Lucie Vostrá

Aprobace: odborné EKO, ICT

Kabinet: 306

Konzultační hodiny: pátek 13:25 – 14:10

Telefonické konzultační hodiny pro rodiče: středa 11:45 – 12:30

Konzultační hodiny třídního učitele pro žáky: pátek 13:25 – 14:10

E-mail: vostra@spssoa.cz, Telefon: 311 690 850