Plán na říjen 2018


2. října 2018 (úterý)
Projekt „Do Německa na zkušenou“
• účast: žáci NEJ – 3. ročník; 8.00-9.35 h, zajišťuje: Mgr. Kostiuková
• účast: žáci NEJ – 4. ročník; 9.40-11.15 h h; zajišťuje: Mgr. Andielová


3. října 2018 (středa)
Osvětová beseda – onkologické prevence „Rakovina není náhoda“
• třída T3; od 8.00 h; dozor: Mgr. Procházka
• třída E2; od 9.40 h; dozor: vyučující v daných hodinách
Osvětová beseda „Energie – budoucnost lidstva“
• třída T2; od 8.00 h; dozor: Ing. Lenka Krsková
• třída T1; od 9.40 h; dozor: vyučujících v daných hodinách


3. října 2018 (středa)
Projektový den – čistička odpadních vod Vrapice
• účast: třída T2 (po skončení besedy)
• zajišťují: Ing. Krsková, Mgr. Doušová


3. října 2018 (středa večer)
KMD, divadlo Na Fidlovačce, představení „Pravda“
• účast: 41 žáků; zajišťuje: PaedDr. Lexová


5. října 2018 (pátek)
Pražský hrad – reprezentační prostory, exkurze u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného státu
• účast: třída S2; zajišťuje: Ing. Ksandrová
• účast: třída T3; zajišťují: Ing. Bláhová, Ing. Hnízdilová


8. října 2018 (pondělí)
Divadlo Kladno, Nadaný žák
• účast: 4. ročníky
• doprovod: Ing. Segmüllerová, Ing. Urbánková, Mgr. Pecháčková, Ing. Hnízdilová


10. října 2018 (středa)
Návštěva Ruského střediska vědy a kultury, Praha
• účast: žáci ruského jazyka ze tříd T1, E1, O1
• doprovod: Mgr. Dluhošová, Mgr. Kostiuková


18. října 2018 (čtvrtek)
Večery přátel krásné hudby
• aula; čas: 19.00 h


19. října 2018 (pátek)
Umělecko-průmyslové muzeum a Židovské město, Praha
• účast: O3, S3; cena: 30,- Kč + doprava
• doprovod: Mgr. Polterová, Mgr. Souček, Ing. Šimáčková


23. října 2018 (úterý)
Mistr slova – školní kolo
• účast: výběr žáků; 5. vyučovací hodina
• zajišťují: Mgr. Polterová, PaedDr. Lexová, Mgr. Souček


25. října 2018 (čtvrtek)
Architektura Prahy v rámci cizích jazyků
• účast: 4. ročníky
• zajišťuje: Mgr. Suková


25. října 2018 (čtvrtek)
Designblok Praha
• účast: třídy E3, T3; poplatek 150,- Kč
• doprovod: Mgr. Polterová, Mgr. Souček, Ing. Šimáčková


26. října 2018 (pátek)
100 let bankovek a mincí – výstava a projektový den
• účast: třída E3; místo: škola
• zajišťuje: Ing. Horáčková, Ing. Urbánková, Ing. Vostrá


29. a 30. října 2018 (pondělí, úterý)
Podzimní prázdniny


1. listopadu 2018 (čtvrtek)
Halloween


 

© 2016 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie Kladno, Cyrila Boudy 2954