Vánoční projev ředitele školy

Vážení žáci, učitelé, zaměstnanci, rodiče,

končí další rok plný nejistoty, nevíme, co bude zítra, nevíme, zda půjdeme do karantény či do školy, zda bude výuka „normální“, „distanční“ či „hybridní“, nevíme, jaká pravidla budou platit zítra či od ledna, ale myslím, že jsme si již všichni zvykli a nepřekvapí nás téměř nic.

Zapomeňme na chvíli na tyto dříve neuvěřitelné starosti a užijme si Vánoc společně se svoji rodinou, s rodiči, kamarády a přáteli. Myslím, že se na to všichni těšíme. Nemohu ale nezmínit nutnost dodržování všech platných proti-epidemiologických opatření, jedině tak „covid“ snad někdy skončí. Dodržujme, co je stanoveno, nesnažme se opatření, i když nesouhlasíme, obcházet, jak poměrně často vidíme.

Letošní rok byl, i přes obtížnou situaci, pro školu úspěšný. Výsledky maturantů byly historicky nejlepší, realizovali jsme projekty, na jejichž úspěchu mají zásluhu nejen učitelé, ale též žáci, kteří se k plnění úkolů staví opravdu zodpovědně. Zmíním například projekt „Erasmus“, projekt „Dotkni se vesmíru“, úspěchy žáků v soutěžích a mnoho dalších. A školu přece tvoří hlavně žáci, tedy super žáci = super škola.

Včera bylo 35 žáků, kteří se podíleli na realizaci projektů, či se umístili v soutěžích, oceněno. A další žáci budou ocenění za studijní výsledky v pololetí.

Myslím, že atmosféra ve škole je přátelská, komunikace mezi námi všemi bezproblémová. Toto není všude zcela samozřejmé, tedy važme si toho. Zamysleme se nad tím, co jsme společně dokázali. Samozřejmě můžete mít zcela jiný názor.

Všichni z nás jsme občas s něčím nespokojeni.  Ale tak to v životě prostě je, nejen u nás ve škole, ale všude v životě. Zamysleme se, zda bychom byli „nespokojeni“ vice či méně v jiné škole, v jiném zaměstnání. A také si položme otázku, co jste, pokud nejste spokojeni, udělali pro zlepšení, změnu, jak jste komunikovali s těmi, kvůli kterým nejste zcela spokojeni.  Odpovědět na tyto otázky si opravdu musí každý sám, rád bych, abyste se nad tímto zamysleli, protože spousta věcí, které vidíme jako velké problémy, jsou naštěstí jen malé „problémečky“, které se dají vyřešit.

Samozřejmě i já se nad Vaší spokojeností či nespokojeností často zamýšlím, tedy určitě se vyjádřím k tomu, co jste někteří napsali do předvánoční ankety, jak ke kladům, které převažují a moc si toho cením, tak k záporům, které se pokusím příští rok vysvětlit či změnit.

Jsem rád, že mám kolem sebe jak žáky, tak učitele i nepedagogické pracovníky, na které je možné se spolehnout, kteří mají většinou zodpovědný přístup. Myslím, že pochvalu si zaslouží téměř všichni, někteří větší, někteří menší. Poděkujte i vy svým učitelům, rodičům, přátelům. Věřte, že budou mít radost.

Všichni se moc těšíme na vánoce, užijme si je, učte se a pracujte o vánocích tak, jak je potřeba, ale myslím, že se v této době hlavně odpočívá a dívá na pohádky, tedy učitelé vám prominou, pokud se začnete pilně a hodně učit v lednu.

A oslavte příchod nového roku, užijte si, samozřejmě střízlivě, vesele a s rozumem.  V lednu se těšte do školy, která „nás baví, chodíme sem rádi“ a snažíme se zde o skvělou atmosféru.

Popřejte jménem vedení školy a všech učitelů hezké vánoce i vašim rodičům a blízkým.

Tedy „škola nás baví, chodíme sem rádi“ a „hezké Vánoce“ a snad konec „corony“ a zase normální život všem.

Váš ředitel a celé vedení školy