Studijní obory

Stavebnictví

Kód oboru:  36-47-M/01

Forma studia:  denní studium

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Obnova budov
 • Pozemní stavby
 • BIM* projektování,  * Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Forma studia: denní studium

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Marketingový specialista
 • Cestovní ruch

Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01

Forma studia: denní studium

 Zaměření:  od 2. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Stavitelství
 • Architektura a umění
 • Výpočetní technika

Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02

Forma studia: denní studium

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Cestovní ruch
 • Marketingový specialista
 • Výpočetní technika