Studijní obory

Stavebnictví

Kód oboru:  36-47-M/01

Forma studia:  denní studium

Vzhledem ke změně RVP od 1. 9. 2022 bude zrušeno zaměření a dojde k drobným úpravám učebních plánů pro žáky zahajující studium v roce 2022.

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Obnova budov
 • Pozemní stavby
 • BIM* projektování,  * Informační model budovy (anglicky Building Information Modeling nebo Building Information Management, zkráceně BIM) je proces vytváření a správy dat o budově během celého jejího životního cyklu.

Obchodní akademie

Kód oboru: 63-41-M/02

Forma studia: denní studium

Vzhledem ke změně RVP od 1. 9. 2022 dojde k drobným úpravám učebních plánů pro žáky zahajující studium v roce 2022.

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Marketingový specialista
 • Cestovní ruch

Technické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/01

Forma studia: denní studium

Vzhledem ke změně RVP od 1. 9. 2022 dojde k drobným úpravám učebních plánů pro žáky zahajující studium v roce 2022.

 Zaměření:  od 2. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Stavitelství
 • Architektura a umění
 • Výpočetní technika

Ekonomické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/02

Forma studia: denní studium

Vzhledem ke změně RVP od 1. 9. 2022 dojde k drobným úpravám učebních plánů pro žáky zahajující studium v roce 2022.

Zaměření: od 3. ročníku je možné si zvolit jedno z těchto zaměření

 • Cestovní ruch
 • Marketingový specialista
 • Výpočetní technika