Škola uzavřena od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020

Krajská hygienická stanice s platností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020 uzavřela školu, tedy zakázala osobní přítomnost žáků v budově školy.

Škola přechází na distanční výuku, která bude probíhat v časech stanovených rozvrhem. Výuka je povinná.

Všem žákům se doporučuje veškeré kontakty omezit na nezbytnou nutnost a pilně se věnovat studiu, maturanti a žáci 3. ročníků jistě využijí takto získaný čas k přípravě na maturitu.

V případě dotazů lze využít veškeré kontakty.

Přejeme hodně sil a optimismu.

Vedení školy