Speciální pedagog

Mgr. Helena Kolářová


konzultační hodiny:

středa 7:30 -14:30 hod.
(jiný termín dle předchozí domluvy)

kontakt: e-mail: kolarova@spssoa.cz

Školní speciální pedagog poskytuje podpůrná opatření a speciálně pedagogickou péči studentům se speciálními vzdělávacími potřebami.
Studenti mohou Školního speciálního pedagoga vyhledat v případě:
• školního selhávání;
• problémy s učením;
• se začleněním do třídního kolektivu;
• individuálních vzdělávacích potřeb aj.
Poskytuje:
• poradenství a konzultace zákonným zástupcům, studentům, pedagogům;
• doporučení další odborné péče;
• komunikaci se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi