Komunikační zásady pro žáky

Pokud máš problém, obrať se:

Stupeň řešení 1)

  • V případě problému s některým předmětem —vždy nejprve na příslušného vyučujícího.
  • V případě problému s děním ve třídě – vždy nejprve na třídního učitele.
  • V případě jiného problému – na třídního učitele výchovného poradce (Ing. Vostrá, Mgr. Souček) nebo metodika prevence (Mgr. Procházka).

Kontaktovat můžeš každého osobně, mailem nebo přes chat TEAMS. Společně se budete vždy snažit o nalezení řešení problému.

Tento krok není možné vynechat, není důvod se čehokoliv obávat, neměj strach problém řešit tímto způsobem.

Pokud nepomůže nebo pokud bys byl odmítnut apod. postupuj dále takto:

Stupeň řešení 2)

  • Informuj o problému a o tom „co jsi pro řešení udělal“ třídního učitele, pokud tento již řešil, tak dále výchovného poradce.

Pokud ani zde nedojde k nalezení řešení problému, postupuj dále, vždy s vědomím výchovného poradce nebo třídního učitele.

Stupeň řešení 3)

  • Informuj o problému zástupce ředitele školy nebo ředitele školy. Zde bude vždy nutná osobní schůzka, kde si vyjasníme, co bylo pro řešení již učiněno a budeme se snažit o pomoc.

Samozřejmě je možné kontaktovat výchovného poradce nebo vedení školy i přímo, budeme však vyžadovat, aby bylo řešeno podle výše uvedeného postupu, tedy problém bude nejprve „předán k řešení“ tam, kde se má začít.

V případě závažného problému informuj ihned kohokoliv, poradí ti co dělat.

Ve škole se snažíme o co nejlepší komunikaci, tedy opravdu se není nutné ničeho obávat, samozřejmostí je slušné jednání.

Náměty a připomínky k vedení školy je možné vznášet též prostřednictvím studentského parlamentu, ve kterém má každá třída zástupce a pomocí schránky důvěry – naleznete na stránkách školy

„Škola nás baví, chodíme sem rádi“

Vedení školy