
NEJ
(O3)

E3 (nej2) +
NEJ
(O3)

   

 
Ú
t

 

 

E2 (Nej2) +
NEJ
(02)

E4 (nej3) +
NEJ
(O4)

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 
S
t

 

E2 (Nej1) +
NEJ
(02)

E1 (nej1) +
NEJ
(E3)

 
 
-- Poh --

E4 (nej3) +
NEJ
(T4)

O3 (nej1) +
NEJ
(O3)

E3 (nej2) +
NEJ
(E3)

       

 
Č
t

 

 

E2 (Nej1) +
NEJ
(02)

 

E2 (Nej2) +
NEJ
(E2)

E1 (nej1) +
NEJ
(O1)

E3 (nej2) +
NEJ
(O3)

O3 (nej1) +
NEJ
(T3)

     

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

   

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Barabáš Jan  (S1A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

S1A
POS
(S1A)

S1A
KOC
(S1A)

S1A
KOC
(S1A)

 

S1A
IT
(VT1v)

S2B
GEO
(S2B)

S1B
POS
(S1B)

T2 (Sta)
STv
(T2)

   

 
Ú
t

 

T1 (S2)
IT
(VT2m)

 
 
-- Poh --

 

S4 (OBB)
Pap
(S4)

T1 (S1)
IT
(VT2m)

 

S1B
POS
(S1B)

     

 
S
t

 

 

S2A
GEO
(S2A)

 

T1
IT
(VT1v)

S1B
POS
(S1B)

 
 
-- Poh --

S1A
IT
(VT1v)

     

 
Č
t

 

       

S1A
POS
(S1A)

S2B
GEO
(S2B)

S2A
GEO
(S2A)

     

 
P
á

 

S1B
KOC
(S1B)

S1B
KOC
(S1B)

 

T1
IT
(VT1v)

T2 (Sta)
STv
(T2)

T2 (Sta)
STv
(T2)

S1A
POS
(S1A)

S4 (m8)
Opr

   

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Barabáš Jan  (S1A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

S1A
POS
(S1A)

S1A
KOC
(S1A)

S1A
KOC
(S1A)

 

S1A
IT
(VT1v)

S2B
GEO
(S2B)

S1B
POS
(S1B)

T2 (Sta)
STv
(T2)

   

 
Ú
t

 

T1 (S2)
IT
(VT2m)

 
 
-- Poh --

 

S4 (OBB)
Pap
(S4)

T1 (S1)
IT
(VT2m)

 

S1B
POS
(S1B)

     

 
S
t

 

 

S2A
GEO
(S2A)

 

T1
IT
(VT1v)

S1B
POS
(S1B)

 
 
-- Poh --

S1A
IT
(VT1v)

     

 
Č
t

 

       

S1A
POS
(S1A)

S2B
GEO
(S2B)

S2A
GEO
(S2A)

     

 
P
á

 

S1B
KOC
(S1B)

S1B
KOC
(S1B)

 

T1
IT
(VT1v)

T2 (Sta)
STv
(T2)

T2 (Sta)
STv
(T2)

S1A
POS
(S1A)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Bláhová Jaroslava  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

T3 (Arc)
STv
(T3)

T3
Prds
(VT3v)

S1B
ARC
(S1B)

 
 
-- Poh --

 

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

     

 
Ú
t

 

T4 (arc)
URB
(T4)

T4 (arc)
URB
(T4)

S3 (OBB)
Tsta
(S3)

T3
Prds
(VT3v)

T3 (Arc)
ARC
(T3)

 

T3 (Arc)
STv
(T3)

T4 (m5)
Opr

   

 
S
t

 

T4 (sta)
UTY
(T4)

 

S1A
ARC
(S1A)

S1A
ODK
(S1A)

S2A
ARC
(S2A)

S4 (m1)
Opr

S2B
ARC
(S2B)

     

 
Č
t

 

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

T3 (Arc)
STv
(T3)

T3 (Arc)
ARC
(T3)

 

T4 (sta)
UTY
(T4)

       

 
P
á

 

     

S2A
ARC
(S2A)

S2B
ARC
(S2B)

 

S1B
ODK
(S1B)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Bláhová Jaroslava  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

T3 (Arc)
STv
(T3)

T3
Prds
(VT3v)

S1B
ARC
(S1B)

 
 
-- Poh --

 

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

     

 
Ú
t

 

T4 (arc)
URB
(T4)

T4 (arc)
URB
(T4)

S3 (OBB)
Tsta
(S3)

T3
Prds
(VT3v)

T3 (Arc)
ARC
(T3)

 

T3 (Arc)
STv
(T3)

T4 (m4)
Opr

   

 
S
t

 

T4 (sta)
UTY
(T4)

 

S1A
ARC
(S1A)

S1A
ODK
(S1A)

S2A
ARC
(S2A)

 

S2B
ARC
(S2B)

     

 
Č
t

 

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

S4 (OBB)
Obb
(VT4m)

T3 (Arc)
STv
(T3)

T3 (Arc)
ARC
(T3)

 

T4 (sta)
UTY
(T4)

       

 
P
á

 

     

S2A
ARC
(S2A)

S2B
ARC
(S2B)

 

S1B
ODK
(S1B)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Blechová Helena  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

S1B
ANJ
(S1B)

 

T2 (Anj1)
ANJ
(T1)

O2 (Anj1)
ANJ
(02)

 

O1 (Anj1)
ANJ
(E1)

       

 
Ú
t

 

 

S2B
ANJ
(S2B)

S1B
ANJ
(S1B)

O2 (Anj1)
ANJ
(T3)

 
 
-- Poh --

T2 (Anj1)
ANJ
(T1)

O4 (anj1)
ANJ
(O4)

     

 
S
t

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

   

 
Č
t

 

 
 
-- Poh --

O1 (Anj1)
ANJ
(E1)

S2B
ANJ
(S2B)

O4 (anj1)
ANJ
(O4)

     

T2 (Anj1)
ANJ
(T2)

   

 
P
á

 

   

O2 (Anj1)
ANJ
(02)

S2B
ANJ
(S2B)

O4 (anj1)
ANJ
(E4)

S1B
ANJ
(S1B)

O1 (Anj1)
ANJ
(O1)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Blechová Helena  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

S1B
ANJ
(S1B)

 

T2 (Anj1)
ANJ
(T1)

O2 (Anj1)
ANJ
(02)

 

O1 (Anj1)
ANJ
(E1)

       

 
Ú
t

 

 

S2B
ANJ
(S2B)

S1B
ANJ
(S1B)

O2 (Anj1)
ANJ
(T3)

 
 
-- Poh --

T2 (Anj1)
ANJ
(T1)

O4 (anj1)
ANJ
(O4)

     

 
S
t

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

   

 
Č
t

 

 
 
-- Poh --

O1 (Anj1)
ANJ
(E1)

S2B
ANJ
(S2B)

O4 (anj1)
ANJ
(O4)

     

T2 (Anj1)
ANJ
(T2)

   

 
P
á

 

   

O2 (Anj1)
ANJ
(02)

S2B
ANJ
(S2B)

O4 (anj1)
ANJ
(E4)

S1B
ANJ
(S1B)

O1 (Anj1)
ANJ
(O1)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Dluhošová Alena  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

E1 (ruj2) +
RUJ
(E1)

E4 (ruj2) +
RUJ
(T2)

E4 (ruj1) +
RUJ
(E4)

E1 (ruj1) +
RUJ
(O3)

 
 
-- Poh --

E2 (Ruj1) +
RUJ
(E2)

E3 (ruj2) +
RUJ
(E3)

     

 
Ú
t

 

 
 
-- Poh --

E2 (Ruj1) +
RUJ
(E2)

E4 (ruj2) +
RUJ
(T2)

E4 (ruj1) +
RUJ
(E4)

 

E1 (ruj2) +
RUJ
(O1)

       

 
S
t

 

 

E1 (ruj1) +
RUJ
(T1)

E4 (ruj1) +
RUJ
(T4)

E4 (ruj2) +
RUJ
(O4)

 

E3 (ruj2) +
RUJ
(T2)

       

 
Č
t

 

     

E2 (Ruj1) +
RUJ
(02)

E1 (ruj1) +
RUJ
(E1)

E3 (ruj2) +
RUJ
(O4)

E1 (ruj2) +
RUJ
(O1)

     

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

   

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Dluhošová Alena  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

E1 (ruj2) +
RUJ
(E1)

E4 (ruj2) +
RUJ
(T2)

E4 (ruj1) +
RUJ
(E4)

E1 (ruj1) +
RUJ
(O3)

 
 
-- Poh --

E2 (Ruj1) +
RUJ
(E2)

E3 (ruj2) +
RUJ
(E3)

     

 
Ú
t

 

 
 
-- Poh --

E2 (Ruj1) +
RUJ
(E2)

E4 (ruj2) +
RUJ
(T2)

E4 (ruj1) +
RUJ
(E4)

 

E1 (ruj2) +
RUJ
(O1)

       

 
S
t

 

 

E1 (ruj1) +
RUJ
(T1)

E4 (ruj1) +
RUJ
(T4)

E4 (ruj2) +
RUJ
(O4)

 

E3 (ruj2) +
RUJ
(T2)

       

 
Č
t

 

     

E2 (Ruj1) +
RUJ
(02)

E1 (ruj1) +
RUJ
(E1)

E3 (ruj2) +
RUJ
(O4)

E1 (ruj2) +
RUJ
(O1)

     

 
P
á

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

   

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Doušová Lenka  (T4)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

S4
MAT
(S4)

S2A
MAT
(S2A)

 

T3
DEG
(T3)

E3 (ama1) +
AMAT
(E3)

T1
MAT
(T1)

 

T4
DEG
(T4)

   

 
Ú
t

 

T2
MAT
(T2)

 
 
-- Poh --

E2
MAT
(E2)

 

S4
MAT
(S4)

         

 
S
t

 

T1
MAT
(T1)

T2
MAT
(T2)

 

S2A
MAT
(S2A)

S4
MAT
(S4)

T4
MAT
(T4)

E2
MAT
(E2)

     

 
Č
t

 

T1
MAT
(T1)

T3
DEG
(T3)

T2
MAT
(T2)

 

T4
MAT
(T4)

S2A
MAT
(S2A)

E4 (AMA) +
AMAT
(T4)

     

 
P
á

 

E2
MAT
(E2)

T4
MAT
(T4)

T2
MAT
(T2)

 

T4
DEG
(T4)

 
 
-- Poh --

T1
MAT
(T1)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Doušová Lenka  (T4)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

S4
MAT
(S4)

S2A
MAT
(S2A)

 

T3
DEG
(T3)

E3 (ama1) +
AMAT
(E3)

T1
MAT
(T1)

 

T4
DEG
(T4)

   

 
Ú
t

 

T2
MAT
(T2)

 
 
-- Poh --

E2
MAT
(E2)

 

S4
MAT
(S4)

         

 
S
t

 

T1
MAT
(T1)

T2
MAT
(T2)

 

S2A
MAT
(S2A)

S4
MAT
(S4)

T4
MAT
(T4)

E2
MAT
(E2)

     

 
Č
t

 

T1
MAT
(T1)

T3
DEG
(T3)

T2
MAT
(T2)

 

T4
MAT
(T4)

S2A
MAT
(S2A)

E4 (AMA) +
AMAT
(T4)

     

 
P
á

 

E2
MAT
(E2)

T4
MAT
(T4)

T2
MAT
(T2)

 

T4
DEG
(T4)

 
 
-- Poh --

T1
MAT
(T1)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Eberlová Martina  (O2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

O4
EKO
(O4)

O2
EKO
(02)

 
 
-- Poh --

T4 (arc)
STv
(T4)

T4 (arc)
STv
(T4)

         

 
Ú
t

 

     

S4 (BIM)
Sb
(VT4m)

S3
EKO
(S3)

S3
POS
(S3)

       

 
S
t

 

O4
EKO
(O4)

S3
POS
(S3)

 

T2
EKO
(T2)

   

O2
EKO
(02)

T3
EKO
(T3)

   

 
Č
t

 

T2
EKO
(T2)

E3 (Mar1) +
Mkom
(E3)

O2 (S2)
EKO
(02)

S3
EKO
(S3)

O2 (S1)
EKO
(02)

 

S3
POS
(S3)

     

 
P
á

 

E3 (Mar1) +
Mkom
(E3)

E3 (Mar1) +
Mkom
(E3)

 
 
-- Poh --

   

S3
POS
(S3)

S3
EKO
(S3)

T4 (m9)
Opr

   

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Eberlová Martina  (O2)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

O4
EKO
(O4)

O2
EKO
(02)

 
 
-- Poh --

T4 (arc)
STv
(T4)

T4 (arc)
STv
(T4)

         

 
Ú
t

 

     

S4 (BIM)
Sb
(VT4m)

S3
EKO
(S3)

S3
POS
(S3)

       

 
S
t

 

O4
EKO
(O4)

S3
POS
(S3)

 

T2
EKO
(T2)

   

O2
EKO
(02)

T3
EKO
(T3)

   

 
Č
t

 

T2
EKO
(T2)

E3 (Mar1) +
Mkom
(E3)

O2 (S2)
EKO
(02)

S3
EKO
(S3)

O2 (S1)
EKO
(02)

 

S3
POS
(S3)

     

 
P
á

 

E3 (Mar1) +
Mkom
(E3)

E3 (Mar1) +
Mkom
(E3)

 
 
-- Poh --

   

S3
POS
(S3)

S3
EKO
(S3)

T4 (m8)
Opr

   

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Hnízdilová Jana  (S2A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 
Ú
t

 

S2A
POS
(S2A)

S2A
DEG
(S2A)

 
 
-- Poh --

T4 (m10)
Opr

S1B
DEG
(S1B)

 

S2B
DEG
(S2B)

T4 (m12)
Opr

   

 
S
t

 

   

S3 (S1k)
KOC
(VT4m)

S3 (S1k)
KOC
(VT4m)

S3 (S1k)
KOC
(VT4m)

S1B
CAD
(VT3v)

S2A
KOC
(VT3v)

S2A
KOC
(VT3v)

   

 
Č
t

 

S1A
DEG
(S1A)

S2B
DEG
(S2B)

S2A
POS
(S2A)

 
 
-- Poh --

           

 
P
á

 

S2A
DEG
(S2A)

S1A
DEG
(S1A)

S2A
POS
(S2A)

 

S1B
DEG
(S1B)

         

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Hnízdilová Jana  (S2A)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

 
 
-- ne --

     

 
Ú
t

 

S2A
POS
(S2A)

S2A
DEG
(S2A)

 
 
-- Poh --

T4 (m11)
Opr

S1B
DEG
(S1B)

 

S2B
DEG
(S2B)

     

 
S
t

 

   

S3 (S1k)
KOC
(VT4m)

S3 (S1k)
KOC
(VT4m)

S3 (S1k)
KOC
(VT4m)

S1B
CAD
(VT3v)

S2A
KOC
(VT3v)

S2A
KOC
(VT3v)

   

 
Č
t

 

S1A
DEG
(S1A)

S2B
DEG
(S2B)

S2A
POS
(S2A)

 
 
-- Poh --

           

 
P
á

 

S2A
DEG
(S2A)

S1A
DEG
(S1A)

S2A
POS
(S2A)

 

S1B
DEG
(S1B)

         

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Horáčková Alice  (E3)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

E4
UCE
(E4)

                 

 
Ú
t

 

E1
EKO
(E1)

E3 (S1)
EKO
(E3)

 

E3 (S2)
EKO
(O4)

E3 (Mar2) +
Mkom
(O3)

E3 (Mar2) +
Mkom
(O3)

       

 
S
t

 

E4 (s2)
UCE
(E4)

E4 (s1)
UCE
(E4)

               

 
Č
t

 

   

E3
EKO
(E3)

E1 (s1)
EKO
(E1)

 

E1 (s2)
EKO
(E1)

       

 
P
á

 

 

E3 (Mar2) +
Mkom
(E2)

 

E4
UCE
(E4)

 

E1
EKO
(E1)

       

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Horáčková Alice  (E3)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

E4
UCE
(E4)

                 

 
Ú
t

 

E1
EKO
(E1)

E3 (S1)
EKO
(E3)

 

E3 (S2)
EKO
(O4)

E3 (Mar2) +
Mkom
(O3)

E3 (Mar2) +
Mkom
(O3)

       

 
S
t

 

E4 (s2)
UCE
(E4)

E4 (s1)
UCE
(E4)

E4 (m2) +
Opr

E4 (m3) +
Opr

           

 
Č
t

 

   

E3
EKO
(E3)

E1 (s1)
EKO
(E1)

 

E1 (s2)
EKO
(E1)

       

 
P
á

 

 

E3 (Mar2) +
Mkom
(E2)

 

E4
UCE
(E4)

 

E1
EKO
(E1)

       

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Hrudková Hana  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

E2 (Anj1)
ANJ
(O4)

T2 (Anj2)
ANJ
(T2)

S2A
ANJ
(S2A)

 

O1 (Anj2)
ANJ
(O1)

T1 (Anj1)
ANJ
(T1)

E1 (anj1)
ANJ
(E1)

   

 
Ú
t

 

   

E1 (anj1)
ANJ
(E1)

 
 
-- Poh --

E2 (Anj1)
ANJ
(02)

 

T2 (Anj2)
ANJ
(T2)

     

 
S
t

 

S1A
ANJ
(S1A)

 

S2A
ANJ
(S2A)

 

T1 (Anj1)
ANJ
(T1)

E1 (anj1)
ANJ
(E1)

       

 
Č
t

 

 

O1 (Anj2)
ANJ
(O1)

E2 (Anj1)
ANJ
(E2)

S1A
ANJ
(S1A)

 
 
-- Poh --

T1 (Anj1)
ANJ
(E2)

T2 (Anj2)
ANJ
(T2)

     

 
P
á

 

       

S2A
ANJ
(S2A)

S1A
ANJ
(S1A)

O1 (Anj2)
ANJ
(02)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Hrudková Hana  

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

 

E2 (Anj1)
ANJ
(O4)

T2 (Anj2)
ANJ
(T2)

S2A
ANJ
(S2A)

 

O1 (Anj2)
ANJ
(O1)

T1 (Anj1)
ANJ
(T1)

E1 (anj1)
ANJ
(E1)

   

 
Ú
t

 

   

E1 (anj1)
ANJ
(E1)

 
 
-- Poh --

E2 (Anj1)
ANJ
(02)

 

T2 (Anj2)
ANJ
(T2)

     

 
S
t

 

S1A
ANJ
(S1A)

 

S2A
ANJ
(S2A)

 

T1 (Anj1)
ANJ
(T1)

E1 (anj1)
ANJ
(E1)

       

 
Č
t

 

 

O1 (Anj2)
ANJ
(O1)

E2 (Anj1)
ANJ
(E2)

S1A
ANJ
(S1A)

 
 
-- Poh --

T1 (Anj1)
ANJ
(E2)

T2 (Anj2)
ANJ
(T2)

     

 
P
á

 

       

S2A
ANJ
(S2A)

S1A
ANJ
(S1A)

O1 (Anj2)
ANJ
(02)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Kasík Martin  (O1)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

O1 (S1)
IT
(VT1v)

 
 
-- Poh --

 

O4
FI
(O4)

O1 (S2)
IT
(VT2m)

         

 
Ú
t

 

     

O1
EKO
(O1)

E3 (Mar3) +
Mkom
(E3)

E3 (Mar3) +
Mkom
(E3)

E4
FI
(E4)

 

O4
FI
(O4)

 

 
S
t

 

O3
STA
(VT1v)

 
 
-- Poh --

O1 (S2)
EKO
(O1)

O1 (S1)
EKO
(O1)

O1
IT
(VT1v)

O4 (Mar2)
Mkom
(S1A)

O4 (Mar2)
Mkom
(S1A)

     

 
Č
t

 

     

E4 (anj1)
FI
(T4)

E4 (Cr) +
Mcr
(E4)

E4 (Cr) +
Mcr
(E4)

 

O1
EKO
(O1)

   

 
P
á

 

E4 (anj2)
FI
(O1)

E3 (Mar3) +
Mkom
(O4)

 

O4 (S1)
FI
(O4)

 

O1
EKO
(O1)

O4 (S2)
FI
(O4)

     

sudý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Kasík Martin  (O1)

 

1
8:00- 8:45

2
8:50- 9:35

3
9:40-10:25

4
10:30-11:15

5
11:35-12:20

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:10-14:55

9
15:00-15:45

10
15:50-16:35

 
P
o

 

O1 (S1)
IT
(VT1v)

 
 
-- Poh --

O4 (m14)
Opr

O4
FI
(O4)

O1 (S2)
IT
(VT2m)

       

E4 (m9)
Opr

 
Ú
t

 

     

O1
EKO
(O1)

E3 (Mar3) +
Mkom
(E3)

E3 (Mar3) +
Mkom
(E3)

E4
FI
(E4)

 

O4
FI
(O4)

E4 (m10)
Opr

 
S
t

 

O3
STA
(VT1v)

 
 
-- Poh --

O1 (S2)
EKO
(O1)

O1 (S1)
EKO
(O1)

O1
IT
(VT1v)

O4 (Mar2)
Mkom
(S1A)

O4 (Mar2)
Mkom
(S1A)

     

 
Č
t

 

     

E4 (anj1)
FI
(T4)

E4 (Cr) +
Mcr
(E4)

E4 (Cr) +
Mcr
(E4)

 

O1
EKO
(O1)

   

 
P
á

 

E4 (anj2)
FI
(O1)

E3 (Mar3) +
Mkom
(O4)

 

O4 (S1)
FI
(O4)

 

O1
EKO
(O1)

O4 (S2)
FI
(O4)

     

 

lichý týden

(rozvrh platný od 21.9.2020)

Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie,  Fichtnerová Martina  (O3)

 

1
8:00- 8:45