Učitelský sbor

Příjmení, jméno, titulAprobaceE-mail / www stránkyKabinetPřímý telefonTřída
Andielová Hana, Mgr. NEJ andielova@spssoa.cz106311 690 825—-
Bálek Vojtěch, Ing.odborné STAbalek@spssoa.cz316C311 690 844—-
Barabáš Jan, Ing. odborné STA, ICT barabas@spssoa.cz217311 690 832S3A
Bláhová Jaroslava, Ing. odborné STA blahova@spssoa.cz312311 690 833S1B
Čechová Hana, PaedDr. ČJL cechova@spssoa.cz107311 690 831T1
Dluhošová Alena, Mgr. RUJ dluhosova@spssoa.cz119311 690 829—-
Doušová Lenka, Mgr. MAT, DEG dousova@spssoa.cz212311 690 830T2
Eberlová Martina, Ing.odborné EKO a STA eberlova@spssoa.cz316B311 690 834O4
Frolíková Martina, Ing. MAT, FYZ frolikova@spssoa.cz212311 690 830O2
Hnízdilová Jana, Ing. odborné STA hnizdilova@spssoa.cz312311 690 833S4A
Horáčková Alice, Ing. odborné EKO horackova@spssoa.cz027311 690 824E1
Hrudková Hana, Mgr. ANJ hrudkova@spssoa.cz113311 690 827—-
Kasík Martin, Ing. odborné EKO kasik@spssoa.cz316D311 690 828O3
Komárková Simona, Mgr. CHE, FYZ komarkova@spssoa.cz119311 690 829T4
Kombercová Jana, Mgr.ČJL, OBN, NEJkombercova@spssoa.cz107311 690 831O1
Kostjuková Natálija, Mgr. NEJ, RUJ kostiukova@spssoa.cz106311 690 825—-
Kousalová Iveta, Bc.ANJkousalova@spssoa.cz206311 690 837—-
Krsková Lenka, Ing. CHE krskova@spssoa.cz119 311 690 829—-
Ksandrová Lenka, Ing. odborné STA ksandrova@spssoa.cz317311 690 835S2B
Kühn Marek, Mgr. TEV, BIO kuhn@spssoa.cz039311 690 826S3B
Lamačová Kateřina, Ing. PEK lamacova@spssoa.cz407311 690 845—-
Lexová Naděžda, PaedDr. ČJL, OBN lexova@spssoa.cz122311 690 829E3
Lounová Veronika, Mgr.ANJlounova@spssoa.cz114311 690 843—-
Maršík Jiří, Mgr. MAT, FYZ, ICT marsik@spssoa.cz112311 690 840S1A
Masojídek Antonín, Mgr. FYZ, ICT masojidek@spssoa.cz217311 690 832S2A
Matějovičová Věra, Ing. odborné STA matejovicova@spssoa.cz317311 690 835—-
Mederly Hanna Maria, Mgr.ANJmederly@spssoa.cz114311 690 843—-
Minarovičová Kateřina, Ing.odborné EKO, ICTminarovicova@spssoa.cz316D311 690 828—-
Müller Vladimír, Ing. ICT  muller@spssoa.cz027311 690 824—-
Opatrný Václav, RNDr.MAT, ICT opatrny@spssoa.cz 
skola-opatrny.wbs.cz
026311 690 823—-
Pelc Jiří, Mgr.odborné STA pelc@spssoa.cz316C311 690 844—-
Procházka Petr, Mgr. TEV, BIO prochazka@spssoa.cz039311 690 826T3
Sáček Rostislavodborné STAsacek@spssoa.cz—-—-—-
Sedlmajerová Miroslava ANJ sedlmajerova@spssoa.cz 
www.msedl.wz.cz
114311 690 843—-
Segműllerová Renata, Ing. odborné STA, PEK segmullerova@spssoa.cz316A311 690 839S4B
Sekeráková Anna, Mgr. ČJL, FRJ sekerakova@spssoa.cz122311 690 829—-
Sekerková Svatava, Mgr. ICT sekerkova@spssoa.cz206311 690 837—-
Schveinertová Markéta, Mgr. ANJ schveinertova@spssoa.cz113311 690 827—-
Souček Martin, Mgr. DEJ, OBN, ZEM, ZSV soucek@spssoa.cz306311 690 850—-
Spurný František, JUDr. OBN, PRN, PEK spurny@spssoa.cz023311 690 841—-
Stříbrná Lenka, Mgr.ANJstribrna@spssoa.cz113311 690 827—-
Stříteská Jana, Mgr. FRJ, OBN striteska@spssoa.cz106311 690 825—-
Šindelová Radka, Ing. arch.odborné STAsindelova@spssoa.cz217311 690 832—-
Suková Kateřina, Mgr. – na RD ANJ sukova@spssoa.cz114311 690 843—-
Urbánková Kamila, Ing. odborné EKO urbankova@spssoa.cz316D311 690 828E4
Vostrá Lucie, Ing. odborné EKO, ICT vostra@spssoa.cz306311 690 850E2
Warde EamonnANJwarde@spssoa.cz113311 690 827—-

Informace ke konzultačním hodinám:

  • Po dohodě mezi učitelem a žákem je možné domluvit i další konzultační hodiny, a to i distančně (TEAMS).
  • V rámci telefonických konzultačních hodin je vyučující ve škole, rodiče mu mohou zavolat.
  • V rámci konzultačních hodin třídních učitelů pro žáky je třídní učitel ve škole a žák za ním muže přijít.